Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 28 lutego 2014

Prezydent wręczył nominacje 24 profesorom

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Belwederze

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1.     

Pan Witold ALEXANDROWICZ

profesor nauk o Ziemi

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

2.     

Pan Władysław BORGIEŁ

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

3.     

Pani Dorota DARMOCHWAŁ-KOLARZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

4.     

Pan Bogdan DĄBROWSKI

profesor nauk fizycznych

Department of Physics, Northern Illinois University DeKalb, USA

5.     

Pan Mirosław DEREWIŃSKI

profesor nauk chemicznych

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie

6.     

Pani Elżbieta GAWRYCH

profesor nauk medycznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

7.     

Pan Marek GAŹDZICKI

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

8.     

Pan Adam GLAPIŃSKI

profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

9.     

Pani Ewa JANKOWSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

10. 

Pan Kazimierz JAREMCZUK

profesor nauk ekonomicznych

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

 w Przemyślu
11. 

Pan Jarosław JAŹWIŃSKI

profesor nauk chemicznych

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

12. 
Pan Andrzej KALETA

profesor nauk ekonomicznych

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

13. 

Pani Barbara KLAJNERT-MACULEWICZ

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Łódzki

14. 
Pan Ryszard KORYCKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Łódzka

15. 

Pani Dorota KUCHTA

profesor nauk ekonomicznych

Politechnika Wrocławska

16. 
Pan Marek MICHALIK

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

17. 

Pan Zbigniew OLESIŃSKI

profesor nauk ekonomicznych

Akademia Finansów w Warszawie

18. 

Ksiądz Czesław PARZYSZEK

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Warszawie

19. 

Pan Stanisław POGORZELSKI

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Gdański

20. 
Pan Idzi SIATKOWSKI

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

21. 
Pan Ryszard SZYMAŃSKI

profesor nauk chemicznych

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

22. 
Pani Lucyna ŚLIWA

profesor nauk biologicznych

Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk

w Krakowie

23. 
Pani Jadwiga WANIAK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

24. 
Pani Marzenna WERESA

profesor nauk ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

 

Poleć znajomemu