Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 1 kwietnia 2011

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Przejdź do zdjęć do pobrania>>

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

1. Pan Wiaczesław ANDREJCZUK
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
2. Pan Jędrzej ANTOSIEWICZ
profesor nauk o kulturze fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
3. Pan Andrzej BANACH
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
4. Pani Halina BARTOSIK-PSUJEK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
5. Pan Janusz BIEŃ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
6. Pan Włodzimierz BOCHNIAK
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
7. Pan Romuald BOHATYREWICZ
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
8. Ksiądz Józef BUDNIAK
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
9. Pani Bogusława BUDZISZEWSKA
profesor nauk medycznych
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
10. Pan Adrian CHABOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
11. Pan Adam CZUDEC
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Rzeszowski
12. Pan Sławomir DOBRZYCKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
13. Pan Janusz FOGLER
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
14. Pan Stanisław GACH
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
15. Pan Mariusz GAJDA
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
16. Pan Marek GAJEWSKI
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
17. Pan Włodzimierz GOGOŁEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
18. Pan Edmund GRZEŚKOWIAK
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
19. Pan Andrzej GUGOŁEK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
20. Pan Robert HESE
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
21. Pani Jolanta JAKÓBCZYK-GRYSZKIEWICZ
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Łódzki
22. Pan Jacek JEZIERSKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski
23. Pan Andrzej JĘDRCZAK
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Zielonogórski
24. Pani Katarzyna JÓZEFOWICZ
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
25. Pani Agnieszka KALETA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
26. Pan Piotr KLUGOWSKI
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
27. Pan Tadeusz KNYCH
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
28. Pan Zbigniew KOBYLIŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
29. Pani Małgorzata KOSSOWSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
30. Pani Hanna KOWALCZYŃSKA
profesor nauk medycznych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
31. Pan Jerzy KSIĘŻAK
profesor nauk rolniczych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
32. Pan Ryszard KUTNER
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski
33. Pan Adam LATAŁA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Gdański
34. Pan Kazimierz LEJDA
profesor nauk technicznych
Politechnika Rzeszowska
35. Pan Bohdan ŁUKASZEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
36. Pani Krystyna MAKSIMOWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Gdański
37. Pani Maria MARCZEWSKA-RYTKO
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
38. Ksiądz Artur MEZGLEWSKI
profesor nauk prawnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
39. Pan Andrzej MISZTAL
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
40. Pani Bożena MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
41. Pani Joanna NARBUTT
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
42. Pan Jerzy NAWROCKI
profesor nauk o Ziemi
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
43. Pani Anna OLEJNICZUK-MERTA
profesor nauk ekonomicznych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
44. Pani Ewa OWCZARZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
45. Pan Leszek PARADOWSKI
profesor nauk medycznych
Akademia Medyczna we Wrocławiu
46. Pan Janusz PIEKARSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
47. Pan Jacek PIOTROWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski
48. Pan Sławomir PODSIADŁO
profesor nauk chemicznych
Politechnika Warszawska
49. Pan Gorzysław POLESZCZUK
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Szczeciński
50. Pan Tadeusz PRACZYK
profesor nauk rolniczych
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu
51. Pan Wojciech PRAŻMOWSKI
profesor sztuk filmowych
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
52. Pan Marek PRZENIOSŁO
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
53. Pan Sławomir RATAJSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
54. Pan Kazimierz ROCHECKI
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
55. Pani Danuta ROŚĆ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
56. Pan Janusz RYBA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
57. Pani Barbara SKRZYDŁO-RADOMAŃSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
58. Pan Piotr SOCHA
profesor nauk medycznych
Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie
59. Pan Andrzej STARCZEWSKI
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
60. Pan Lucjan STRĘKOWSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Georgia State University USA
61. Pani Bożena TAŃSKA-HUS
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
62. Pan Leon TARASEWICZ
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
63. Pan Andrzej TOMCZAK
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuki w Szczecinie
64. Pan Michał UMBREIT
profesor nauk farmaceutycznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie
65. Pani Elżbieta WASZCZYKOWSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
66. Pan Karol WĘGLARZY
profesor nauk rolniczych
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
67. Pan Marcin WODZIŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski
68. Pan Jerzy WOJTOWICZ
profesor nauk technicznych
University of British Columbia Vancouver, Kanada
69. Pan Stanisław WRÓBEL
profesor nauk rolniczych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
70. Pan Tomasz ZIELIŃSKI
profesor nauk medycznych
Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
71. Pan Stanisław ZOŁA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
72. Pan Andrzej ŻUROWSKI
profesor nauk humanistycznych
Akademia Pomorska w Słupsku.
 

Poleć znajomemu