Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 8 listopada 2013

"Wyzwaniem wygrywanie konkurencji o studentów"

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich Uroczystość wręczenia nominacji profesorskic

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

- Uczelnie odczuwają spadek realnej liczby studentów. Chciałbym więc Państwu życzyć, aby Państwa potencjał, wiedza, doświadczenie, umiejętności były atrakcyjne także dla studentów, którzy szukają, mają komfort wybierania najatrakcyjniejszej uczelni - mówił prezydent zwracając się do profesorów.

 

- Jest wielkim wyzwaniem wygrywanie przez uczelnie konkurencji o studentów w Polsce - podkreślił Bronisław Komorowski.  Życzył także, aby siła magnesu, który przyciąga młodych ludzi na wyższe studia dotyczyła także studentów spoza Polski.

  

W uroczystości wzięli udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka, Zastępca Szefa BBN Zbigniew Włosowicz, Doradcy Prezydenta RP: Roman Kuźniar, Tomasz Nałęcz i Jerzy Smoliński.


Akty nominacyjne otrzymali:
 

1. Dariusz BĄKOWSKI-KOIS
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Krakowie
 

2. Jerzy BĘDŹMIROWSKI
profesor nauk społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 

3.  Barbara BOBEK-BILLEWICZ
profesor nauk medycznych
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach
 

4.  Andrzej BOJARSKI
profesor nauk farmaceutycznych
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

 

5. Adam BOKOTA
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

 

6.  Jadwiga BUCZKOWSKA-RADLIŃSKA
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

7. Grzegorz CIEŚLAR
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

8. Adam CZORNIK

profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

 

9.  Jacek DOMAGAŁA

profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

10. Zbigniew GAŁĄZKA

profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

11. Krzysztof GIANNOPOULOS
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

12.  Sebastian GIEBEL
profesor nauk medycznych
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie Oddział w Gliwicach

 

13. Grzegorz HANECZOK

profesor nauk technicznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

14. Michał HORODECKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Gdański

 

15. Juliusz HUBER
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

 

16. Alina JACKIEWICZ-KACZMAREK
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

17.  Józef JAPOLA
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

18. Anatol JAWOREK
profesor nauk technicznych
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

 

19.  Maria JUDA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

20. Sławomir KAMIŃSKI
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Poznaniu

 

21. Juliusz KARCZ
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Zielonogórski

 

22. Jan KĘSIK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski

 

23. Dariusz KIJOWSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet w Białymstoku

 

24.  Maria KOSEK-WOJNAR
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

25. Ksiądz Marian KOWALCZYK
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

26. Ksiądz Czesław KRAKOWIAK
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

27. Józef KROK-KOWALSKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

28. Tomasz KUBIAK
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

29.  Jolanta KWIATEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Opolski

 

30. Andrzej LINERT
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

31. Bartłomiej LOSTER
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

32. Piotr MAJER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

33. Maria MANTUR

profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

34. Bartłomiej MAZELA
profesor nauk leśnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

35.  Katarzyna MELLER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

36. Marek MLECZKO
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Krakowie

 

37.  Małgorzata MYŚLIWIEC
profesor nauk medycznych
Gdański Uniwersytet Medyczny

 

38.  Anna NIEMCUNOWICZ-JANICA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

39. Artur PATEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

40.  Grzegorz PIEŃKOWSKI
profesor nauk o Ziemi
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie

 

41. Piotr PROWANS
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

42. Eugeniusz RAJNIK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

43. Zenon ROSKAL
profesor nauk humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

44.  Janina RUDNICKA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

45. Jerzy SCHEJBAL
profesor sztuk teatralnych
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

46. Stanisław SKRZYPEK
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

47.  Sylwia SŁOTWIŃSKA
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

48. Józef SOWIŃSKI

profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

49.  Wojciech SUWAŁA
profesor nauk technicznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

50. Ludwik SYNORADZKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

 

51. Krystyna SZCZEPANOWSKA-KOZŁOWSKA
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski

 

52. Paweł SZEWCZYK
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Śląska w Zabrzu

 

53.  Tomasz SZUBRYCHT
profesor nauk społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 

54. Elwira ŚLIWKIEWICZ-CISAK
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

55.  Zofia TARASEWICZ
profesor nauk rolniczych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

56. Wiesław TARNOWSKI
profesor nauk medycznych
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

 

57. Marek WAGNER

profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

 

58. Anna WALASZEK-BABISZEWSKA
profesor nauk technicznych
Politechnika Opolska

 

59. Aleksander WIDYŃSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

60.  Wiesław WIŚNIEWOLSKI
profesor nauk rolniczych
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

 

61. Ksiądz Sławomir ZARĘBA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

62. Krzysztof ZBOIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

 

63. Radosław ZENDEROWSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie

 

64.  Mariusz ZIELIŃSKI
profesor nauk społecznych
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 

65. Jerzy ŻABA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

66.  Leszek ŻYLIŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

Poleć znajomemu