Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 28 stycznia 2014

Nominacje profesorskie w Belwederze

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:


1. Piotr BIAŁAS
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

2. Zbigniew BOCHEŃSKI
profesor nauk biologicznych
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie


3. Janusz CISEK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


4. Piotr DURKA
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski
 

5. Dariusz KOZERAWSKI
profesor nauk humanistycznych
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
 

6. Anna LATAWIEC
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


7. Jadwiga LINDE-USIEKNIEWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


8. Maciej MINDUR
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Warszawska
 

9. Piotr MITZNER
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 

10. Wojciech SŁOMIŃSKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


11. Krzysztof SURÓWKA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

12. Bartłomiej SZAFRAN
profesor nauk fizycznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 

13. Krzysztof TOMALSKI
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie


14. Małgorzata TRYUK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
 

15. Tadeusz WAWAK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 

16. Marek WILCZYŃSKI
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 

17. Krzysztof WÓJTOWICZ
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski


18. Szymon WRÓBEL
profesor nauk humanistycznych
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 

19. Marek ZALESKI
profesor nauk humanistycznych
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 

Poleć znajomemu