Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 6 października 2014

59 nauczycieli akademickich odebrało nominacje profesorskie

  |   Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim Uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych nauczycielom akademickim

W poniedziałek Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali:

 

1.     
Jadwiga ANDRZEJEWSKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy
2.     
Lech BACZEWSKI
profesor nauk fizycznych
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie
3.     
Marek BEDNARSKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
4.     
Waldemar BOBKOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
5.     
Magdalena BRYŚ
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Łódzki
6.     
Henryk BUJAK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7.     
Piotr CHŁOSTA
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
8.     
Adam CHOMA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9.     
Bożenna CHYLIŃSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Warszawski
10. 
Andrzej CIEŚLIK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
11. 
Zbigniew CZACHÓR
profesor nauk społecznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
12. 
Maria CZAJA
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
13. 
Janusz CZEKAJ
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
14. 
Waldemar CZTERNASTY
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
15. 
Jolanta FLIEGER
profesor nauk farmaceutycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
16. 
Leyland FRASER
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
17. 
Jerzy GĄSOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
18. 
Grażyna GOŚCINIAK
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
19. 
Piotr HAJAC
profesor nauk matematycznych
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
20. 
Elżbieta HRABEC
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
21. 
Krzysztof JACKOWICZ
profesor nauk ekonomicznych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
22. 
Dariusz JANCZAK 
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
23. 
Dariusz JEMIELNIAK
profesor nauk ekonomicznych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
24. 
Piotr KACHLICKI
profesor nauk rolniczych
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
25. 
Jacek KLAWE
profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
26. 
Martin KUKWA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Gdański
27. 
Florian KUŹNIK
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
28. 
Robert LATOSIEWICZ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
29. 
Piotr ŁACIAK
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
30. 
Włodzimierz ŁUCZYŃSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
31. 
Ireneusz MALIK
profesor nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski w Katowicach
32. 
Czesław MARCISZ 
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
33. 
Elżbieta MARCISZEWSKA
profesor nauk ekonomicznych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
34. 
Stanisław MICHAŁOWSKI
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
35. 
Mikołaj MISIAK
profesor nauk fizycznych
Uniwersytet Warszawski
36. 
Maciej MISZEWSKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
37. 
Iwona NIEDZIELSKA
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
38. 
Renata OCZKOWSKA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
39. 
Wiesław OLEK
profesor nauk leśnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
40. 
Jerzy PRZEDLACKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
41. 
Stanisława RAJ
profesor nauk rolniczych
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie
42. 
Waldemar RASTAWICKI
profesor nauk medycznych
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
w Warszawie
43. 
Janusz RYCZKOWSKI
profesor nauk chemicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
44. 
Jadwiga SEREMAK-BULGE
profesor nauk ekonomicznych
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie
45. 
Wanda SKOCZYLAS
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Szczeciński
46. 
Elżbieta SKORUPSKA-RACZYŃSKA
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet Szczeciński
47. 
Jerzy SOKOŁOWSKI
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
48. 
Leszek SZABLEWSKI
profesor nauk medycznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
49. 
Wiesław SZULC
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie
50. 
Zbigniew TARNAWSKI
profesor nauk fizycznych
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
51. 
Marek TCHÓRZEWSKI
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
52. 
Waldemar TOMALAK
profesor nauk medycznych
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
53. 
Mirosław TOPOL
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
54. 
Teresa URBANIK-SYPNIEWSKA
profesor nauk biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
55. 
Szymon UŚCINOWICZ
profesor nauk o Ziemi
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
w Warszawie
56. 
Leszek WILK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
57. 
Janusz WOJDALSKI
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 w Warszawie
58. 
Lidia ZACHARKO
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
59. 
Dariusz ZARZECKI
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Szczeciński

Poleć znajomemu