| | |
A | A | A
Wtorek, 24 czerwca 2008

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie (VI 2008)

  |  

24 czerwca 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nominacji profesorskich nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

Tytuł profesora otrzymali: 

nauki biologiczne:

dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Marian Ciaciura - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Wojciech Andrzej Gorczyca - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr hab. Maria Wacława Janusz - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr hab. Marcin Konrad Kruszewski - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie
dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska - Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk
w Dziekanowie Leśnym
dr hab. Tadeusz Rorat - Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
dr hab. Janusz Sarapuk - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Maria Magdalena Stankiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Mirosław Leszek Soszyński - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Barbara Anna Tomaszewska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Danuta Towpasz - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Krzysztof Jan Turlejski - Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Tadeusz Włostowski - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Kazimierz Zalewski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Kazimierz Józef Ziemnicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

nauki chemiczne:

dr hab. Piotr Stanisław Warszyński - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
dr hab. Piotr Paweł Wieczorek - Uniwersytet Opolski

nauki ekonomiczne:

dr hab. Urszula Jolanta Kałążna-Drewińska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Grażyna Trzpiot - Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach

nauki farmaceutyczne:

dr hab. Lidia Barbara Włodek - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki fizyczne:

dr hab. Włodzimierz Adam Bednarek - Uniwersytet Łódzki

nauki humanistyczne:

dr hab. Jacek Michał Brzozowski - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Jerzy Miziołek - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Jerzy Motylewicz - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Barbara Józefa Olaszek - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Rafał Wiktor Piwowarski – Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Badań Edukacyjnych
w Warszawie
dr hab. Anna Maria Pobóg-Lenartowicz - Uniwersytet Opolski
dr hab. Renata Genowefa Przybylska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Marek Ruszkowski - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach
dr hab. Ludwig Selimski - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Jan Sziling - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Andrzej Jerzy Szmajke - Uniwersytet Opolski
dr hab. Jan Wiktor Tkaczyński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Łukasz Trzciński - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Janusz Węc - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki leśne:

dr hab. Andrzej Piotr Zielski - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

nauki matematyczne:

dr hab. Dariusz Grzegorz Zagrodny - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nauki medyczne:

dr hab. Piotr Arkuszewski - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Krzysztof Bar - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Marek Bolanowski - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Barbara Idzior-Waluś - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Przemysława Krystyna Jarosz-Chobot - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Paweł Kamiński - Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
dr hab. Leszek Janusz Miszczyk - Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie, oddział w Gliwicach,
dr hab. Maciej Świątkowski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Marian Tomasiak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Dorota Anna Zozulińska-Ziółkiewicz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

sztuk muzycznych:

Edward Daniecki - Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

nauki o Ziemi:

dr hab. Jan Krzysztof Kuśmierek - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Zbigniew Stanisław Witek - Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

nauki prawne:

dr hab. Anna Zofia Wyrozumska - Uniwersytet Łódzki

nauki rolnicze:

dr hab. Bogusław Władysław Cieślikowski - Akademia Rolnicza w Krakowie
dr hab. Marian Czauderna - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
w Jabłonnie
dr hab. Kazimierz Piekut - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Janusz Henryk Podleśny - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

sztuki teatralne:

Janusz Jerzy Gajos - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

nauki techniczne:

dr hab. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr hab. Anna Ewa Grabińska-Łoniewska - Politechnika Warszawska
dr hab. Marek Tadeusz Hartman - Akademia Morska w Gdyni
dr hab. Zbigniew Ludwik Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Janusz Magiera - Politechnika Krakowska
dr hab. Edmund Kazimierz Motyl - Politechnika Wrocławska
dr hab. Jan Walenty Pilarczyk - Politechnika Częstochowska
dr hab. Antoni Skoć - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Bożena Maria Skołud - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Henryk Adam Sobczuk - Politechnika Lubelska
dr hab. Ryszard Tadeusz Steller - Politechnika Wrocławska
dr hab. Jarosław Marek Stryczek - Politechnika Wrocławska
dr hab. Teodor Winkler - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Leszek Aleksander Zabdyr - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

nauki teologiczne:

dr hab. ks. Stanisław Bielecki - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. ks. Zygfryd Paweł Glaeser - Uniwersytet Opolski
dr hab. ks. bp. Tadeusz Pikus - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nauki weterynaryjne:

dr hab. Arkadiusz Bernard Orzechowski - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Jerzy Rola – Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach
dr hab. Piotr Antoni Silmanowicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Przekazane zostały również akty nominacyjne dwóch zmarłych profesorów członkom ich najbliższej rodziny. Nominację profesorską – profesora nauk prawnych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Jana Białocerkiewicza odebrała żona, a nominację profesorską - profesora nauk humanistycznych, Uniwersytet Jagielloński, Krystyny Bednarskiej-Ruszaj odebrał mąż.

Podczas uroczystości Prezydent RP powiedział:

„Już po raz trzynasty mam przyjemność i zaszczyt wręczać nominacje profesorskie, wręczyłem już 1100 tytułów w ciągu dwóch i pół roku, czyli w ciągu połowy mojej kadencji, która wczoraj minęła. To dużo. Widać, że w sensie awansu pionowego, ze względów instytucjonalnych nasza nauka w ostatnich latach się rozwinęła. Cieszę się, że słyszę o nominacjach i wręczam nominacje nie tylko osobom z tych uczelni, które są w naszym kraju najlepiej znane, czyli z instytutów Polskiej Akademii Nauk, ale także z instytucji, które dzisiaj są nieco mniej znane. Należy się cieszyć i należy sobie zadawać pytania o przyszłość naszej nauki. Jak wiemy żyjemy w okresie, w którym bardzo wiele rzeczy się zmienia i są też plany dotyczące zmian instytucjonalnych w naszej nauce, zarówno tej uniwersyteckiej, jak i tej związanej z instytutami pozauniwersyteckimi. W Polsce najważniejsza jest oczywiście pod tym względem Polska Akademia Nauk, ale nie wyłącznie ona. Jestem zwolennikiem koniecznych zmian. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja radykalnie się zmieniła, że żyjemy w świecie, w którym połowa młodzieży studiuje. Kiedy kończyłem po raz ostatni swoją pracę na uczelni, tak na poważnie, przed ośmiu laty, to ten procent też już był bardzo wysoki, ale jednak znacznie mniejszy, kiedy był rok 1989 nie przekraczał zaś kilkunastu procent. To radykalna zmiana. To olbrzymi sukces III Rzeczypospolitej, ale to też całkiem nowe wyzwania, nieznane wcześniej. Liczba pracowników nauki, w tym profesorów tytularnych nie zwiększyła się bynajmniej tyle razy, co liczba studentów. Nie zwiększyła się nawet w sposób zbliżony. To stawia nauczycieli akademickich przed olbrzymimi wyzwaniami, daje też pewną szansę z punktu widzenia lepszego życia, ale doba ma 24 godziny, nie da się połączyć dydaktyki, na nadmierną skalę, z aktywną działalnością naukową. Tak samo jak niezwykle aktywnej działalności naukowej nie da się połączyć z bardzo aktywną działalnością dydaktyczną. A i jedną, i druga trzeba prowadzić. I tutaj oczywiście powstaje wiele pytań: o status uczelni prywatnych, o ilość możliwych etatów i o strukturę, która w Polsce po zmianach w roku 1990 jest w dalszym ciągu nieco odmienna niż w innych krajach. Chciałbym skorzystać z okazji, żeby się wypowiedzieć w tych sprawach. Proszę Państwa, jestem zwolennikiem zmian, ale nie jestem zwolennikiem ani likwidacji tytułu profesorskiego, ani habilitacji. Dlaczego? Z polskich uczelni nie da się w ciągu dwóch lat zrobić uczelni amerykańskich. Jest taki plan, wiem kto go stworzył, wiem jakie ma doświadczenia, wiem jakie ma sukcesy, zresztą w nauce ma je bardzo poważne, ale mieć olbrzymie sukcesy w naukach stosowanych, a znać się na świecie organizacji i polityki, to są zupełnie dwie inne sprawy. 

Moim zdaniem w Polsce brak habilitacji będzie demobilizujący, odejście od tytułu profesora to jest odejście od pewnej tradycji, która może nie jest bardzo długa, bo przed wojną Prezydent Rzeczypospolitej nie wręczał tytułów profesorskich, ale historia trwała i po wojnie. Czy była taka jak chcemy? Nie, nie była, ale w końcu trwała. I od tej tradycji odchodzić nie należy. O tym jestem najmocniej przekonany. Natomiast jednocześnie uważam, że wiek, w którym osiąga się w Polsce uczelnianą samodzielność czyli habilitację, nie tytuł profesora, przychodzi zbyt późno, że zabawy - przepraszam za takie określenie - na wielu uczelniach, które polegają na tym, że ktoś ma habilitację, ale jednak profesorem, nawet uniwersyteckim, się go nie czyni, to też żart, habilitacja powinna do tego upoważniać w sposób całkowicie jednoznaczny. Tytuł profesorski jest pewnym zaszczytem, pewną polską specyfiką, pewną sytuacją, może gdzie indziej niespotykaną, ale w naszym kraju utrwaloną. I nie musimy od tego wszystkiego, co w naszym kraju zostało utrwalone odchodzić. To chciałbym powiedzieć bardzo jasno, tak samo jak i bardzo jasno chciałbym powiedzieć, że jestem przeciwnikiem wprowadzania odpłatności wszystkich studiów wyższych. Wiem, że ta ostatnia moja opinia może nie być popularna. I nie idzie tutaj tylko o problem konstytucyjny, bo oczywiście on w tej chwili występuje, tego rodzaju rozwiązanie byłoby w sposób oczywisty sprzeczny z Konstytucją, na zasadzie sprzeczności bezpośredniej, z wyraźnym brzmieniem przepisów Konstytucji, a nie norm z niej wywiedzionych, czwartego czy piątego stopnia, chociaż Trybunał Konstytucyjny takowymi się też posługuje. Ale także dlatego, że są dwie wartości, które należy możliwie rozdzielać w możliwie małym stopniu według zasady rynku, to jest zdrowie i edukacja. Są także inne, takie jak bezpieczeństwo na przykład, ale tego na razie jeszcze generalnie się według zasad rynku nie chce rozdzielać. To jest powód, a zarazem pewne wyznanie ideologiczne, dla którego tego rodzaju zmianom się będę sprzeciwiał. Tego rodzaju zmiany mogą wkrótce stanąć na porządku dziennym. Jak się będę sprzeciwiał? Za pomocą tych narzędzi prawnych, które ma prezydent. Nic innego czynić tutaj nie mogę. Ale to, co mam prawo czynić, czynić będę. Przepraszam, za tak długą wypowiedź nie dotyczącą bezpośrednio Państwa, ale myślę, że ona jest dzisiaj potrzebna. Tak samo jak nie tylko obowiązkiem, ale zaszczytem i wielką przyjemnością dla mnie jest złożyć Państwu najserdeczniejsze gratulacje. Uzyskaliście coś, co na uczelni jest już, można powiedzieć, tytułem arystokratycznym, ponieważ uczelnia czy instytut naukowy w ogóle jest republiką, owszem, ale sami wszyscy wiemy - ja też bardzo długo na uczelni pracowałem - że jest republika arystokratyczną. Tam prawa wszelkie ma ktoś, kto ma habilitację, natomiast profesorowie to jest arystokracja. Oczywiście nie oznacza to zakończenia działań, ani ich podsumowania. To jest niezmiernie ważny etap, ale przychodzą po nim następne etapy i w tych właśnie następnych chciałbym Państwu życzyć, wszystkim Paniom, wszystkim Panom wielkich sukcesów - i w działalności naukowej, i w działalności dydaktycznej. A przez działalność dydaktyczną rozumiem nie tylko to, że uczy się na możliwie najwyższym poziomie, ten poziom nigdy nie będzie taki jak przy 8-10 procentach studiującej młodzieży, ale na możliwie najwyższym poziomie uczy się studentów, a także przygotowuje się swoich następców.” 

........................................................................................................
Zapraszamy do oglądania zdjęć z tego wydarzenia w naszej Galerii!

Poleć znajomemu