| | |
A | A | A
Wtorek, 25 października 2005

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

25 października 2005 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 66 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Nominacje otrzymali:
nauki biologiczne:
dr hab. Władysław Jan Cabaj - Instytut Parazytologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Stanisław Andrzej Fedyk - Uniwersytet w Białymstoku
nauki chemiczne:
dr hab. Andrzej Wiktor Bobrowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Robert Moszyński - Uniwersytet Warszawski
nauki ekonomiczne:
dr hab. Zdzisław Szyjewski - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Janina Witkowska - Uniwersytet Łódzki
nauki fizyczne:
dr hab. Janusz Berdowski - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. Helena Maria Białkowska - Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
dr hab. Tomasz Gregorkiewicz - Uniwersytet Amsterdamski, Holandia
dr hab. Adam Antoni Lipowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Janusz Andrzej Sylwester - Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
nauki humanistyczne:
dr hab. Aleksy Awdiejew - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Michał Piotr Błażejewski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Wojciech Chudziak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Helena Cichocka - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jerzy Flaga - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Grażyna Małgorzata Habrajska - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Anna Dorota Herzyk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Krzysztof Jasiewicz - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Jerzy Koch - Uniwersytet Wrocławski
ks. dr hab. Andrzej Kopiczko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Robert Franciszek Mrózek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie
dr hab. Krzysztof Marek Obremski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Urszula Ostrowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Krzysztof Józef Ożóg - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Sławomir Partycki - Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Mieczysław Plopa - Uniwersytet Gdański
dr hab. Ulrich Schrade - Politechnika Warszawska
dr hab. Leszek Paweł Słupecki - Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
ks. dr hab. Jan Sochoń - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Krzysztof Tomasz Wieczorek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
nauki matematyczne:
dr hab. Witold Eugeniusz Rzymowski - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
nauki medyczne:
dr hab. Andrzej Adolf Bieńkiewicz - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Leszek Stefan Kołodziejski - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, Oddział w Krakowie
dr hab. Maciej Jerzy Krzakowski - Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
dr hab. Barbara Krystyna Krzyżanowska-Świniarska - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Andrzej Tadeusz Pająk - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska - Akademia Medyczna we Wrocławiu
nauki o Ziemi:
dr hab. Zdzisław Bełka - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ewelina Kantowicz - Uniwersytet Warszawski
nauki prawne:
dr hab. Jacek Marian Lang - Uniwersytet Warszawski
nauki rolnicze:
dr hab. Genowefa Bonczar - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Marek Grzegorz Cierach - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Piotr Julian Domański - Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej
dr hab. Jan Henryk Grabka - Politechnika Łódzka
dr hab. Janusz Franciszek Guziur - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Bogdan Jan Janicki - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
dr hab. Sadżide Murat-Błażejewska - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Ignacy Jerzy Niedziółka - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Małgorzata Irena Trojanowska - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Lidia Maria Wądołowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
nauki techniczne:
dr hab. Jan Chłopek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Ryszard Czarny - Politechnika Wrocławska
dr hab. Ryszard Hycner - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Władysław Stanisław Koc - Politechnika Gdańska
dr hab. Tomasz Łodygowski - Politechnika Poznańska
dr hab. Bolesław Czesław Pochopień - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Wiesław Andrzej Rakowski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Krzysztof Sławomir Sibilski - Politechnika Wrocławska
dr hab. Maria Urszula Tomaszewska - Politechnika Szczecińska
dr hab. Kazimierz Stanisław Wójs - Politechnika Wrocławska
nauki teologiczne:
ks. dr hab. Ireneusz Werbiński - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
sztuki plastyczne:
Andrzej Marian Szarek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Andrzej Antoni Węcławski - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie


Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział m.in.:
To jest pierwsza w nowym roku akademickim uroczystość nominacyjna, a jednocześnie jest to dla mnie jedno z ostatnich takich spotkań, które prowadzę jako Prezydent RP, a na pewno jest to pierwsza uroczystość nominacji profesorskich gdzie jest i urzędujący prezydent i prezydent elekt. Chcę powiedzieć Państwu, że zawsze to jest moment nie tylko szczególny dla osób przyjmujących nominacje, ale także dla mnie. Bo to święto, święto, które jest uwieńczeniem Państwa pracy, dowodem konsekwencji, talentu, wysiłku, poszukiwania naukowej prawdy, która jest często przecież bardzo niełatwa do odnalezienia. Chcę Państwu powiedzieć, że w ciągu 10 lat urzędowania w tym Pałacu wręczyłam nominacje – dokładnie 6652 Paniom i Panom profesorom. W tym czasie uhonorowali zostali przedstawiciele wszystkich typów uczelni zarówno tych znanych, którzy szczycą się wielowiekową tradycją, jak i ośrodków młodych, budujących dopiero swój dorobek. Zasłużyliście, Drodzy Państwo, na przyznaną dziś godność swoją pracą, wieloletnią działalnością pedagogiczną i badawczą, która przynosiła wspaniałe owoce i przyczyniała się do wzbogacenia naszej nauki. Każdy z Was jest profesjonalistą i dzięki Wam polska medycyna, ekonomia, polskie nauki humanistyczne i techniczne, nauki przyrodnicze, polska kultura i sztuka rozwijają się i są dostrzegane oraz cenione w świecie. Dziękuje Państwu za ten wysiłek, dziękuję z całego serca za pasję, która Was doprowadziła do dzisiejszego spotkania i jest to ważne i w Waszym życiu, ale chcę zapewnić, że jest to ważne również dla Rzeczypospolitej.
Mamy za sobą gorący wyborczy czas. Czas, - jak zawsze w takich sytuacjach -, nadziei, emocji. Za sprawą kalendarza niemal jednocześnie wybieraliśmy i Parlament i Prezydenta. Raz jeszcze chcę powiedzieć, że nie było to czyjekolwiek, a tym bardziej moje „widzimisię”. Tak po prostu ułożył się kalendarz konstytucyjny. Jeżeli wszystko w Polsce będzie przebiegać normalnie to znaczy terminy Parlamentu będą wypełnione – czteroletnie, a Prezydenta – pięcioletnie to następnym razem taka zbieżność czasowa wystąpi w roku 2025. Proponuję żebyśmy doczekali tej chwili wszyscy i w dobrej formie. Oczywiście te wybory i zwycięzcom i tym, którzy otrzymali mandat od Narodu należy się słowo najlepszych życzeń. Natomiast trzeba również powiedzieć, iż jako społeczeństwo wykazaliśmy co jest dla mnie jako Prezydenta, ale myślę, że dla nas wszystkich jako obywateli problemem, iż tak jak Polacy są wielcy w walce o demokrację, tak są dosyć niechętni do korzystania z tejże demokracji, którą z wielkim poświęceniem, często ofiarami wywalczyli. Można powiedzieć, że to też nie głosowanie, brak uczestnictwa wyborach jest wyborem, jest wykorzystaniem tej wolności, która każdemu z nas przysługuje. Na pewno jest to również wyraz rozczarowania wobec polityki i polityków, na pewno jest to efekt drapieżności mediów, które przedstawiają przede wszystkim czarny obraz naszej rzeczywistości, a sukcesami, osiągnięciami, prawdziwym dorobkiem interesują się mniej aniżeli tym co bardzo spektakularne, skandaliczne. Ale na pewno jest to dłuższa lista tych przyczyn i mam nadzieję, że także w środowiskach naukowych, środowiskach socjologów, politologów, psychologów będziemy mogli po wyborach usłyszeć rzetelną analizę – jaki to jest powód, że Polacy zarówno w naszym regionie, tych jak ja to nazywam młodych demokracji, ale także w ogóle na tle demokratycznych społeczeństw europejskich odróżniają się w ten właśnie szczególny sposób – niską frekwencją. Brakuje nam tego odruchu obywatelskiego, jesteśmy bardzo jeszcze na początku drogi w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Mówię o tym do Państwa, ponieważ wiem, że to właśnie ze strony ludzi nauki, ze strony ważnych instytutów naukowych mogą wypłynąć istotne analizy, istotne oceny, które pomogłyby w przełamaniu tego stanu rzeczy. Mam nadzieje, że będziemy mogli nie tylko oglądać profesorów socjologii, psychologii, którzy uczestniczą w takich bieżących komentarzach, ale także będziemy mogli przeczytać na ten temat poważniejsze opracowania.
Chcę, wracając do dziesięciolecia, w którym mogłem się spotkać z tak wieloma z Was, odwiedzić tak wiele polskich uczelni powiedzieć, iż zdaję sobie sprawę z tych wszystkich trudności, jakie przeżywał przez ten czas świat nauki, uczelni wyższych, szkolnictwa wyższego to trzeba powiedzieć, że przezywamy niewątpliwie wyjątkowy i dobry okres w rozwoju nauki i rozwoju polskich uczelni wyższych. W Polsce studiuje dzisiaj cztery i pół raza więcej młodych ludzi niż przed 16 laty, czterokrotnie wzrosła liczba uczelni, jest niezwykle rozwinięta potrzeba uczenia się i to jest bardzo dobry znak, ponieważ młodzi ludzie chcą inwestować w siebie, wiedzą, że to jest najlepszy paszport, najlepsza przepustka do przyszłości. Myślę, że zarówno w środowiskach uczelni wyższych, ale także coraz częściej w środowiskach ludzi podejmujący decyzje jest już czymś całkowicie oczywistym to, że czasy obecne są czasem intelektu, edukacji, rozwoju technologii, dzisiaj już nie zasoby mineralne, nie ilość dywizji, nie nawet siła polityczna decydują o miejscu każdego kraju w świecie, ale właśnie to co wnosimy do tego wielkiego, cywilizacyjnego obiegu. Chcemy być ważnym partnerem w Europie i świecie, a więc jeżeli tak, powinniśmy jak najwięcej czerpać z kapitału jakim jest nauka, kultura oraz kształcący się młodzi Polacy. Udało nam się w tym czasie rozwinąć wiele instytutów i ośrodków badawczych, udało nam się zwiększyć, choć jeszcze nie na miarę potrzeb, konkurencyjność polskiej gospodarki. Myślę, że decyzje jakie były podjęte ostatnio w dziedzinie prawa, choćby nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym, która jest ustrojem szkolnictwa wyższego na ten nowy etap, ale także wzrost finansowania badań i rozwoju, to wszystko daje pewne istotne nadzieje, że ten kapitał, który w Polsce tkwi będziemy wykorzystywać lepiej aniżeli do tej pory.
Chcę również wyrazić taką nadzieję, iż rządy, które powstają w bólach, później przyniosą nam władzę stabilną oraz taką, która nie zapomni, choć o tym niewątpliwie mówi się zbyt mało także w czasie toczących się rozmów, że te priorytety, których nie może być zbyt wiele, bo przestają wtedy być priorytetami, powinny uwzględniać rozwój nauki, edukacji i kultury. To są dziedziny, które nie mogą być traktowane ani koniunkturalnie, ani nie mogą być finansowane w sposób niekonsekwentny, nieracjonalny. Oczywiście finansowanie nie może się odbywać wyłącznie z budżetu, potrzeba tu zaangażowania środowisk biznesowych, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że polska przyszłość rozstrzyga się w polskich szkołach i uczelniach, instytutach badawczych, ośrodkach kultury. To jest nasz największy atut, gdy mówimy o współczesnej pozycji Polski w świecie.
Za to wszystko, co do tej pory uczyniliście w swoich dziedzinach chcę Wam serdecznie podziękować, pogratulować dzisiejszych nominacji. To jest ważny etap w Waszym życiu, ale wierzę, że nie zwieńczenie, że tak jak każdemu z Państwa życzyłem kolejnych sukcesów to będziecie je odnosić dla dobra polskiej nauki, swoich instytutów, uczelni i dla dobra Rzeczypospolitej. Chcę skorzystać z okazji żeby podziękować również wszystkim Państwu bliskim, którzy są tutaj wraz z Wami ponieważ wiem jak wiele od nich zależało, jak wiele trzeba wykazać miłości, cierpliwości żeby wytrzymać kariery profesorskie swoich najbliższych. Oni z natury rzeczy są ludźmi wrażliwymi, ludźmi, którzy wymagają dobrej atmosfery, żeby nie powiedzieć szczególnej opieki. Ale tak to jest i to jest prawo ludzi utalentowanych. To wymaga rzeczywiście z naszej strony zrozumienia i wsparcia i wiem, że najbliżsi – małżonkowie, dzieci, rodzice, przyjaciele, współpracownicy, także ci mentorzy, których spotykaliście na swojej drodze naukowej – pomogli Wam w osiągnięciu dzisiejszego sukcesu i dzisiejszych nominacji. Więc Drodzy Państwo za wasz wkład serdeczne dzięki, to też jest Wasze święto. Jestem niezwykle rad, że przez te 10 lat mogłem się z Państwem spotykać, mogłem wręczyć ponad 6000 nominacji, chcę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w całym procesie przygotowywania nominacji, bo przecież to jest poprzedzone i Waszymi staraniami, ale też bardzo precyzyjnymi działaniami odpowiednich organów, odpowiednich komisji. Pozwolę sobie zwrócić się do Pana profesora Janusza Tazbira, który tak naprawdę jest Waszym głównym dobroczyńcą.
Rzeczypospolita jest ciągłością i oczywiście to już zadanie historyków. Jest po czasie żeby dodawać, czy numerki czy przymiotniki do tych kolejnych wcieleń politycznych czy ustrojowych Rzeczypospolitej, ale pamiętajmy, że to właśnie my tworzymy tą wielką ciągłość ponad tysiącletniego państwa i Narodu, który w Europie liczył się i liczy i liczyć powinien, a ile będzie ważyć, ile będzie znaczyć zależy od każdego z nas, od Was w szczególności, ponieważ macie ten dar, którego inni w tej mierze nie posiadają, a więc talent, wiedzę, a jak widać z nominacji także konsekwencję, pracowitość. Wykorzystajcie więc te wielkie atuty dla Rzeczypospolitej, dla naszego miejsca w Europie i świecie, dla kształcenia przyszłych pokoleń i obyśmy za każdym razem spotykając się mogli mieć przekonanie, że to, co do nas należało zostało wykonane właściwie, z pożytkiem i dla wspólnej naszej satysfakcji.

Poleć znajomemu