Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 marca 2010

Prezydent nominował 116 profesorów

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich
Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

3 marca 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki, którym nadał tytuły profesora na wniosek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.


Kliknij, żeby przejść do zdjęć do pobrania.


Tytuł profesora otrzymali:


nauki biologiczne:
dr hab. Janusz Boratyński - Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu
dr hab. Elżbieta Hauzińska-Zenkteler - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Wojciech Piasecki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Helena Wanda Wesołowska - Uniwersytet Wrocławski

nauki chemiczne:
dr hab. Mieczysław Józef Korolczuk - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Antoni Pietrzykowski - Politechnika Warszawska

nauki ekonomiczne:
dr hab. Witold Abramowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Jadwiga Krystyna Adamczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Władysława Łuczka-Bakuła - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Wiesław Stanisław Musiał - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. Adam Noga - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
dr hab. Tomasz Piotr Tokarski - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

nauki farmaceutyczne:
dr hab. Janusz Kasperczyk - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Grażyna Joanna Nowicka - Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie

nauki fizyczne:
dr hab. Tomasz Wojciech Bulik - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tadeusz Groń - Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Borys Kierdaszuk - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tadeusz Michał Michałowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ernest Piasecki - Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

nauki humanistyczne:
dr hab. Iwona Alicja Bartoszewicz - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Andrzej Mikołaj Bednarczyk - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Borowska - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Mirosława Lucyna Buchholtz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Lidia Wanda Cierpiałkowska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Maciej Koźmiński - Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
dr hab. Lidia Józefa Liburska - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Irena Machaj - Uniwersytet Szczeciński
dr hab. Jolanta Maria Miluska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Zbigniew Eugeniusz Niebelski - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Andrzej Przyłębski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Krystyna Romaniszyn - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Jan Kazimierz Sawicki - Akademia Morska w Gdyni
dr hab. Zofia Joanna Waszkiewicz - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

nauki matematyczne:
dr hab. Wojciech Plandowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tadeusz Płatkowski - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Wiesław Roman Sasin - Politechnika Warszawska

nauki medyczne:
dr hab. Marcin Demkow - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
dr hab. Maria Gołębiewska - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Barbara Małgorzata Górnicka - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Tomasz Jan Guzik - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Marcin Jóźwik - Uniwersytet w Ulm Niemcy
dr hab. Agata Hanna Karowicz-Bilińska - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Irena Kasacka - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Witold Mirosław Kędzia - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Jarogniew Jacek Łuszczki - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Andrzej Małecki - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Barbara Mroczko – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr hab. Ewa Maria Nowak-Markwitz - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Rafał Tomasz Pawliczak - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Krzysztof Sodowski - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Stanisław Sporny - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Ryszard Staniszewski - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr hab. Andrzej Surdacki - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dr hab. Tomasz Szczepański - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Piotr Jan Tutka - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
dr hab. Paul Przemysław Konstantin Urbanski - Herz- und Gefass- Klinik Bad Neustadt- RHÖN - KLINIKUM AG w Niemczech
dr hab. Anna Teresa Walecka - Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
dr hab. Wacław Weyde - Akademia Medyczna we Wrocławiu
dr hab. Jerzy Wojnar - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
dr hab. Andrzej Wojtowicz - Warszawski Uniwersytet Medyczny
dr hab. Anna Jolanta Woźniacka - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
dr hab. Iwona Małgorzata Żak - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

nauki o kulturze fizycznej:
dr hab. Maria Ludwika Chrzanowska - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

nauki o Ziemi:
dr hab. Ewa Wiesława Słaby - Uniwersytet Warszawski
dr hab. Zbigniew Aleksander Taylor - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

nauki rolnicze:
dr hab. Jacek Długosz - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr hab. Anna Maria Golcz - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Janina Kaniuczak - Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Elżbieta Maria Kucharska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr hab. Zbigniew Laudański - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Krzysztof Lipka - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
dr hab. Marian Mokwa - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Piotr Marek Nowakowski - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
dr hab. Piotr Witold Palich - Akademia Morska w Gdyni
dr hab. Maria Teresa Sadowska - Politechnika Gdańska

nauki techniczne:
dr hab. Marta Błażewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Krystyna Cedzyńska - Politechnika Łódzka
dr hab. Piotr Cichosz - Politechnika Wrocławska
dr hab. Radosław Marek Iwankiewicz - Uniwersytet Techniczny w Hamburgu
dr hab. Marek Jerzy Jaszczuk - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Aniela Kamińska-Benmechernene - Politechnika Poznańska
dr hab. Wanda Barbara Kononowicz - Politechnika Wrocławska
dr hab. Aleksander Piotr Kozłowski - Politechnika Rzeszowska
dr hab. Stanisław Jan Kulas - Politechnika Warszawska
dr hab. Wojciech Libura - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Sławomir Marian Luft - Politechnika Radomska
dr hab. Waldemar Krzysztof Marzęcki - Politechnika Szczecińska
dr hab. Zygmunt Andrzej Mierczyk - Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
dr hab. Wiesław Jan Nagórko - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr hab. Barbara Maria Namysłowska-Wilczyńska - Politechnika Wrocławska
dr hab. Paweł Piotr Pawlus - Politechnika Rzeszowska
dr hab. Jarosław Witold Plichta - Politechnika Koszalińska
dr hab. Władysław Mieczysław Rzymski - Politechnika Łódzka
dr hab. Janusz Wojciech Sikora - Politechnika Lubelska
dr hab. Jarosław Stepaniuk - Politechnika Białostocka
dr hab. Michał Krzysztof Styp-Rekowski - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
dr hab. Piotr Maria Synowiec - Politechnika Śląska
dr hab. Jan Karol Ślusarek - Politechnika Śląska
dr hab. Stanisław Turczyn - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
dr hab. Tadeusz Wieczorek - Politechnika Śląska w Gliwicach
dr hab. Bogdan Kazimierz Wolski - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
dr hab. Maciej Złowodzki - Politechnika Krakowska
dr hab. Zbigniew Karol Zuziak - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

nauki weterynaryjne:
dr hab. Janusz Tadeusz Pawęska - Special Pathogens Unit, National Institute for Communicable Diseases RPA
dr hab. Tomasz Stadejek - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

sztuk filmowych:
Andrzej Fidyk - Uniwersytet Śląski w Katowicach

sztuk muzycznych:
dr hab. Andrzej Krzysztof Białko - Akademia Muzyczna w Krakowie
Krzysztof Kamiński - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Adam Korzeniowski - Akademia Muzyczna w Krakowie
Jadwiga Kotnowska - Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Beata Lidia Zawadzka-Kłos - Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

sztuk plastycznych:
Wiktor Andrzej Jędrzejec - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Ewa Jadwiga Kutermak-Madej - Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Andrzej Piotr Mazur - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Bogumiła Krystyna Pręgowska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Poleć znajomemu