| | |
A | A | A
Niedziela, 1 września 2002

Odznaczenia i nominacje w Pałacu Prezydenckim w Dniu Weterana

1 września 2002 roku z okazji Dnia Weterana Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski w Pałacu Prezydenckim spotkał się z kombatantami i przedstawicielami środowisk represjonowanych. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk osób represjonowanych, gen. dyw. Lech Konopka - zastępca Sztabu Generalnego WP, ks. biskup płk Ryszard Borski - naczelny kapelan Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. płk. Marian Bendza - Kanclerz Prawosławnego Ordynariatu Wojskowego, gen. Wojciech Jaruzelski, Marek Edelman, gen.Florian Siwicki, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji oraz dowództwo Garnizonu Warszawa oraz ministrowie w Kancelarii Prezydenta RP: Szef Kancelarii Prezydenta RP Jolanta Szymanek-Deresz, Sekretarz Stanu Dariusz Szymczycha, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Majkowski oraz Szef BBN Marek Siwiec. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wręczył odznaczenia żołnierzom-kombatantom oraz nominację na pierwszy stopień generała brygady i stopnie podporucznika. Akt mianowania na stopień generała brygady otrzymał płk Tadeusz Ilczuk. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność społeczną odznaczeni zostali: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski: 1. Tadeusz Antoni Chwiedź 2. Marian Palmąka 3. Lucjan Pracki 4. Daniel Przemysław Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski: 1. Bolesław Zygmunt Mieczkowski 2. Tomasz Lechosław Morawski 3. Janusz Antoni Orsik 4. Mirosław Pejka 5. Władysław Pietras 6. Olgierd Poważyński 7. Janina Sikorska 8. Roman Stasiak 9. Eugenia Szymczak 10. Paweł Turenko Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski: 1. Jan Niegowski 2. Tadeusz Szafrański 3. Teresa Maria Tomczyszyn-Wiśniewska 4. Mirosław Piotr Tytz 5. Krystana Znosko Złotym Krzyżem Zasługi: 1. Janina Mioduszewska Na stopień podporucznika mianowani zostali: 1. Anna Bando 2. Jan Błach 3. Zofia Ciźla 4. Stanisław Galas 5. Kazimierz Hantz 6. Irena Kapsa 7. Władysław Marks 8. Jerzy Mikołajewski 9. Leszek Orłowski 10. Edmund Pękul 11. Zofia Pieńkowska 12. Władysław Pilarski 13. Janina Zadurska 14. Piotr Zwoliński Po zakończeniu uroczystości głos zabrał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz w imieniu odznaczonych Tadeusz Chwiedź
Poleć znajomemu