Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 9 grudnia 2002

Odznaczenia z okazji 50-lecia Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Prezydenckim

9 grudnia 2002 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył odznaczenia z okazji 50 – lecia Polskiej Akademii Nauk. W uznaniu wybitnych zasług w działalności naukowej i dydaktycznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej odznaczeni zostali: Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski – Jan Baszkiewicz, Mieczysław Chorąży, Jerzy Haber, Irena Hausman – Petrusewicz, Zofia Kielan – Jaworowska, Roman Kulikowski, Mieczysław Mąkosza, Kazimierz Zieliński Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – Iwo Białynicki – Birula, Marian Mikołajczyk, Kazimierz Ostrowski, Adam Urbanek, Andrzej Wyczański Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – Jerzy Dera, Edmund Przegaliński, Zygmunt Reklewski, Hanna Taborska, Włodzimierz Zagórski – Ostoja, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – Zdzisław Hensel, Tadeusz Majsterkiewicz, Edmund Małachowicz. Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział: Polska Akademia Nauk już od pięćdziesięciu lat wpisana jest w naszą historię i stanowi jedną z najbardziej znaczących instytucji życia publicznego.Przez ten cały czas pamiętano w Akademii o słowach Stanisław Staszica, że „umiejętności są próżnym wynalazkiem, czczym rozumu wywodem, dopóki nie są zastosowane dla użytku narodów”. Zasługi PAN dla Polski: dla rozwoju badań, dla gospodarki, dla popularyzowania wiedzy, dla współpracy międzynarodowej i promowania w świecie osiągnięć polskiej nauki – są nie do przecenienia. PAN to struktura ponad osiemdziesięciu placówek naukowych,ale przede wszystkim to ludzie, znakomici naukowcy, wybitne osobistości polskiego świata intelektualnego.Ogromnie się cieszę, że mogę dzisiaj gościć w Pałacu Prezydenckim reprezentantów tego elitarnego środowiska – i złożyć Państwu wyrazy mego wielkiego szacunku i uznania; podziękować Wam, a poprzez Was – wszystkim ludziom Polskiej Akademii Nauk za wszystko, co robiliście, co robicie Państwo i będziecie czynić dla Rzeczypospolitej. Pani Profesor Irena Hausman-Petrusewicz jest znakomitym neurologiem, twórcą polskiej szkoły neuromiologicznej. Dokonania Pani Profesor dopomogły wielu ludziom, doświadczonym ciężkimi chorobami – i sprawiły, że cieszy się Pani wdzięcznością pacjentów oraz autorytetem w polskich i zagranicznych kręgach naukowych. Pani Profesor Zofia Bielan-Jaworowska jest światowej sławy paleontologiem. Mało, kto na świecie może się poszczycić tak wspaniałą znajomością ewolucji mezozoicznych ssaków i gadów. Swoją fascynacją natchnęła Pani wielu uczniów – czy to w Polsce, w Norwegii, czy w USA – a także wielu swych czytelników. Bliższą nam przeszłością zajmuje się Pan Profesor Jan Baszkiewicz, wybitny historyk i politolog; znawca idei, które przenikały dzieje Europy i świata. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem Pańskiej wiedzy i zarazem znakomitego, bardzo wciągającego pisarstwa. Jak wiadomo, szczególną miłością Pana Profesora jest Francja, która potrafiła docenić względy tak wielkiej indywidualności naukowej i nagrodziła Pana Legią Honorową. Tu dodam od siebie – chciałbym żeby Francja choćby Pańską miłość odwzajemniła nam poparciem w czasie rozmów w Kopenhadze. Pan Profesor Mieczysław Chorąży jest znakomitym biologiem-onkologiem, specjalizującym się w molekularnych procesach powstawania nowotworów. Niesie Pan nadzieję wielu ludziom i wspaniale przyczynia się do promocji polskiej nauki w świecie. Pan Profesor Jerzy Haber jest wybitnym autorytetem w dziedzinie katalizy chemicznej i fizykochemii powierzchni; twórcą polskiej szkoły katalizy. Jest Profesorem często cytowanym, a nawet najczęściej cytowanym w nauce światowej polskich chemików. Jesteśmy dumni z Pańskich dokonań. Pan Profesor Roman Kulikowski jest przedstawicielem nauk systemowych. Sławę zyskał Pan Profesor dzięki opracowaniom teorii podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Pan Profesor Mieczysław Mąkosza jest znakomitym chemikiem, mającym ogromny wkład w osiągnięcia światowych badań chemicznych. Nazwisko Pana Profesora, jako odkrywcy katalizy międzyfazowej w reakcjach organicznych, i autora innych fundamentalnych prac jest zapisane w historii nauki. Pan Profesor Kazimierz Zieliński jest wybitnym specjalistą w badaniach nad zachowaniem się zwierząt. Niezwykle rozszerzył Profesor wiedzę człowieka na temat przeżywanych przez zwierzęta emocji i związanych z nimi procesów mózgowych. Wymieniłem te nazwiska – nie wszystkie – ale także i dlatego żeby powiedzieć głośno przy tej okazji tu obecnym, z jakimi postaciami mamy do czynienia, z jakimi osiągnięciami naukowymi i żeby pokazać jak szerokie spektrum zainteresowań, prac naukowych jest reprezentowane przez te wybitne postacie. I również żeby powiedzieć, iż są to osiągnięcia, które mają wymiar światowy, które lokują nas wśród krajów o dużym znaczeniu dla nauki, dla wzbogacania cywilizacji. Jesteście Państwo prawdziwym bogactwem Rzeczypospolitej i za to również chciałbym raz jeszcze podziękować. Szanowni Państwo, chciałbym korzystając z tej okazji wyrazić również swoją wdzięczność i szacunek dla całej Akademii, wszystkich ludzi, którzy w Akademii zajmują się badaniami naukowymi, organizacją. Wasze dokonania, zasługi są wielką wartością. Mam nadzieję, że będziecie swą pracę kontynuować, że będziecie autorami kolejnych osiągnięć, sukcesów, odkryć, że będziemy mogli cieszyć się wraz z Wami z tego, co czynicie w tej wielkiej społecznej misji, jaką jest działalność naukowa. Chcę wszystkim Państwu raz jeszcze pogratulować. Pogratulować Waszym bliskim, którzy także mają swój udział w Waszych sukcesach, chcę podziękować współpracownikom Polskiej Akademii Nauk za Was, za to, że możemy wspólnie cieszyć się z ogromnego, trwałego, bardzo liczącego się wkładu Polski, Polaków, polskich uczonych w naukę światową. Profesor Baszkiewicz powiedział, że to odznaczenie jest trochę jak odznaczenie za długoletnie pożycie. Jak wiadomo jest to również jedno z odznaczeń, o których decyduje Prezydent: za pożycie małżeńskie i wręczane jest na 50 – lecie. Proszę Państwa te odznaczenia są również odznaczeniami za wieloletnie pożycie z nauką, pożycie z Polską Akademią Nauk, ale wierzcie mi, że o ile w tamtych jest pewien automatyzm, w tych nie było żadnego automatyzmu, ale jest głębokie przekonanie, że dzisiejsze odznaczenia są skromnym wyrazem wdzięczności państwa i narodu dla Was i dla Waszej pracy. Serdecznie gratuluję, raz jeszcze dziękuję i zachęcam do dalszych sukcesów.
Poleć znajomemu