Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 8 sierpnia 2012

Awanse generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego

Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja   |   Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja Briefing prasowy Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisława Kozieja

Z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski nadał dziewięciu oficerom stopnie generalskie i admiralskie.

 

- W dniu Święta Wojska Polskiego powinniśmy się koncentrować przede wszystkim na przyszłości. Historia jest ważna, bardzo ważna, ale przyszłość jest jeszcze ważniejsza. Przyszłość wojska w dużym stopniu będzie kształtowana przez najwyższych dowódców, w tym także przez nowych generałów, których prezydent mianuje w tym roku - podkreślił na środowym briefingu Szef  Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej.

 

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

  • generał brygady Janusz ADAMCZAK – dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu
  • generał brygady Ireneusz BARTNIAK – dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie
  • generał brygady Leszek SURAWSKI – szef Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Na stopień wiceadmirała mianowany został:

  • kontradmirał Ryszard DEMCZUK – szef szkolenia Marynarki Wojennej

 

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

  • pułkownik Krzysztof MITRĘGA – dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
  • pułkownik Wiesław ORKISZ – zastępca szefa Zarządu Planowania Strategicznego – P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • pułkownik Sławomir PĄCZEK – zastępca szefa Zarządu Planowania Rzeczowego – P8 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego
  • pułkownik Jarosław WIERZCHOLSKI – szef Wojsk Rakietowych i Artylerii
  • pułkownik Krzysztof ŻABICKI – zastępca szefa sztabu Dowództwa Sił Powietrznych

Biogramy mianowanych na stronie Biura Bezpieczeństwa Narodowego >>

 

Prezydent  jednocześnie w tym samym dniu pożegna dziewiętnastu generałów, którzy zakończyli służbę w minionym roku.

 

Uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych i nominacji generalskich oraz pożegnanie generałów kończących zawodową służbę wojskową odbędzie się w środę 15 sierpnia o godz. 10.30.

 

Program obchodów Święta Wojska Polskiego z udziałem Prezydenta RP: http://www.prezydent.pl/dla-mediow/zapowiedzi-prasowe/art,65.html >>

 

 

Wyzwania stojące przed Siłami Zbrojnymi

 

Szef BBN Stanisław Koziej mówił, że nowi  dowódcy już w przyszłym roku zaczną funkcjonować w nowym systemie dowodzenia siłami zbrojnymi, startuje reforma tego systemu. - Ta reforma - wyjaśnił Stanisław Koziej - to reforma konsolidacji całego systemu dowodzenia wokół trzech podstawowych funkcji, jakimi są: planowanie strategiczne, dowodzenie ogólne codziennym życiem wojska i dowodzenie operacyjne. Szef BBN wskazywał, że za te trzy funkcje będą odpowiadały trzy instytucje strategiczne w Wojsku Polskim: Sztab Generalny - odpowiedzialny za planowanie strategiczne, nadzór, kontrolę strategiczną, doradztwo; Dowództwo Generalne - odpowiedzialne za kierowanie codziennym funkcjonowaniem wojska oraz Dowództwo Operacyjne - odpowiedzialne za użycie sił zbrojnych w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia.

 

- Drugie fundamentalne wyzwanie - mówił szef BBN - to realizacja nowego programu rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2013-2022. Przypomniał, że prezydent określił priorytety programu rozwoju sił zbrojnych, wskazując na trzy najważniejsze zadania transformacyjne: rozwój obrony powietrznej, w tym rozpoczęcie budowy systemu obrony przeciwrakietowej; zapewnienie mobilności, zwłaszcza śmigłowcowej wojsk lądowych; systemy informacyjne, szeroko rozumiane.

 

Szef BBN podkreślił, że dodatkowy uzupełniający program dotyczy marynarki wojennej zakłada zatrzymanie negatywnego trendu w marynarce wojennej i zapewnienie pozytywnego rozwoju.

 

Budowa systemu obrony przeciwrakietowej

 

- Obrona przeciwrakietowa jest największym wyzwaniem, biorąc pod uwagę potrzeby operacyjne. Dziś wiadomo, że głównym środkiem przenoszenia siły uderzeniowej są rakiety, wojsko które nie potrafi się obronić przez rakietami jest wojskiem mało skutecznym, nieprzydatnym operacyjnie i strategicznie - zaznaczył Stanisław Koziej.

 

- Budowanie obrony przeciwrakietowej jest jednym z głównych zadań Sojuszu Północnoatlantyckiego. W decyzjach z ostatnich dwóch szczytów, przy aktywnym udziale prezydenta Komorowskiego zostały wypracowane i podjęte decyzje o tym, że NATO będzie budowało swój system obrony przeciwrakietowej - mówił minister. - Sojuszniczy system obrony przeciwrakietowej - wyjaśniał gen. Stanisław Koziej - to jest system narodowych wkładów do całego systemu. - NATO składa się z narodowych komponentów - podkreślił.

 

Szef BBN powiedział, że Polska poważnie podchodzi do tego zadania, bo jako państwo graniczne Sojuszu jest szczególnie zainteresowana, aby Sojusz miał taką obronę przeciwrakietowa i stąd jak najbardziej naturalna decyzja o budowaniu własnego wkładu do tego systemu.

 

W ocenie ministra, to powinien być program modułowego budowania kolejnych zdolności.  Pytany o zakres finansowania powiedział, że  koncepcja prezydenta Komorowskiego przewiduje ustanowienie mechanizmu przeznaczania na obronę przeciwrakietową środków będących  nadwyżką nad obecnym budżetem MON.  - Przy założeniu utrzymywania stałego wskaźnika 1,95 proc. PKB na obronność Polski - co do tego jest dzisiaj konsensus polityczny i zgoda, że to będzie utrzymywane - aby coroczny, związany z rozwojem Produktu Krajowego Brutto, przyrost budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej był właśnie przeznaczany na to najważniejsze zadanie - mówił minister Koziej.

 

Poleć znajomemu