przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 12 maja 2004

Nominacje generalskie dla Straży Granicznej

12 maja 2004 r. w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje generalskie funkcjonariuszom Straży Granicznej. W uroczystości wzięli udział. m.in.: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Andrzej Brachmański, Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Wiesław Pietrzak, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Krzysztof Janik, Komendant Główny Straży Granicznej Józef Klimowicz oraz Sekretarz Stanu - Szef Gabinetu Prezydenta RP Marek Ungier, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Szymczycha, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Edward Szymański. Na stopień generała dywizji Straży Granicznej mianowany został: generał brygady Józef Klimowicz Na stopień generała brygady Straży Granicznej mianowani zostali: pułkownik Jacek Bogdan, pułkownik Włodzimierz Gryc, pułkownik Marian Kasiński, pułkownik Henryk Majchrzak. Po uroczystości wręczenia nominacji zwracając się do zebranych Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział m.in. Witam bardzo serdecznie w Pałacu Prezydenckim. Dzisiaj spotykam liczne i jakże ważne grono przedstawicieli Straży Granicznej. To spotkanie ma swój szczególny wymiar, nie tylko ze względu na osoby, które uczestniczą w nominacji, ale także na fakt, że odbywa się ona niespełna w dwa tygodnie po wielkim, historycznym dniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. A szczególnie dla Straży Granicznej ten fakt ma istotne znaczenie i jest to dziś znakomita sposobność, aby porozmawiać o dorobku, ale z drugiej strony o zadaniach czekających tę formację. Straż Graniczna ochrania polskie rubieże już od trzynastu lat. Z perspektywy czasu widać, że z każdym rokiem robi to coraz lepiej. Kwalifikacje zawodowe funkcjonariuszy są coraz wyższe, doświadczenie zgromadzone jest coraz bogatsze i stosowane są coraz bardziej zaawansowane techniki działania. To wszystko powoduje, że sprawność Straży Granicznej jest na coraz lepszym poziomie. I chcę powiedzieć to, nie jako komplement, ale jako głębokie przekonanie, iż Straż Graniczna jest dzisiaj jedną z najnowocześniejszych polskich służb państwowych. Wiem także, Drodzy Państwo, jak wiele trudu wkłada każdy z Was w to, aby nasze granice były z jednej strony bezpieczne a z drugiej strony otwarte. Śmiało mogę powiedzieć, że macie znaczący udział w realizacji polityki państwa, ukierunkowanej na szeroką wymianę handlową i swobodę przemieszczania się osób. Ale także, co chcę podkreślić, na swoim koncie zapisaliście też wiele sukcesów w walce z przestępczością i nielegalną migracją. Dzięki Waszej służbie na naszych granicach panuje ład i prawo. Od 1 maja spoczywa na Straży Granicznej zwiększona odpowiedzialność – chroni ona nie tylko granice naszego państwa, lecz także europejskiej wspólnoty. Muszą więc być polskie granice prawdziwą tamą dla terroryzmu, zorganizowanej przestępczości, dla przemytu narkotyków, towarów, broni, dla wszystkiego co stanowi zagrożenie dla osób, narodów i całej naszej wspólnoty. Jednym z najważniejszych zadań staje się więc dziś dalsze rozwijanie jak najbliższej i jak najlepiej skoordynowanej współpracy Straży Granicznej z jej odpowiednikami w krajach unijnych. Dziś już ona przynosi dobre efekty i trzeba ją niewątpliwie wzmacniać. Szanowni Państwo! Dwa lata temu z wielką satysfakcją wręczyłem Panu Generałowi Józefowi Klimowiczowi, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, nominację na stopień generała brygady. Cieszę się, że dzisiaj, w uznaniu zasług dla rozwoju tej formacji, mogłem wręczyć mu akt mianowania na stopień generała dywizji. Pan Generał Klimowicz zapracował na ten awans twórczą i niezwykle skuteczną pracą. Od początku istnienia Straży Granicznej służy jej rozległą wiedzą, energią i sprawnością doświadczonego menedżera. Na stanowisku szefa dał się poznać jako wybitny organizator. Ma Pan wielkie zasługi w dostosowaniu środków i metod ochrony granicy państwowej do standardów Unii Europejskiej. Dzięki Pana wysiłkom system szkolenia i podnoszenia kwalifikacji fachowych daje coraz lepsze owoce w postaci choćby większej mobilności funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, a to daje kolejny efekt – coraz lepsze rezultaty tych codziennych jakże potrzebnych działań. Chcę również swoje słowa uznania skierować do Pana Generała Mariana Kasińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej. Pan Generał jest współtwórcą dokonanych w 2002 roku zmian organizacyjnych jednostek granicznych na obecnej zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Ma Pan wielkie zasługi w wyposażaniu przejść granicznych w nowoczesny sprzęt i urządzenia kontrolne. Pańskie talenty znalazły wyraz także w opracowaniu i wprowadzeniu w życie nowego modelu kształcenia w Straży Granicznej – systemu, który w pełni odpowiada unijnym wymaganiom. Proszę mi pozwolić podkreślić również, że komendanci oddziałów straży granicznej, Panowie Generałowie Jacek Bogdan, Włodzimierz Gryc i Henryk Majchrzak, wykazali się na piastowanych stanowiskach znaczącymi osiągnięciami zawodowymi. Macie Państwo autorytet, który jest uznawany tu w kraju ale i za granicą i należycie do grona ludzi, którzy w Straży Granicznej decydują o tych bardzo korzystnych i jakże potrzebnych zmianach. Mam nadzieję, że Wasza służba, Wasze postawy będą przykładem do naśladowania przez innych, którzy również w perspektywie mogą liczyć na kolejne nominacje. Panie i Panowowie, Szanowni Panowie Generałowie, Gratuluję tych awansów. Proszę przyjąć je jako dowód szacunku dla Waszej pracy. Jesteście nam wszystkim bardzo potrzebni. Wierze, że te nominacje spowodują iż, będziecie podejmować kolejne zadania, kolejne wyzwania z niemniejszą energią niż do tej pory. Wielokrotnie w swoich wypowiedziach publicznych mówiłem, że sens naszych granic w nowej sytuacji – Unii Europejskiej – polega na tym, żeby były to granice przyjazne, żeby to były granice, które szczególnie wobec naszych wschodnich sąsiadów dają możliwość rozwoju kontaktów osobistych, turystyki, wymiany młodzieży, biznesu, kontaktów przedsiębiorców itd. Ale z drugiej strony te granice muszą być bardzo zdecydowane, twarde, chronione przed tymi zjawiskami, które stają się współczesną plagą: terroryzmem, proliferacją broni, zorganizowana przestępczość, przemyt narkotyków, a więc tym wszystkim co powoduje, że mamy poczucie niebezpieczeństwa i strachu i co wiemy z doświadczeń innych państw jest jakże trudne do opanowania. Liczę, że polska Straż Graniczna z tak wybitnymi dowódcami, Panem Komendantem, Zastępcą, Panami Generałami wszystkimi, którzy w Straży Granicznej służą będą umieli sprostać tak trudnemu zadaniu, aby polskie granice były wobec ludzi dobrej woli przyjazne, a wobec ludzi, którzy niosą zło zamknięte, twarde i zdecydowane. Szanowni Państwo, Życzę wszystkiego najlepszego, gratuluję tych awansów, gratuluję całej Straży Granicznej osiągnięć, ale praca jest ciągle przez Wami, więc wierzę, że te nominacje będą dobrą zachętą aby skuteczność polskiej Straży Granicznej z każdym dniem, tygodniem, miesiącem jeszcze bardziej wzrastała. Dziękuje bardzo!
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.