Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 11 kwietnia 2014

Prezydent: Kondycja polskiej nauki jest dobra

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

Kondycja polskiej nauki jest dobra, ale powinna być jeszcze lepsza, aby sprostać niełatwej konkurencji zarówno w kraju,  jak i w Europie oraz świecie – mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczając akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Podczas uroczystości prezydent mówił, że profesorowie także stanowią dorobek 25-lecia Polski wolnej, demokratycznej. Przypomniał, że na początku zmian ustrojowych pojawiały się obawy, co będzie z polską nauką.

 

– Sądząc po życiorysach, po dokonaniach, które doprowadziły do tytułów profesorskich, można być optymistą i mieć przekonanie o tym, że kondycja polskiej nauki jest dobra. Ale powinna być jeszcze lepsza, aby sprostać niełatwej konkurencji, która zarówno daje o sobie znać w kraju pomiędzy uczelniami , jak i w Europie i świecie – podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Życzył profesorom umiejętności wykorzystania tego awansu – ogromnego , zasłużonego – także na rzecz budowania skutecznej konkurencyjności polskiej nauki, która jest zawsze droga do jeszcze poważniejszego sukcesu.

W piątkowej uroczystości wzięli udział Szef BBN Stanisław Koziej, minister w KPRP Maciej Klimczak, a także doradcy: Jerzy Smoliński i Henryk Wujec.
 

Akty nominacyjne otrzymali:
 

1. Adam BALD
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Łódzki

 

2. Mikołaj BOJAŃCZYK
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Warszawski
 

3. Jarosław BOSY
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4.  Tadeusz CHMAJ
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie
 

5. Andrzej CHWOJNOWSKI
profesor nauk technicznych
Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
 

6. Jan CIEŚLIŃSKI
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet w Białymstoku

7.  Krystyna CZAJKOWSKA
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
 

8.  Marian DMOCHOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 

9. Karol FERFECKI
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Katowicach
 

10.  Janina GAJC-WOLSKA
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 

11.  Barbara GĄSIOROWSKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 

12.  Jerzy GIELECKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 

13. Paweł GIERYCZ
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska
 

14. Jolanta GZELLA
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Łodzi
 

15.  Bolesław HAJDUK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Szczeciński
 

16. Grzegorz HELBIG
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

17. Włodzimierz KASPRZAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska
 

18.  Lech KOLAGO
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
 

19.  Mariusz KORAS
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet Warszawski
 

20.  Agata KOT-WASIK
profesor nauk chemicznych
Politechnika Gdańska
 

21.  Wojciech KRAJEWSKI
profesor nauk medycznych
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi


22. Paweł KRAWCZYK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

23. Robert KRYSIAK
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 

24.  Mariusz KUCHARSKI
profesor nauk rolniczych
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
 

25.  Roman KULCHYTSKYY
profesor nauk technicznych
Politechnika Białostocka
 

26.  Wojciech LUBIŃSKI
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 

27.  Andrzej MAŁACHOWSKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


28.  Anna MARCHEWKA
profesor nauk o kulturze fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie


29. Czesław MARTYSZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach


30.  Grzegorz MAZUR
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

31.  Piotr MICKIEWICZ
profesor nauk społecznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 

32.  Sławomir MOŹDZIOCH
profesor nauk humanistycznych
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie


33. Maria NOWACKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet w Białymstoku
 

34. Maciej OWECKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

35. Witold PEPIŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku


36.  Andrzej PIETRUSZCZAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 

37. Ewa POLESZAK
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie


38. Grzegorz RATAJCZYK
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
 

39. Jarosław ROMINKIEWICZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski


40.  Elżbieta RUDNICKA-FIRA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


41. Tadeusz RUS
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 

42.  Wojciech RYBIŃSKI
profesor nauk rolniczych
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 

43. Tomasz SCHOEN
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

44. Stanisław SIENKIEWICZ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


45. Teodor SKIEPKO
profesor nauk technicznych
Politechnika Białostocka
 

46. Leszek SKRZYPCZAK
profesor nauk matematycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

47.  Małgorzata Izabela SOBIESZCZAŃSKA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
 

48. Agata STACHOWICZ-STANUSCH
profesor nauk ekonomicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach
 

49.  Ewa STAŃCZYK-HUGIET
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


50. Piotr STĘPNIAK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

51. Krzysztof SZAJOWSKI
profesor nauk matematycznych
Politechnika Wrocławska
 

52. Mieczysław SZATA
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska


53.  Marek SZEWCZYK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

54. Cezary SZYFMAN
profesor sztuk muzycznych
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
w Warszawie


55. Jan TAYLOR
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet w Białymstoku

56. Marian TUREK
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach


57. Michał WALIGÓRSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 

58. Konrad WALOSZCZYK
profesor nauk humanistycznych
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

59.  Ziemowit WOJTCZAK
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Łodzi


60.  Mariusz WOŁOS
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie


61.  Jerzy WOŁOWSKI
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie


62. Anna WÓJCIK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


63. Marek WRZOSEK
profesor nauk społecznych
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie


64. Andrzej WYCIŚLIK
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach


65.  Tomasz ZALEŚKIEWICZ
profesor nauk społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie


66. Janusz ZAWADZKI
profesor nauk leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 

67. Gennadiy ZELDOVYCH
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
 

Poleć znajomemu