| | |
A | A | A
Niedziela, 11 listopada 2001

Odznaczenia w Pałacu Prezydenckim

11 listopada 2001 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył ordery i odznaczenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Postanowieniem Prezydenta RP odznaczeni zostali: - Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski: W uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - Benedykt Kozielski, W uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowej i dydaktycznej - Roman Ney, Za wybitne zasługi w niesieniu pomocy potrzebującym - Irena Sendler, order odebrała córka Janina Zgrzembska - Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej - Jan Englert Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie historii Polski -Leszek Malinowski, W uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej na rzecz pojednania polsko-niemieckiego - Mieczysław Tomala, Za wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej - Jerzy Tumiłowicz, Za wybitne zasługi w działalności telewizyjnej - Mariusz Walter - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: Za wybitne zasługi dla straży granicznej, za działalność publiczną i społeczną - Gen. bryg. Straży Granicznej Marek Bieńkowski Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej - Kaja Danczowska, Za wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, za zasługi w działalności publicznej i społecznej - gen. bryg. Mirosław Gawor Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej - Agnieszka Holland (w związku z niemożnością przybycia order zostanie wręczony w późniejszym terminie) Za wybitne zasługi w pracy artystycznej - Marian Kociniak Za wybitne zasługi w pracy naukowej i działalności publicystycznej - Tadeusz Kowalik Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za działalność społeczną - Jan Kwiatkowski, Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej - Roman Lasocki, W uznaniu wybitnych zasług w zapewnianiu porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego - Generalny Inspektor Policji Jan Michna, Za wybitne zasługi dla polskiej nauki - Romana Ratkiewicz-Landowska, Za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy artystycznej - Elżbieta Stefańska-Kłyś (w związku z niemożnością przybycia order zostanie wręczony w późniejszym terminie) - Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: Za wybitne zasługi w rozwijaniu i promowaniu polskiego rolnictwa - Małgorzata Grouss, Za wybitne zasługi i zaangażowanie w działalności społecznej - Dorota Komornicka, Za wybitne zasługi w pracy naukowej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju medycyny - Lech Konopka, Za wybitne zasługi w działalności samorządowej i społecznej - Kazimierz Kościelny, Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej wsi - Genowefa Szatkowska, - Złotym Krzyżem Zasługi: Za zasługi w działalności samorządowej i społecznej - Janusz Grzyb, Za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej - młodszy brygadier Bogusław Patera. Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.: Rocznicowy, świąteczny dzień odzyskania przez Polskę niepodległości jest dla wszystkich Polaków okazją do refleksji nad przeszłością naszego kraju i narodu. A także nad dramatycznymi kolejami losu Polaków, którzy - choć spadkobiercy jednego z niegdyś najpotężniejszych państw Europy, przeżyć musieli gorycz upadku swojego kraju, utraty wolności i państwowego bytu. Blisko półtora wieku trwające starania, najczęściej z bronią w ręku, o odzyskanie niepodległości, ukształtowały patriotyczne myślenie i system wartości Polaków. To wtedy, na polach bitew XIX-wiecznej i XX-wiecznej Europy, w kontredansie dyplomatycznych zabiegów na salonach władców czołowych potęg kontynentu, a w kraju - w patriotycznym mozole pracy organicznej - nasi przodkowie poznawali najwyższą cenę wolności. Akceptowali ją powszechnie i płacili do skutku. W roku 1918, po wojnie, która przebudowała mapę Europy - ich nieustępliwy trud został nagrodzony. Polska odzyskała wolność. Znów stała się niepodległym państwem. Doświadczenia wyniesione z tamtych lat przetrwały w pamięci pokoleń, którym przyszło już żyć w odzyskanym kraju. Jest bolesnym paradoksem historii, że podczas minionych 83 lat jeszcze nie jeden raz przyszło Polakom odwoływać się do tych doświadczeń. Jest rzeczywistym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej, że w ciągu tych lat, gdy było trzeba - niezmiennie chcieli i potrafili z tych doświadczeń korzystać. Prostą prawdę, że o wolność należy się bić, kolejne pokolenia Polaków wysysały z mlekiem matek. Tę bardziej złożoną bardziej trudną, że wolność należy utrzymać, pracując dla kraju wytrwale i z najwyższym oddaniem, zdobywali Polacy w procesie odbudowy i umacniania niepodległego bytu ojczyzny, wspieranym mądrym, patriotycznym wychowaniem w domu, szkole i w społeczeństwie. Rzeczywistość na bieżąco weryfikowała te prawdy i weryfikuje je nadal. Dziś, z okazji 83. rocznicy pamiętnych wydarzeń 11 listopada 1918 roku mam zaszczyt i przyjemność gościć w Pałacu Prezydenckim ludzi, których działalność w wolnej III Rzeczypospolitej jest dowodem niezmiennej wagi i znaczenia tych dwu polskich prawd o wolności. Goszczę i odznaczyłem przed chwilą ludzi różnych zawodów i specjalności, którzy swoją postawą i pracą pragną jak najlepiej zasłużyć się ojczyźnie. Oddają Polsce najlepsze siły, by rozwijała się, umacniała, zdobywała szacunek własnych obywateli i świata. To przede wszystkim wysiłkiem takich ludzi, jak Wy, Drodzy Państwo, nasza wolna i demokratyczna ojczyzna buduje dziś swój autorytet na międzynarodowej arenie. Ugruntowuje swą partnerską pozycję w rodzinie europejskich państw. Jest to oczywiste, że moi dzisiejsi goście - odznaczeni z okazji narodowego święta - stanowią interesujące grono przedstawicieli najaktywniejszych sił naszego społeczeństwa. Z satysfakcją dostrzegam tu ludzi, którzy tak wybitnie zasłużyli się polskiej nauce, sztuce i mediom, gospodarce. Którzy z wielką troską organizują polskie życie społeczne i samorządowe, dbają o bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo naszych granic. Okazali się niezawodni w kryzysowych warunkach powodziowego kataklizmu, który nawiedził w tym roku nasz kraj. Gdyby szukać wspólnego mianownika to mogę powiedzieć, że wszystkich Państwa łączy ta sama, czynna postawa wobec polskiej codzienności, nieobojętność na sprawy ogólne i pełna poświęcenia praca dla wspólnego dobra Polski i Polaków. Taki dzień jak dziś jest więc najlepszą okazją, by podziękować Wam za taką postawę i taką pracę. Za wszystko, co dla Polski robicie, czym przyczyniacie się do jej pomyślnego bytu, rozwoju i sławy. Chcę aby dzisiejsze wysokie odznaczenia państwowe, nadane w imieniu Rzeczypospolitej, były wyrazem szacunku naszego państwa dla Waszych i takich działań. Aby były formą uhonorowania dokonanego przez Was wyboru życiowej drogi, którą związaliście z Polską, z jej teraźniejszym bytem ale także i naszą przyszłością, że oto mamy przed sobą grono ludzi dla których wypełnienie obywatelskich powinności, jest czymś naturalnym, zwyczajnym, z czego uczyniliście treść Waszego życia i podstawę Waszych osiągnięć. Chciałbym Drodzy Państwo, żeby to grono, Ci ludzie, których miałem honor odznaczyć byli również dla wszystkich Polaków, a szczególnie młodych ludzi dobrym przykładem współczesnego, czynnego i twórczo rozumianego patriotyzmu. Raz jeszcze wszystkim Państwu gratuluję. Dziękuję za Wasze osiągnięcia, za to co już dla Rzeczypospolitej uczyniliście. Jestem przekonany, że niezależnie od momentu, w którym znajdujecie się jako osoby, to będą te odznaczenia przede wszystkim zachętą żeby iść wytrwale tą drogą, którą podjęliście wiele lat temu żeby wzbogacać nasz wspólny dorobek swoimi dziełami, swoją twórczością, swoimi opiniami, swoją pracą. Raz jeszcze Państwu gratuluję i chcę dodać tylko jedno słowo - dziękuję również dowódcom służbom, z którymi miałem okazję współpracować jako Prezydent przez ostatnie lata, a którzy zakończyli swoją działalność na tych stanowiskach - Szefowi Straży Granicznej gen. Bieńkowskiemu, Szefowi Policji gen. Michnie i moje szczególne słowa podziękowania kieruję do gen. Gawora, Szefa Biura Ochrony Rządu, ponieważ Prezydent, który 6 lat jest Prezydentem, BOR traktuje jako część własnej rodziny, bo inaczej się nie da. Panie generale za dobrą współpracę serdeczne podziękowania. Panie, Panowie jeżeli potrzeba wzorców to rozumiem, że jesteście do dyspozycji, ale jeżeli powiedziałem tyle dobrych słów o Was to nie znaczy, że sprawy są zamknięte, wierzę, że będziemy przeżywać jeszcze wiele satysfakcji z tego co będziecie dla Polski czynić. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Poleć znajomemu