| | |
A | A | A
Wtorek, 8 lipca 2003

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

8 lipca 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje profesorskie 59 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Nominacje otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Andrzej Stefan Górniak - Uniwersytet w Białymstoku nauki chemiczne: dr hab. Krystyna Zofia Jackowska - Uniwersytet Warszawski dr hab. Roman Mazurkiewicz - Politechnika Śląska w Gliwicach nauki ekonomiczne: dr hab. Leszek Kozioł - Akademia Ekonomiczna w Krakowie nauki fizyczne: dr hab. Józef Franciszek Musielok - Uniwersytet Opolski dr hab. Marek Urbanik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Zbysław Jakub Wilamowski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Janusz Wolny - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie nauki humanistyczne: dr hab. Bogdan Balcer - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dr hab. Jadwiga Romana Bobrowska - Akademia Muzyczna w Katowicach dr hab. Stanisław Zbigniew Bryndza-Stabro - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Sylwester Mirosław Czopek - Uniwersytet Rzeszowski dr hab. Ludwik Habuda - Uniwersytet Wrocławski dr hab. Roman Kopytko - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Ryszard Marciniak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Tadeusz Edward Paleczny - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Władysława Pilecka - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Kazimierz Sabik - Uniwersytet Warszawski dr hab. Adolf Stachula - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku dr hab. Danuta Walczak-Duraj - Uniwersytet Łódzki nauki matematyczne: dr hab. Ludwik Augustyn Czaja - Uniwersytet Warszawski dr hab. Stanisław Henryk Migórski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie nauki medyczne: dr hab. Ewa Brojer - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie dr hab. Paweł Chęciński - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Zygmunt Chodorowski - Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Robert Jerzy Flisiak - Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Jan Giedrojć - Akademia Medyczna w Białymstoku dr hab. Renata Górska - Akademia Medyczna w Warszawie dr hab. Joanna Maria Lewin-Kowalik - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach dr hab. Jerzy Stanisław Sadowski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Czesław Lech Stankiewicz - Akademia Medyczna w Gdańsku dr hab. Jacek Wachowiak - Akademia Medyczna w Poznaniu dr hab. Krystyna Wanda Żwirska-Korczala - Śląska Akademia Medyczna w Katowicach nauki o Ziemi: dr hab. Marek Antoni Graniczny - Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dr hab. Jerzy Krzysztof Trammer - Uniwersytet Warszawski nauki prawne: dr hab. Jerzy Brunon Menkes - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie nauki rolnicze: dr hab. Halina Barbara Buczkowska - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Janusz Gołaszewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Izabella Anna Jackowska - Akademia Rolnicza w Lublinie dr hab. Julian Paluch - Akademia Rolnicza we Wrocławiu nauki techniczne: dr hab. Wojciech Stanisław Bonenberg - Politechnika Poznańska dr hab. Eugeniusz Budny - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dr hab. Piotr Paweł Doerffer - Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dr hab. Marian Bolesław Gorzałczany - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach dr hab. Joachim Jerzy Kozioł - Politechnika Śląska w Gliwicach dr hab. Witold Aleksander Malina - Politechnika Gdańska dr hab. Leszek Piaseczny - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni dr hab. Robert Schaefer - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie dr hab. Marian Józef Soiński - Politechnika Częstochowska dr hab. Franciszek Strzelczyk - Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi dr hab. Zbigniew Władysław Szperliński - Politechnika Warszawska dr hab. Adam Maria Szymski - Politechnika Szczecińska dr hab. Piotr Tatjewski - Politechnika Warszawska dr hab. Alojzy Jan Wasilewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. Leszek Karol Wojnar - Politechnika Krakowska dr hab. Tomasz Piotr Zieliński - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie nauki teologiczne: ks. dr hab. Waldemar Chrostowski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie sztuki muzyczne: Maria Pawlaczyk - Akademia Muzyczna w Poznaniu sztuki plastyczne: Jacek Nowotarski - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział: Gratuluję bardzo serdecznie nominacji. Są zwieńczeniem Waszej pracy, dowodem Waszych talentów, cierpliwości. Jest to chwila na pewno bardzo ważna dla Was, ale też i dla bliskich, którzy są tutaj wraz z Wami i chciałbym również do nich się zwrócić, i pogratulować im, ponieważ mają swój wkład w Waszym sukcesie. Mówię do małżonków, rodzin, rodziców, dzieci, współpracowników, mistrzów i podwładnych, wszystkich, którzy w różnych rolach wspomagali Panie i Panów na tej trudnej drodze życiowej, drodze zawodowej. Drodzy Państwo lipiec to jest okres wakacyjny na uczelniach i w większości instytutów naukowych, ale nasza kolejna nominacja profesorska w lipcu świadczy o tym, że zadajemy kłam takiej informacji, że środowiska akademickie i środowisko uczonych w lipcu nie pracuje. Wręcz przeciwnie jesteśmy wszyscy na miejscu, jesteśmy aktywni i chcę powiedzieć Państwu, że w tym roku akademickim liczonym od października do dzisiaj wręczyłem nominacje 585 profesorom. Blisko 600 osób otrzymało nominacje i jest to już niezły batalion polskiej nauki, ludzi, którzy stanowią nasze wspólne bogactwo i którym jesteśmy winni wdzięczność za wszystko to, co czynicie dla polskiej nauki, dla polskiej kultury, dla uczelni wyższych, dla edukacji młodzieży. Za wszystkie podejmowane przez Panie, Panów wysiłki chcę serdecznie podziękować i wyrazić taką tylko myśl - Polska, która już jest w Unii Europejskiej i Polska, która rozpoczyna nowy i nieznany etap swojej historii wykorzysta tę szansę, jaką jest powrót do europejskiej rodziny pod warunkiem, że postawi na intelekt, postawi na naukę, postawi na edukację. Chciałbym żeby nie było to traktowane ani jako komplement, ani jako stwierdzenie banalne, tylko zadanie. Zadanie dla parlamentu, dla rządu, dla różnych instytucji życia publicznego w Polsce, ale także zadanie dla Was, dla środowisk naukowych, aby czynić wszystko, żeby skorzystać z tego ogromnego kapitału, jakim w Polsce dysponujemy, jakim jest polska kultura, polska nauka i Wy Panie i Panowie - żebyśmy dzięki Wam mogli się wpisać do współczesnej Europy tak mocno jak na to zasługujemy, tak znacząco jak powinniśmy i tak twórczo jak stać nas na to. Życzę tego polskim uczonym, uczelniom, polskiej młodzieży, którą kształcicie. Jestem przekonany, że jeżeli coś jest dzisiaj naprawdę najważniejsze to dziedziny, którymi Wy Panie i Panowie zajmujecie się. To twórczość naukowa, kulturalna, to walka o prawdę naukową i prawdę w życiu codziennym, to kształtowanie postaw młodych ludzi. To wszystko będzie decydujące w polskiej przyszłości dziś i przez wiele, wiele najbliższych lat. Raz jeszcze Paniom i Panom Profesorom gratuluję, gratuluję Państwu. Życzę, aby po tych nominacjach można było spędzić trochę wakacji i odpocząć, a później wierzę, że podejmiecie Państwo obowiązki z tą samą jak do tej pory energią, a może jeszcze silniej. Niektórzy z Państwa mówili, że traktują te nominacje jako finał swojej drogi zawodowej, a ja chciałbym przekonać każdego z Pań i Panów, że to nie może być finał, to powinna być z jednej strony nagroda za to, co już udało się osiągnąć, a jednocześnie zachęta, żeby iść dalej, żeby pokonywać trudności, żeby tworzyć to wielkie bogactwo nie tylko nasze, nie tylko narodowe, ale bogactwo nauki i kultury współczesnego świata. Tego Paniom i Panom życzę i jestem przekonany, że tak właśnie będziecie pracować po tym krótkim okresie urlopowym, który Wam i mnie i wszystkim tu obecnym na pewno się należy. Panie i Panowie Profesorowie wszystkiego dobrego.
Poleć znajomemu