| | |
A | A | A
Piątek, 2 listopada 2007

Gruzja staje się istotnym czynnikiem stabilizacji

W dniach 1-2 listopada 2007 r. ministrowie Kancelarii Prezydenta RP – Zastępca Szefa KPRP Robert Draba oraz Sekretarz Stanu Michał Kamiński wzięli udział w konferencji w Gruzji „Szczyt Tbilisi 2007 – Budowanie wschodu Europy”, w której uczestniczyło wielu przedstawicieli władz państwowych, organizacji międzynarodowych, ekspertów, naukowców i dziennikarzy.

Minister Robert Draba wygłosił przemówienie nt. polskiej strategii dywersyfikacji dostaw nośników energii. Wystąpienie Ministra Kamińskiego dotyczyło Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Do uczestników konferencji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński skierował następujące posłanie:

„Pragnę przekazać serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Państwa, uczestniczących w konferencji – „Szczyt Tbilisi 2007. Budowanie wschodu Europy". Dziękuję Panu Prezydentowi Micheilowi Saakaszwili za zaproszenie polskich przedstawicieli do Gruzji na to ciekawe i ważne spotkanie, poświęcone przyszłości tego regionu. Gruzja jest krajem, z którym łączy Polskę wiele więzi historycznych i który zajmuje istotne miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Wyrażam przekonanie, że dwa dni spędzone na dyskusjach, wymianie poglądów i opinii na temat Kaukazu Południowego, Europy Wschodniej oraz innych ważnych zagadnień międzynarodowych będą dla Państwa owocne i wartościowe.

Konferencja odbywa się w kraju, który ze względu na wspólnotę losów dawnych oraz dziejów dwudziestowiecznych, jest szczególnie bliski sercom Polaków. Polacy i Gruzini są narodami, które dobrze się rozumieją i mają dla siebie wiele szacunku i sympatii. Łączy nas niemało podobieństw, ale przede wszystkim wyznawanie tych samych wartości. Dzięki wierności tym zasadom i Gruzini, i Polacy przetrwali najtrudniejsze chwile w swoich dziejach. Jako Prezydent narodu, któremu w przeszłości na ponad sto lat odebrano własne, suwerenne państwo, w sposób szczególny podziwiam wytrwałość Gruzinów w obronie wartości państwowych i narodowych. Wielu Polaków mieszkało i pracowało w Gruzji, tak jak i wielu przedstawicieli elit gruzińskich znalazło schronienie w Polsce, pięknie wzbogacając naszą historię, naukę i kulturę.

Dzisiejsza Gruzja jest krajem dynamicznym, gruntownie reformującym się i przyciągającym coraz więcej zagranicznych inwestorów, badaczy, naukowców, przedstawicieli świata kultury, jak również turystów. Dzięki swojemu położeniu staje się ważnym węzłem międzynarodowej współpracy i komunikacji, a także istotnym czynnikiem stabilizacji, nie tylko na skalę regionalną, ale w wymiarze znacznie szerszym. Polska jest żywo zainteresowana Kaukazem Południowym. Posiadamy bardzo dobre stosunki ze wszystkimi państwami tego regionu. Pragniemy nadal w miarę swoich możliwości wspierać procesy demokratycznej transformacji tych krajów, a także ich proeuropejskie i proatlantyckie aspiracje. Bierze się to z przeświadczenia, że do najskuteczniejszych i największych struktur stabilności i bezpieczeństwa na naszym kontynencie mogą i powinny dołączyć państwa, które tego sobie życzą i spełniają przy tym określone standardy.

Relacje polsko - gruzińskie są coraz bliższe, a współpraca między naszymi krajami rozwija się i umacnia na wielu poziomach, poczynając od znakomitych kontaktów politycznych. Wielkiego znaczenia nabiera nasze współdziałanie gospodarcze, szczególnie w dziedzinie energetyki. Obszarem współpracy Polaków i Gruzinów są także nauka i kultura. Uzupełnieniem tych dwustronnych relacji jest bardzo dobrze rozwijająca się współpraca Polski z GUAM oraz z wszystkimi krajami i organizacjami regionu.

Szanowni Państwo!

Jeszcze raz pragnę przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia i życzyć udanych, ciekawych spotkań i dyskusji, które pozwolą lepiej poznać wzajemne stanowiska w ważnych kwestiach dotyczących wschodu Europy, szczególnie tych, które są tematami przewodnimi Szczytu. Wyrażam przekonanie, że konferencja w Tbilisi będzie kolejnym krokiem służącym umacnianiu bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu w Gruzji i w całym regionie Kaukazu Południowego.”

Poleć znajomemu