| | |
A | A | A
Piątek, 15 sierpnia 2003

Uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i podziękowań w Belwederze

15 sierpnia 2003 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Aleksander Kwaśniewski wziął udział w uroczystościach obchodów Święta Wojska Polskiego. Prezydent RP złożył wieniec pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w asyście Ministra Obrony Narodowej I Szefa Sztabu Generalnego WP. Następnie, na dziedzińcu Belwederu, w obecności przedstawicieli Sejmu i Senatu RP, rządu, Sztabu Generalnego WP i duchowieństwa odbyła się uroczystość wręczenia nominacji generalskich, odznaczeń i podziękowań. Na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ustęp 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2003 r. na wyższe stopnie generalskie mianowani zostali: generał dywizji Mieczysław CIENIUCH na stopień generała broni wiceadmirał Jędrzej CZAJKOWSKI na stopień admirała floty. Na stopień generała dywizji: generał brygady Tadeusz BAŁACHOWICZ generał brygady Andrzej BARAN generał brygady Andrzej EKIERT generał brygady Franciszek GĄGOR generał brygady Roman IWASZKIEWICZ generał brygady Krzysztof JUNIEC generał brygady Ryszard LACKNER generał brygady Marian MAINDA generał brygady Piotr MAKAREWICZ generał brygady Lech MAJEWSKI generał brygady Marek SAMARCEW Na stopień wiceadmirała: kontradmirał Marek BRĄGOSZEWSKI kontradmirał Tomasz MATHEA Na podstawie artykułu 134 ustęp 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułu 76 ustęp 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2003 r. na stopień generała brygady mianowani zostali; pułkownik Stanisław BABIAK pułkownik Piotr CZERWIŃSKI pułkownik Zygmunt DULEBA pułkownik Ryszard GRUSZKA pułkownik Michał JACKIEWICZ pułkownik Kazimierz JAKLEWICZ pułkownik Roman KLECHA pułkownik Janusz LALKA pułkownik Paweł NOWAK pułkownik Marek OJRZANOWSKI pułkownik Bogusław PACEK pułkownik Janusz PALUS pułkownik Edward PAWLICA pułkownik Romuald RATAJCZAK pułkownik Henryk SKARŻYŃSKI pułkownik Krzysztof SZYMAŃSKI pułkownik Andrzej SZYMONIK pułkownik Jerzy ZATOŃSKI Prezydent RP uhonorował listami generałów Wojska Polskiego przechodzących w stan spoczynku. Listami z rąk Prezydent RP odebrali:: generał dywizji Bolesław BALCEROWICZ generał dywizji Roman BASZUK generał dywizji Janusz GODYŃ generał dywizji Czesław MIKRUT generał brygady Józef DZIECHCIARZ generał brygady Roman KLOC generał brygady Bronisław PEIKERT generał brygady Ryszard ŻUCHOWSKI kontradmirał Zbigniew POPEK Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczony został pułkownik Józef LESZEGA KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczeni zostali: generał brygady Mieczysław KACZMAREK Henryka KRÓLIKOWSKA-ŚCIBIOR KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI odznaczeni zostali: pułkownik Tadeusz GŁOWACKI pułkownik Wojciech LECH podpułkownik Tadeusz MAZUR pułkownik Ryszard PALCZAK pułkownik Jan PODGÓRSKI pułkownik Janusz SZTANC pułkownik Ryszard TARNOPOLSKI ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali: komandor porucznik Jan KONOŃCZUK komandor porucznik Jerzy MASŁOWSKI starszy chorąży sztabowy Eugeniusz PIKULICKI starszy chorąży sztabowy Edward SOWA Następnie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej zostali przedstawieni tegoroczni absolwenci - prymusi wyższych szkół wojskowych: kapitan Waldemar KONKOL - prymus Akademii Obrony Narodowej w Warszawie podporucznik Mariusz CHMIELEWSKI - prymus Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie podporucznik Jarosław DĄBROWSKI - prymus Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podporucznik Michał POPŁAWSKI - prymus Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie podporucznik Daniel RÓŻYŃSKI - prymus Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu podporucznik marynarki Przemysław TESZKA – prymus Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Na zakończenie uroczystości glos zabrał Prezydent Aleksander Kwasniewski: Polacy darzą wojsko wielkim zaufaniem. Kojarzy im się ono z takimi wartościami, jak patriotyzm, odpowiedzialność i dyscyplina. Wojsko to szkoła życia – twarda, ale dająca ogromną satysfakcję z dobrze spełnianego obowiązku. To służba Ojczyźnie, zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom, obrona pokoju. Rad jestem, że w Święto Wojska Polskiego mogę się spotkać z wybitnymi przedstawicielami naszej armii. Z satysfakcją wręczyłem przed chwilą wysokie odznaczenia państwowe i nominacje generalskie. Są one wyrazem uznania i dowodem wdzięczności dla osób wyróżniających się w służbie. To także świadectwo wysokiej oceny ich profesjonalizmu i wielkiego zaangażowania w sprawy obronności i bezpieczeństwa Ojczyzny. Serdecznie gratuluję tych wyróżnień. Z radością witam również młodych poruczników, tegorocznych absolwentów uczelni wojskowych, uczelni cieszących się wysokim prestiżem. W dniu Święta Wojska wracamy myślą do chlubnych kart oręża polskiego. Przypominamy słynne bitwy, heroiczne czyny. Cesarz Napoleon Bonaparte powiedział kiedyś: Dla moich Polaków nie ma rzeczy niemożliwych. Możemy być dumni z tego, że na przestrzeni wieków polscy żołnierze i ich dowódcy z powodzeniem zdawali egzamin z męstwa i patriotyzmu. Ta spuścizna zobowiązuje. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nasze wojsko godnie kontynuuje chlubne tradycje. Polska armia modernizuje się, dostosowuje do nowoczesnych wymagań. Posiadamy wyspecjalizowane i świetnie wyszkolone jednostki. Uczestniczymy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych w wielu miejscach na świecie. Polscy żołnierze są bardzo wysoko oceniani przez naszych sojuszników z NATO. Tak jak kiedyś nasi dziadowie i pradziadowie walczyli „za wolność waszą i naszą”, tak i teraz nasza armia broni pokoju z dala od ojczystych granic. Solidarnie uczestniczymy w koalicji antyterrorystycznej. Nie mogliśmy pozostać obojętni wobec zagrożeń, jakie niosła dla świata zbrodnicza dyktatura Saddama Husajna. Dziś polscy żołnierze starają się pomóc Irakijczykom w powrocie do normalności, w budowaniu stabilnego i suwerennego państwa. Podejmując to wyzwanie, Polska daje dowód poczucia współodpowiedzialności za pokój i bezpieczeństwo na świecie. Za losy nasze i przyszłych pokoleń. Słowa najwyższego szacunku kieruję do panów generałów, którzy zakończyli pełnienie zawodowej służby wojskowej. Przejście do rezerwy to naturalny etap w życiu żołnierza. Macie za sobą trudną, ale pełną ważnych dokonań służbę – czas transformacji w Siłach Zbrojnych i integracji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Dziś z dumą możemy mówić o powodzeniu tych działań. To również zasługa Wasza i formacji, którymi dowodziliście. Dziękuję Panom za dobrą służbę. Mam nadzieję, że będziecie utrzymywać więzi z macierzystymi jednostkami i zechcecie nadal dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z młodszymi kolegami. Gratuluję wszystkim odznaczonym i mianowanym na pierwszy i kolejne stopnie generalskie. Ordery i awanse są dowodem uznania dla Państwa wybitnych osiągnięć, dla Waszego profesjonalizmu. Wyrazem wdzięczności za wielkie zaangażowanie w sprawy polskiej armii. Są podziękowaniem Rzeczypospolitej za codzienny, trudny wysiłek. Wierzę, że te nominacje i odznaczenia będą zachętą do dalszych działań, które będą służyć modernizacji naszych Sił Zbrojnych, zwiększaniu ich zdolności operacyjnych i podnoszeniu autorytetu międzynarodowego. Pragnę pogratulować znaczących osiągnięć – i to na początku wojskowej kariery – Panom Porucznikom, najmłodszym uczestnikom naszej uroczystości. Dzięki wizytom w uczelniach, w jednostkach i na poligonach, dobrze znam Wasze środowisko. Jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy, umiejętności nowoczesnego myślenia i otwartości na współczesne wyzwania. Patrząc na Was – na młodych, ambitnych i zdolnych oficerów – z optymizmem myślę o przyszłości naszego wojska. Życzę Państwu wielu dalszych osiągnięć zawodowych Życzę pomyślności zawodowej i osobistej. Życzę, abyście spełnili te oczekiwania, które mająi rodacy w stosunku do Was, do Sil Zbrojnych. To zaufanie musi być potwierdzane każdego dnia. Wiem, że kiedy mówicie, dziękując za nominacje – Ku chwale Ojczyzny – to jest to wyznanie najszczersze ze szczerych. Jest potwierdzeniem Waszej postawy od początku do końca z przekonaniem, ze to jest wartość najwyższa – służba ku chwale Ojczyzny, służba ku chwale Rzeczypospolitej Polskiej . Za to, co uczyniliście dziękuję i proszę by, w tych wielkich wysiłkach nie ustawać.
Poleć znajomemu