| | |
A | A | A
Czwartek, 16 grudnia 2004

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

16 grudnia 2004 roku w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 77 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

nauki biologiczne:
dr hab. Jan Marek Wójcik - Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
nauki chemiczne:
dr hab. Andrzej Duda - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
dr hab. Wacław Lechosław Kołodziejski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Zbigniew Jan Leśnikowski - Centrum Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk w Łodzi
dr hab. Marian Zaborski - Politechnika Łódzka
nauki ekonomiczne:
dr hab. Marek Andrzej Góra - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Alfred Edward Janc - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
dr hab. Magdalena Katarzyna Jerzemowska - Uniwersytet Gdański
dr hab. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Leszek Kiełtyka - Politechnika Częstochowska
dr hab. Anna Krajewska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Witold Kwaśnicki - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Irena Janina Pietrzyk - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
dr hab. Józef Stawicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
nauki farmaceutyczne:
dr hab. Jadwiga Biernat - Akademia Medyczna we Wrocławiu
nauki fizyczne:
dr hab. Bronisław Susła - Politechnika Poznańska
nauki humanistyczne:
dr hab. Ryszard Michał Czarny - Akademia Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Wiesław Zbigniew Długokęcki - Uniwersytet Gdański
dr hab. Anna Antonina Duszak - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Józef Kąś - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Danuta Helena Ostaszewska - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Teresa Walas - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Elżbieta Małgorzata Zawadzka - Uniwersytet Warszawski
nauki leśne:
dr hab. Stanisław Niemtur - Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie
nauki matematyczne:
dr hab. Jerzy August Gawinecki - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr hab. Paweł Krupski - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Mirosław Andrzej Lachowicz - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Grzegorz Cezary Lewicki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Adam Paweł Wojda - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Maciej Piotr Wojtkowski - Univeristy of Arizona, Tucson, Stany Zjednoczone Ameryki
nauki medyczne:
dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska - Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Mirosław Andrzej Jarosz - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie
dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Andrzej Klemens Makowski - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
dr hab. Irena Maria Nalepa - Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Ewa Jolanta Sewerynek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Andrzej Tadeusz Sysa - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
dr hab. Teresa Janina Woźniakowska-Gęsicka - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
nauki o Ziemi:
dr hab. Leon Andrzej Andrzejewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
nauki rolnicze:
dr hab. Irena Duer - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
dr hab. Halina Gambuś - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Marek Grabowski - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Jan Koper - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
dr hab. Teresa Grażyna Majewska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Janusz Witold Piechocki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Józef Franciszek Sawa - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Anna Maria Stachurska - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Józefa Wiater - Politechnika Białostocka
nauki techniczne:
dr hab. Stefan Baj - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Tadeusz Henryk Banek - Politechnika Lubelska
dr hab. Ryszard Andrzej Białecki - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Piotr Dudziński - Politechnika Wrocławska
dr hab. Lech Gładysiewicz - Politechnika Wrocławska
dr hab. Andrzej Ryszard Gołąbczak - Politechnika Łódzka
dr hab. Zenon Ignaszak - Politechnika Poznańska
dr hab. Antoni Kalukiewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Włodzimierz Kiernożycki - Politechnika Szczecińska
dr hab. Jerzy Jacek Kornowski - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
dr hab. Joanna Maria Kośmider - Politechnika Szczecińska
dr hab. Jan Kuśnierz - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Janusz Waldemar Mazur - Politechnika Warszawska
dr hab. Krystian Probierz - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Michał Topolnicki - Politechnika Gdańska
dr hab. Adam Bogusław Wiśniewski - Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce
nauki teologiczne:
ks. dr hab. Jan Józef Janicki - Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
ks. dr hab. Bronisław Władysław Mierzwiński - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. Antoni Misiaszek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
sztuki filmowe:
Krzysztof Jan Hejke - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
sztuki muzyczne:
Czesław Józef Freund - Akademia Muzyczna w Katowicach
Alina Eleonora Gruszka - Akademia Muzyczna w Katowicach
Alicja Barbara Panek-Piętkowska - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Leszek Maria Polony - Akademia Muzyczna w Krakowie
Marta Katarzyna Wierzbieniec - Uniwersytet Rzeszowski

sztuki plastyczne:
Grzegorz Chojnacki - Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Czesława Marta Frejlich - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Tomasz Maria Psuja - Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
sztuki teatralne:
Andrzej Tadeusz Strzelecki - Akademia Teatralna w Warszawie

Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział:
Chcę bardzo serdecznie pogratulować nominacji, odbywają się one w momencie szczególnym, bo w atmosferze wigilijno – bożonarodzeniowej i wierzę, że to będzie dobry znak dla Waszych kolejnych osiągnięć, dla karier, które są tak znamienite.
Drodzy Państwo, siódmy raz w tym kończącym się roku mam zaszczyt wręczać nominacje profesorskie, było ich - statystyka mówi 521. Myślę, że jest to dowód, iż polska nauka ma za sobą dobry rok i że ten wynik – ponad pół tysiąca nominowanych profesorów przy bardzo rygorystycznej procedurze, którą Wy lepiej znacie, niż ja, a czuwa nad tym specjalna komisja z prof. Tazbirem na czele - jest godny historycznej chwili, jakim było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a także dowodem, iż Polska może wnieść do wspólnoty europejskiej to wszystko, co związane jest z polską nauką, szkolnictwem wyższym, że na tym polu choć na pewno nie jesteśmy jeszcze w pełni zadowoleni - dystans do dobrego, czy wysokiego poziomu europejskiego nie dzieli nas tak duży.
Chcę za to wszystko podziękować bardzo serdecznie Paniom i Panom Profesorom i całemu polskiemu środowisku naukowemu, środowisku szkół wyższych. To jest zauważalne, że Polska ma fachową kadrę naukową. To jest fenomenalne, że w Polsce dzisiaj blisko dwa miliony ludzi studiuje na wyższych uczelniach, są to uczelnie i państwowe i prywatne i choć wiem, że niektórzy zżymają się, iż nie wszystkie uczelnie mają odpowiednio dobry poziom to chcę Państwu powiedzieć, że nawet jeżeli ten poziom jest nieco niższy to studiowanie jest dużo lepszym rozwiązaniem, aniżeli wyczekiwanie na pracę przed biurem pracy, albo tracenie czasu na zajęcia dużo mniej sensowne. Sądzę także, że czymś co może stanowić naszą nadzieję na przyszłość są dziesiątki tysięcy młodych Polaków, którzy podjęli studia zagranicą. Dla mnie jest zawsze wielką niespodzianką, kiedy mając spotkania, czy wykłady na różnych uczelniach – w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii - prowadzę dialog ze studentami, zazwyczaj odbywa się to w języku angielskim i okazuje się na końcu, że jest to student z Polski, który absolutnie jest na najlepszym poziomie i który później jak są już spotkania w kuluarach mówi, że jego marzeniem po zakończeniu nauki jest powrót do Polski i znalezienie tutaj szansy dla siebie. Jestem pewien, że mamy kapitał naukowy, kapitał uczelni wyższych i za to wszystko chcę Państwu serdecznie podziękować. Wierzę również, że mimo przeszkód jakie ciągle się piętrzą uda nam się wiele kwestii związanych z Waszym środowiskiem uporządkować. Myślę tu przede wszystkim o ustawie o szkolnictwie wyższym, nad którą pracują w sejmie, myślę o finansowaniu nauki – te nakłady są ciągle niższe niż w Unii, ale zaczynają wzrastać, myślę, że konsekwentnie będą wzrastały. Chciałbym bardzo, aby lepiej współpracowała gospodarka, wielkie firmy z polską nauką, bo to jest jedno ze źródeł finansowania, które jest niezbędne dla wszystkich środowisk naukowych w świecie. Chciałbym, żeby polska gospodarka śmielej, odważniej korzystała z potencjału nauki, z wynalazków, które często kończą swój żywot w urzędzie patentowym ponieważ nie ma systemu wdrożenia, systemu spróbowania jak to może działać w praktyce rynkowej. Chciałbym żeby na styku nauki i gospodarki rozwijały się centra naukowo – badawcze, żebyśmy potrafili pokazać, że umiemy dobrze i szybko zastosowywać nowe rozwiązania, nowe pomysły.
Chcę również serdecznie podziękować ludziom kultury za to, co oni czynią, bo to jest ta dziedzina gdzie Polska jest bardzo widoczna w nowej europie dwudziestu pięciu. Cieszę się, że są tu przedstawiciele muzyki, teatru i innych sztuk artystycznych ponieważ macie Państwo naprawdę niekwestionowany dorobek. Literaturze trudniej jest niż muzyce, bo muzyka dysponuje uniwersalnym językiem, ale jeżeli polskie teatry, polscy aktorzy, polscy poeci, pisarze są coraz częściej czytani na świecie, to świadczy to o tym, że mają coś do zaproponowania mimo, że piszą w języku, który najbardziej popularnym na świecie nie jest .
Drodzy Państwo, są tu dziś profesorowie uniwersytetów, uczelni technicznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych, teologicznych, medycznych, rolniczych, ekonomicznych, górniczych i wojskowych. Specjalnie wymieniam cały zestaw, żeby pokazać, że nasze bogactwo jest rzeczywiście ogromne. W każdej z dziedzin, które Państwo reprezentują potrzebny jest postęp. Potrzebujemy jak najszybciej gospodarki opartej na wiedzy. Jest nam ona niezbędna, abyśmy mogli sprostać rosnącej konkurencji w globalnym świecie. Z drugiej strony – potrzebujemy rozwoju duchowego. Nie tylko dlatego, że dzisiaj nawet rywalizacja na rynkach rozgrywa się przede wszystkim w sferze intelektualnej i twórczej. Ów rozwój duchowy ma znaczący wpływ na prawidłowy przebieg wielu procesów społecznych. Dlatego we współczesnym, skomplikowanym świecie nie może zabraknąć głosu orędowników wiedzy i rozsądku. Nie straciły ze swej aktualności słowa Monteskiusza, który głosił, że Nie trzeba wiele rozumu, aby wszystko zmącić, ale trzeba go mieć dużo, by wszystko uładzić! Myślę, że gdybyśmy na kilku budynkach publicznych w Polsce wyryli te słowa, może to by było jakąś przestrogą, albo dobrym, słusznym postulatem.
Drodzy Państwo, liczę na Waszą obecność we wszystkim, co się dzieje w Polsce, - nie tylko w działalności naukowej - w publicznej debacie o przyszłości naszego kraju i Europy, o miejscu Polski w Europie. Jestem przekonany, że polskie środowiska naukowe za słabo jeszcze i za mało głośno wyrażają swoje uwagi dotyczące tego, co możemy uczynić aby spełnił się ten jakże słuszny zamiar – silnej Polski w silnej, solidarnej Europie. Mamy za sobą 15 lat transformacji, która bardzo zmieniła nasze życie naukowe, przede wszystkim uwolniła to życie od jakichkolwiek ograniczeń, pozwoliła działać zgodnie z zasadami prawdy naukowej bez politycznych wpływów, choć oczywiście 15 lat transformacji nie pozwoliło zbudować systemu finansowania i takich możliwości, które byłyby zadowalające. Ale nie ma żadnej wątpliwości, że uczyniliśmy ogromny krok naprzód i obecność Pań, Panów tutaj i odebranie nominacji profesorskich jest tego bardzo widocznym dowodem.
Drodzy Państwo, chcę serdecznie wszystkim pogratulować, chcę podziękować Wam za dotychczasowe wysiłki i wierzę, że traktujecie te nominacje jako dobrą zachętę na przyszłość. Chcę podziękować wszystkim Waszym bliskim,- którzy są tu obecni za ich wytrwałość, za ich miłość, za zrozumienie dla trudnego losu polskiego uczonego, bo często przecież były to chwile pełne napięć i trzeba było trochę domowego spokoju, żeby uczynić to, co należy – za to wielkie słowa podziękowań. Ponieważ zbliżają się święta – dołączam słowa najlepszych życzeń, spokojnych, rodzinnych świąt, wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Niech rok 2005 będzie udany dla Was – Panie i Panowie Profesorowie, dla Waszych rodzin, współpracowników, instytutów, dla Waszych uczelni, dla wszystkich, którzy tworzą świat nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce na początku XXI wieku.Poleć znajomemu