| | |
A | A | A
Piątek, 4 lipca 2003

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

4 lipca 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 53 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki. Nominacje otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Józef Julian Bujarski - Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. nauki chemiczne: dr hab. Teresa Maria Dziembowska - Politechnika Szczecińska dr hab. Stanisław Komornicki – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr hab. Maria Janina Rutkowska - Akademia Morska w Gdyni. nauki ekonomiczne: dr hab. Ewa Bożenna Bojar – Politechnika Lubelska nauki fizyczne: dr hab. Andrzej Józef Czopnik - Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu dr hab. Czesław Zygmunt Rudowicz – City University of Hong Kong dr hab. Jan Wojciech Wąsicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nauki humanistyczne: dr hab. Bogusław Jan Dopart - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Władysław Dynak - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Andrzej Falkowski - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie dr hab. Tomasz Józef Gąsowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Dariusz Stefan Jarosz - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Tomasz Jurek - Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Andrzej Kempisty - Uniwersytet Warszawski dr hab. Bronisław Kodzis - Uniwersytet Opolski dr hab. Barbara Kryk-Kastovsky - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Wojciech Stanisław Ligęza - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Stanisław Marczuk - Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Bogdan Mazan - Uniwersytet Łódzki dr hab. Danuta Sieradzka - Uniwersytet Śląski w Katowicach dr hab. Witold Stefański - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dr hab. Jan Watrak - Uniwersytet Szczeciński dr hab. Jerzy Zdanowski - Zakład Krajów Pozaeuropejskich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. nauki matematyczne: dr hab. Paweł Urzyczyn - Uniwersytet Warszawski. nauki medyczne: dr hab. Jan Kanty Kulpa - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie dr hab. Renata Krystyna Maryniak - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dr hab. Jolanta Helena Wysocka – Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Maria Małgorzata Zajączkowska - Akademia Medyczna w Lublinie. nauki o Ziemi: dr hab. Maria Joanna Bała - Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska – Instytut Geodezji i Kartografii Krakowie. nauki prawne: dr hab. Barbara Kudrycka - Uniwersytet w Białymstoku dr hab. Tadeusz Czesław Włudyka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. nauki rolnicze: dr hab. Andrzej Marian Gajtkowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu dr hab. Janusz Stanisław Jankowiak - Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu dr hab. Wanda Stanisława Nowak - Akademia Rolnicza w Szczecinie dr hab. Marek Opielak – Politechnika Lubelska dr hab. Ewa Teresa Słota – Instytut Zootechniki w Krakowie dr hab. Stanisława Stefańczyk-Krzymowska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie dr hab. Jerzy Józef Truchliński - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Stanisław Jan Twardy - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach dr hab. Krzysztof Żyła - Akademia Rolnicza w Krakowie. nauki techniczne: dr hab. Wacław Antoni Dziurzyński - Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dr hab. Andrzej Janusz Kuliczkowski - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach dr hab. Cezary Wojciech Madryas - Politechnika Wrocławska dr hab. Józef Piotr Paduch - Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach dr hab. Michał Paweł Palica - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Jerzy Edmund Pokojski - Politechnika Warszawska dr hab. Zbigniew Walenty Rosłaniec - Politechnika Szczecińska dr hab. Jerzy Rużyłło – Uniwersytet Stanowy w Pensylwanii, Stany Zjednoczone Ameryki dr hab. Władysław Kazimierz Skarbek - Politechnika Warszawska dr hab. Włodzimierz Jan Waligóra - Politechnika Poznańska Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział: Gratuluję bardzo serdecznie nominacji. Nasze dzisiejsze spotkanie jest z wielu względów szczególne. Spotykamy się w nieco nowej rzeczywistości po referendum europejskim. Polska jest już niemalże członkiem Unii Europejskiej, a w tych strukturach nasz potencjał naukowy, akademicki, siła intelektu będzie znaczyła – jestem tym przekonany - więcej niż kiedykolwiek. Dlatego chcę wyrazić radość, iż mamy w Polsce wybitnych uczonych, mamy znakomite ośrodki naukowe, badawcze, uczelnie. Chcę wszystkim Paniom, Panom Profesorom podziękować za Waszą wytrwałość, za to, że tak umiejętnie pożytkujecie swoje talenty i razem dzięki Wam jesteśmy bogatsi o Wasze dokonania, o Wasze znakomite osiągnięcia. Chcę raz jeszcze podkreślić to, o czym w tej sali mówiłem wielokrotnie, iż nauka, edukacja, to wszystko, co czynimy dla tych dziedzin, będzie miało zasadnicze znaczenia dla rozwoju Rzeczypospolitej w przyszłości. Mam nadzieję, że będą to wspólne wysiłki i środowisk akademickich i środowisk naukowych, a także władz ustawodawczych, wykonawczych Rzeczypospolitej, aby z ogromnego potencjału, jakim dysponujemy skorzystać jak najlepiej. Druga szczególna okoliczność jest taka, że wręczamy te nominacje w lipcu i rozumiem, że tym faktem zadajemy ostatecznie kłam informacji, iż po połowie czerwca środowisko akademickie i środowisko naukowe już nie pracuje. Jesteście tu Państwo i jest to dowód, iż nie ma przerw wakacyjnych, jeśli chodzi o prawdziwą działalność naukową, badawczą i za to również jestem Państwu wdzięczny. Ale ponieważ jednak każdemu należy się urlop to Paniom i Panom przed sezonem wakacyjnym chcę życzyć udanego wypoczynku. Po trzecie Drodzy Państwo jestem bardzo szczęśliwy, że przybyliście tutaj ze swoimi bliskimi, którym chcę również pogratulować Waszych osiągnięć. To i Wasza zasługa, że Panie i Panowie mogli osiągnąć tak wiele w swoich karierach zawodowych, ponieważ bez Waszej życzliwości, miłości, wytrwałości, cierpliwości byłoby to niewątpliwe trudniejsze do uzyskania. Dlatego wszystkim bliskim, małżonkom, rodzinom, mistrzom, którzy są zapewne w tym gronie, kolegom, współpracownikom składam gratulacje z powodu nominacji, które przed chwilą wręczyłem. Chciałbym zakończyć życzeniem: Drodzy Państwo – osiągnęliście bardzo wiele, ale ufam, że nie traktujecie tych nominacji jako szczyt swoich możliwości, a jedynie dobrą zachętę do dalszych sukcesów, do dalszych prac, do dalszych poszukiwań, do tego wszystkiego co stało się mottem Waszej działalności od początku. Wierzę, że tak właśnie będzie. Bardzo tego potrzebujemy. Wasze środowiska jak powiedziałem będą decydować o przyszłości Polski, o jakości naszej pozycji we wspólnej Europie, w świecie, dlatego chciałbym życzyć, aby Wasza droga naukowa miała kolejne ważne etapy, aby tak jak każdemu z Państwa osobno życzyłem: odnosić sukcesy, mieć kolejne osiągnięcia, kształcić młodych ludzi i budować to wielkie bogactwo Rzeczypospolitej, jakie stanowi nauka, edukacja, jakość polskich uczelni wyższych, Wasze dokonania w tak wielu dziedzinach, jakie tutaj reprezentujecie. Drodzy Państwo gratuluję nominacji, doceniam wielką pracę, jaką już wykonaliście, ale ośmielam się prosić jeszcze więcej pracy, o jeszcze więcej poświęceń i wysiłków dla naszego wspólnego dobra.
Poleć znajomemu