Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 22 stycznia 2002

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

22 stycznia 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 60 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. nauki biologiczne: dr hab. Wanda Galicka - Uniwersytet Łódzki dr hab. Elżbieta Kalisińska - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Józef Kiszka - Akademia Pedagogiczna w Krakowie dr hab. Bożenna Jadwiga Różycka-Roszak - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu nauki chemiczne: dr hab. Tadeusz Krzysztof Borowiecki - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Ewa Brocławik - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Zbigniew Czarnocki - Uniwersytet Warszawski dr hab. Stanisław Waldemar Kowalak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Barbara Jadwiga Oleksyn - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki fizyczne: dr hab. Kazimierz Jan Łątka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Leszek Andrzej Michalak - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dr hab. Michał Ostrowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki humanistyczne: dr hab. Adam Janusz Chmielewski - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Marek Jabłonowski - Uniwersytet Warszawski dr hab. Jadwiga Teresa Kiwerska - Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy w Poznaniu dr hab. Anna Larysa Lewicka-Strzałecka - Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Jolanta Małgorzata Maćkiewicz - Uniwersytet Gdański dr hab. Tomasz Wituch - Uniwersytet Warszawski nauki matematyczne: dr hab. Jerzy Ombach - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki medyczne: dr hab. Krzysztof Kuzdak - Akademia Medyczna w Łodzi nauki o Ziemi: dr hab. Zenon Włodzimierz Kłapyta - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Kazimierz Krzemień - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki prawne: dr hab. Kazimierz Tomasz Baran - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Jerzy Oniszczuk - Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie dr hab. Wanda Stojanowska - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie nauki rolnicze: dr hab. Stefan Jerzy Ignar - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Barbara Kosowska - Akademia Rolnicza we Wrocławiu dr hab. Jan Józef Łabętowicz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Tadeusz Józef Łoboda - Politechnika Białostocka dr hab. Jacek Andrzej Modliński - Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu dr hab. Jan Maria Rylke - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dr hab. Sławomir Krzysztof Stankowski - Akademia Rolnicza w Szczecinie nauki techniczne: dr hab. Jerzy Banaszek - Politechnika Warszawska dr hab. Jerzy Brzeziński - Politechnika Poznańska dr hab. Krzysztof Marek Gałkowski - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze dr hab. Zdzisław Władysław Kawala - Politechnika Wrocławska dr hab. Marek Kimmel - Rice University w Houston, USA dr hab. Zbigniew Stanisław Kłos - Politechnika Poznańska dr hab. Waldemar Kobza - Politechnika Łódzka dr hab. Janusz Łuksza - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Ryszard Nawrowski - Politechnika Poznańska dr hab. Sławomir Jan Wiak - Politechnika Łódzka dr hab. Józef Włodzimierz Woźniak - Politechnika Gdańska dr hab. Stefan Maria Zieliński - Politechnika Wrocławska nauki teologiczne: ks. bp dr hab. Marek Jędraszewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sztuki muzyczne: Piotr Czerwiński - Akademia Muzyczna w Poznaniu dr Alina Kowalska-Pińczak - Akademia Muzyczna w Gdańsku Wiesław Kwaśny - Akademia Muzyczna w Krakowie sztuki plastyczne: Mieczysław Górowski - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie Andrzej Guttfeld - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Maciej Haufa - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Piotr Czesław Kowalski - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Mirosław Pawłowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Andrzej Pepłoński - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu sztuki teatralne: Ewa Mirowska - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi sztuki filmowe: Stefan Antoni Czyżewski - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi Lidia Zonn-Karabasz - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.: Serdeczne gratulacje. Dla mnie jest to zawsze honor kiedy mogę wręczyć nominacje profesorskie tu w Pałacu Prezydenckim, bo mam świadomość, iż spotykam ludzi utalentowanych i pracowitych i konsekwentnych i tych, którzy nie bacząc na rozliczne przeszkody osiągają cele i to cele wielkie, bo związane z rozwojem nauki, z dydaktyką, z postępem. A więc tym wszystkim co jest przecież ważne nie tylko dla Was osobiście, ale dla nas wszystkich jako społeczeństwa, jako narodu. Chcę pogratulować tych nominacji, to jest Wasze osiągnięcie. Chcę pogratulować również Waszym bliskim, którzy są tutaj wraz z Wami, bo oni mają też swój wkład poprzez swoją dobroć i życzliwość w tym co udało Wam się osiągnąć. Gratuluję Waszym współpracownikom. Jest okazja, żeby podziękować i mistrzom, którzy szczególnie na początku drogi naukowej starali się Paniom i Panom pomóc. Nominacja profesorska to jest niewątpliwie jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego człowieka nauki, uczelni wyższych. Wierzę, że te nominacje będą dla Państwa nie tylko uwieńczeniem drogi, którą idziecie, ale także zachętą żeby nie rezygnować, żeby dalej starać się, żeby mieć kolejne osiągnięcia, sukcesy, żeby rozwijać działalność, którą prowadzicie. Tak się składa, że dziś wśród nominowanych są reprezentanci wszystkich środowisk naukowych i uczelnianych Rzeczypospolitej dlatego, że są przedstawiciele nauk technicznych, medycznych i humanistycznych, jest duża reprezentacja świata artystycznego, szkół artystycznych, a więc tym bardziej można powiedzieć, iż mamy do czynienia z ludźmi, którzy na różnych polach podjęli się trudnej pracy i dzisiaj mają osobistą, wielką, zasłużoną satysfakcję z nominacji, które są ważnym zwieńczeniem Waszych dotychczasowych prac i wysiłków. Drodzy Państwo jesteśmy ciągle na początku nowego roku, a więc warto przy tej okazji złożyć życzenia bardziej ogólne dotyczące szans rozwoju nauki w Polsce, szkolnictwa wyższego, są z nami ministrowie, którzy zajmują się tymi dyscyplinami i tą częścią naszego życia. Myślę, że powinniśmy ufać, iż w tym roku mimo wszelkich trudności w budżecie, ale przede wszystkim w latach następnych nauka będzie traktowana z należytą powagą i z należytymi nakładami. Jest dzisiaj truizmem mówić o roli nauki, o tym jak bardzo od poziomu nauki, edukacji, szkolnictwa wyższego zależy pozycja narodu, pozycja państwa, jak bardzo przeszliśmy od epoki tego prostego przemysłu do epoki gdzie najbardziej liczy się intelekt, gdzie liczą się wytwory ludzkiej inteligencji. Możliwości, które stwarza intelekt okazują się nieogarnione i nieograniczone żadnymi zasobami. Dlatego chcę powtórzyć, że mamy świadomość, iż dla Polski na początku XXI wieku właśnie nauka, edukacja, która obejmuje ponad półtora miliona młodych ludzi, to są te elementy niezbędne i to są te nadzieje, które mamy dla Polski na kolejne lata. Wierzę, że i rząd i parlament postarają się aby tych możliwości rozwojowych było więcej, a nie mniej, choć jesteśmy ciągle krajem i narodem na dorobku, a więc w jakieś cudowne zmiany wierzyć tutaj nie należy. Chciałbym na koniec raz jeszcze wszystkim Państwu podziękować za to co już uczyniliście, wyrazić nadzieję, że będziemy mogli cieszyć się z Waszych osiągnięć również w przyszłości. Polacy są krajem wielu utalentowanych ludzi, im więcej tych talentów będzie mogło spełnić się osobiście, tym będziemy razem i bogatsi i szczęśliwsi i lepiej przygotowani do międzynarodowej konkurencji. Dotyczy to każdej dziedziny, którą Państwo reprezentujecie, a więc od filmu, plastyki, muzyki, poprzez medycynę, chemię, fizykę, po nauki humanistyczne. Nie ma takiej dziedziny, w której nie liczyłaby się najwyższa jakość, gdzie nie warto byłoby próbować dorównywać najlepszym, a byłoby zupełnie wspaniale gdybyśmy mogli być najlepsi, żeby za nami chcieli wtedy inni podążać. To ogromne zadania dla polskiego świata nauki, dla polskich szkół wyższych, dla nas wszystkich zadanie, które powinno być wspólnie podjęte przez tych, którzy decydują, przez tych, którzy określają warunki w jakich przychodzi Wam dzisiaj i jutro pracować. Panie i Panowie Profesorowie gratuluję i proszę nie ustawajcie w swoich wysiłkach, a sukcesy muszą przyjść i będziemy się z nich razem radować. Wszystkiego dobrego.
Poleć znajomemu