| | |
A | A | A
Czwartek, 22 listopada 2007

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie

22 listopada 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński w oparciu o wnioski Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nadał tytuł profesora nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Tytuł profesora otrzymali: 

nauki biologiczne:
dr hab. Alicja Lidia Boroń - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Mariusz Jan Cichoń - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Andrzej Józef Joachimiak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Maria Agnieszka Kaczmarek - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ryszard Korona - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Genowefa Kotwica - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Hubert Marcin Krotkiewski - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr hab. Sylwia Łabużek - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Paweł Marian Pukacki - Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku
dr hab. Aleksander Maria Winiecki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki chemiczne:
dr hab. Andrzej Dworak - Uniwersytet Opolski
dr hab. Władysław Janusz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Wojciech Kazimierz Jóźwiak - Politechnika Łódzka
dr hab. Andrzej Kapturkiewicz - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Andrzej Lech Kawczyński - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Magdalena Barbara Maj-Żurawska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Tkacz - Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauki ekonomiczne:
dr hab. Andrzej Henryk Jasiński - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Michalski - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Witold Maciej Orłowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Krzysztof Maciej Piasecki - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
dr hab. Jan Sulmicki - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Jan Szambelańczyk - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
dr hab. Jan Jacek Sztaudynger - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Alfreda Zachorowska - Politechnika Częstochowska
dr hab. Maciej Jan Żukowski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

nauki farmaceutyczne:
dr hab. Sylwia Barbara Fidecka - Akademia Medyczna w Lublinie
dr hab. Elżbieta Zofia Pomarnacka-Jankowska - Akademia Medyczna w Gdańsku

nauki fizyczne:
dr hab. Stanisław Krzysztof Bednarek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Ryszard Ireneusz Gonczarek - Politechnika Wrocławska
dr hab. Piotr Przysłupski - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Anna Ewa Ślawska-Waniewska - Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Ludwik Turko - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Zbigniew Tylczyński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki humanistyczne:
dr hab. Arleta Beata Adamska-Sałaciak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Elżbieta Maria Aranowska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Marek Andrzej Bankowicz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Bogdan Joachim Dembiński - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Marek Maria Jaroszewski - Uniwersytet Gdański
dr hab. Stanisław Judycki - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Tadeusz Kmiecik - Akademia Pomorska w Słupsku
dr hab. Leszek Tadeusz Koczanowicz - Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
dr hab. Waldemar Zbigniew Kowalski - Akademia Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Jadwiga Kuczyńska - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Ryszard Michalski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Zbigniew Opacki - Uniwersytet Gdański
dr hab. Nina Pawlak - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tadeusz Piotrowski - Uniwersytet Opolski
dr hab. Jacek Józef Popiel - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Józef Smoliński - Akademia Świętokrzyska w Kielcach - Filia w Piotrkowie Trybunalskim
dr hab. Rafał Mieczysław Stobiecki - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Krzysztof Stanisław Urbański - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
dr hab. Bożena Maria Witosz - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Krzysztof Hubert Zagórski - Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Bogdan Włodzimierz Zawadzki - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Bogusław Michał Zieliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki leśne:
dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym

nauki matematyczne:
dr hab. Andrzej Fryszkowski - Politechnika Warszawska
dr hab. Anna Danuta Kamont - Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Michał Morayne - Politechnika Wrocławska

nauki medyczne:
dr hab. Jacek Antoni Białkowski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Ewa Birkner - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Alina Danuta Borkowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Lech Czesław Chrostek - Akademia Medyczna w Białymstoku
dr hab. Krzysztof Wacław Czajkowski - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Jacek Waldemar Fijuth - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Urszula Fiszer - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
dr hab. Grażyna Elżbieta Grzesiak-Janas - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Przemysław Olaf Jałowiecki - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Arkadiusz Jeziorski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Elżbieta Czesława Kaczmarek - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Andrzej Kamiński - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Zygmunt Antoni Kazimierczuk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Urszula Kowalska-Koprek - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Janusz Benedykt Książyk - Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
dr hab. Hubert Łukasz Kwieciński - Akademia Medyczna w Warszawie
dr hab. Eugeniusz Zenon Małafiej - Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
dr hab. Zofia Pawłowska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Andrzej Pucher - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Anna Helena Skoczyńska - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Marta Szymankiewicz - Akademia Medyczna w Poznaniu
dr hab. Joanna Wiktoria Twarowska-Hauser - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Małgorzata Kazimiera Wierusz-Kozłowska - Akademia Medyczna w Poznaniu

nauki o kulturze fizycznej:
dr hab. Mirosław Maciej Ponczek - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
dr hab. Czesław Urbanik - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

nauki o Ziemi:
dr hab. Nonna Bakun-Czubarow - Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Paweł Marian Jokiel - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Zbigniew Alojzy Klimowicz - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Henryk Tadeusz Mitosek - Akademia Świętokrzyska w Kielcach
dr hab. Tomasz Zieliński - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki prawne:
dr hab. Andrzej Zdzisław Bałaban - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Krzysztof Zbigniew Krasowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Cezary Kulesza - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Andrzej Piotr Malinowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zofia Stanisława Sienkiewicz - Uniwersytet Wrocławski

nauki rolnicze:
dr hab. Aleksander Brzóstowicz - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Andrzej Piotr Ciepielowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Wiesław Dembek - Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
dr hab. Leszek Gajowiecki - Akademia Rolnicza w Szczecinie
dr hab. Helena Gawrońska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Krystyna Maria Górecka - Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
dr hab. Ewa Zofia Halina Kaczmarczyk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Henryk Komsta - Politechnika Lubelska
dr hab. Andrzej Kruczek - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Mikołaj Myczko - Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie
dr hab. Anna Nadolska-Orczyk - Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
dr hab. Juliusz Stanisław Perkowski - Akademia Rolnicza w Poznaniu
dr hab. Sławomir Eligiusz Pietrzak - Akademia Rolnicza w Lublinie
dr hab. Stanisław Sosnowski - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Krzysztof Stanisław Surówka - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Olga Szeleszczuk - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Bogusław Usowicz - Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
dr hab. Zbigniew Zwierzykowski - Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

nauki techniczne:
dr hab. Leon Bobrowski - Politechnika Białostocka
dr hab. Andrzej Brykalski - Politechnika Szczecińska
dr hab. Ignacy Dulęba - Politechnika Wrocławska
dr hab. Jacek Dutkiewicz - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr hab. Jerzy Gaca - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
dr hab. Zbigniew Andrzej Gawroński - Politechnika Łódzka
dr hab. Jerzy Hoła - Politechnika Wrocławska
dr hab. Krzysztof Jan Jesionek - Politechnika Wrocławska
dr hab. Stanisław Kazimierz Medeksza - Politechnika Wrocławska
dr hab. Janusz Piotr Narkiewicz - Politechnika Warszawska
dr hab. Ryszard Rojek - Politechnika Opolska
dr hab. Stanisława Sanak-Rydlewska - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Jacek Sosnowski - Instytut Elektrotechniki w Warszawie
dr hab. Elżbieta Trocka-Leszczyńska - Politechnika Wrocławska
dr hab. Stefan Weyna - Politechnika Szczecińska
dr hab. Stanisław Leon Wierzbiński - Akademia Pedagogiczna w Krakowie
dr hab. Krzysztof Wilczyński - Politechnika Warszawska

nauki teologiczne:
dr hab. Eugeniusz Krzysztof Sakowicz - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr hab. Józef Zabielski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nauki weterynaryjne:
dr hab. Bogdan Dębski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

sztuki muzyczne
Ewa Pobłocka - Akademia Muzyczna w Bydgoszczy

sztuki plastyczne
Wojciech Leon Regulski - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie.

Zwracając się do zebranych Prezydent RP powiedział:

„Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Panowie Prezesi, Profesorowie, ale przede wszystkim świeżo powołani profesorowie,

Muszę zacząć od gratulacji, ponieważ dla każdego, kto w życiu zetknął się z pracą na uczelni jest rzeczą oczywistą, że tytuł profesora - nie stanowisko profesora tylko przyznanie tytułu – jest w karierze akademickiej chwilą niezmiernie istotną. Wprawdzie to nie tytuł czyni pracownika wyższej uczelni, Polskiej Akademii Nauk, czy innej instytucji naukowej osobą pełnoprawną w tej arystokratycznej republice, jaką jest instytucja naukowa, a w szczególności uniwersytety, bo to czyni jednak przede wszystkim habilitacja, ale profesura jest niezmiernie istotnym ukoronowaniem. Ja akurat w tej sprawie – sprawie mianowania profesorów czuję się przede wszystkim notariuszem. Nie zdarzyło mi się zakwestionować decyzji organów, które przesyłają mi wnioski, ale mimo wszystko uważam za bardzo ładną polską tradycję to, że głowa państwa – kimkolwiek ten człowiek w danej chwili jest – mianuje formalnie profesorów akademickich. To podkreśla wagę tego zawodu, który przecież z krótką przerwą od wielu lat, jeszcze głęboko od czasów poprzedniej rzeczywistości Polski Ludowej cieszy się największym prestiżem w naszym kraju. Była krótka przerwa na początku lat 90-tych, a później sprawa wróciła do stanu poprzedniego. Tak więc gratuluję podwójnie. Spotkanie dzisiaj z tak liczną grupą profesorów – chciałem tutaj przy okazji stwierdzić, że łącznie miałem zaszczyt wręczyć nominacje już 886 osobom w ciągu mniej niż dwóch lat – też nakazuje zaprezentowanie Państwu kilku ogólnych refleksji dotyczących naszej edukacji na poziomie wyższym i naszej nauki. Jeżeli chodzi o edukację na poziomie wyższym, to osiągnęliśmy w istocie ilościowo te wyniki, które dziś można było osiągnąć. Ponad 50 proc. młodzieży zaczyna studia z danego rocznika, chociaż oczywiście nie taka liczba je kończy. Jak wynika z danych, - które i tak są jedne z najwyższych w Europie, dzisiaj wyższych tutaj wskaźników osiągnąć się nie da i nie ma także realnej przesłanki w postaci nowych potrzeb – istnieje olbrzymi problem, ponieważ liczba studentów w ciągu ostatnich osiemnastu lat wzrosła z 360 tysięcy do ponad dwóch milionów. 

To jest taki wzrost, któremu nie odpowiada i z istoty nie może odpowiadać wzrost kadry naukowej. Tego rodzaju oczekiwań mieć nie można. Efekt jest niejako jasny – na jednego pracownika nauki przypada dzisiaj znacznie więcej studentów, niż to było w czasach i odległych i nieodległych, bo w ramach ludzkiego życia już odległych, bo blisko 20 lat w ludzkim życiu to jest dużo, a w ramach naszej historii niespecjalnie odległych. Pociąga to za sobą określone skutki, także w postaci bardzo zróżnicowanego poziomu nauczania, - ale to nie oznacza, że nie należy o poziom naszych uczelni walczyć. Jeżeli wolno mi coś powiedzieć o Państwa obowiązkach, a sam jestem człowiekiem, który ponad ćwierć wieku spędził na uczelni, chociaż taki zaszczyt jak obecność po tej stronie, w tej sali mnie nie spotkał i słusznie, bo jeszcze mi do tego coś brakowało, to wydaje mi się, że podstawowym obowiązkiem dydaktycznym profesorów jest uporczywe i uciążliwe, - bo ja sobie z tej uciążliwości znakomicie zdaję sprawę – dbanie o elementarny poziom nauczania na wyższych uczelniach. I to zarówno w tej szkole, która jest dla państwa szkołą pierwszą, jak i w tych szkołach, a tak przecież zdarza się niezmiernie często, które są szkołami kolejnymi. Jeżeli natomiast chodzi o sprawę samej nauki polskiej, to jest to problem oddzielny od edukacji. To tutaj w ostatnich latach nakłady zaczęły rosnąć, - choć oczywiście rosną zbyt wolno w stosunku do potrzeb. Mam nadzieję, że te nakłady będą rosnąć w dalszym ciągi i że sytuacja od strony materialnej będzie lepsza. A sytuacja materialna, nakłady na naukę, szczególnie w naukach stosowanych jest niezwykle wręcz istotna, w dużym stopniu warunkuje możliwość osiągania sukcesów. Nie dotyczy to oczywiście tak ściśle nauk humanistycznych, ekonomicznych, czy prawnych, – chociaż w jakimś zakresie np. jeżeli jest możliwość korzystania z literatury obcej, czy pobytów zagranicą, to te nauki też nie są wolne od konieczności dysponowania odpowiednimi środkami. 

Natomiast w naukach stosowanych wzrost będzie – jestem o tym głęboko przekonany, ale musimy liczyć i na bliższą współpracę z Unią. Polska tzw. Strategią Lizbońską jest bardzo zainteresowana, ale pod pewnymi warunkami, ponieważ Strategia Lizbońska to także strategia nastawiona na kraje najbogatsze, te które dzisiaj mają największe osiągnięcia naukowe, te które mają największy udział w patentach, a tu nie kryję, że nasza sytuacja przedstawia się bardzo, ale to bardzo słabo, nie chcę już nawet wymieniać liczb, w tym dla Państwa tak pięknym dniu. Natomiast nasi sąsiedzi mają około 25 proc. ogólnej liczby patentów europejskich, chodzi o Niemców oczywiście. Tak więc tutaj musi następować zmiana. Sądzę, że ta zmiana to z jednej strony odpowiedni dobór kadr i na to Panie i Panowie Profesorowie macie jednak olbrzymi wpływ, bo w istocie asystentów lub doktorantów, czyli tych, którzy rozpoczynają karierę naukową dobieracie Wy, Panie i Panowie, taka jest struktura naszej uczelni i innych instytucji naukowych. To jest sprawa odpowiedniego inwestowania w tych ludzi, motywacji i to jest też sprawa własnego wysiłku, bo przecież nominacja na profesora wcale nie oznacza, że największe osiągnięcia są już za Państwem. To może być jedynie wstęp do największych osiągnięć, a w szczególności w pewnych dziedzinach nauki gdzie największe osiągnięcia przychodzą wraz z doświadczeniem. Wszystkiego tego całej polskiej nauce, Polsce, bo to z punktu widzenia prestiżu kraju, jego możliwości rozwojowych jest niezmiernie istotne chciałbym najszczerzej życzyć. A Paniom i Panom raz jeszcze gratulując, chciałbym życzyć jak największych sukcesów naukowych, ale ponieważ wszyscy poza tym jesteśmy normalnymi ludźmi to też jak największego powodzenia w życiu prywatnym i osobistym. Bardzo serdecznie gratuluję i dziękuję Państwu.” 

Poleć znajomemu