Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 21 stycznia 2015

Prezydent wręczył nominacje profesorskie

  |   Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim Popołudniowa uroczystość wręczenia nominacji profesorskich w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas porannej uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1.     

Pan Jerzy BALEJKO

profesor nauk rolniczych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2.     

Pan Rafał BARAŃSKI

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

3.     

Pan Johannes BLUIJSSEN

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.     

Pani Ewa BRYL

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

5.     

Pan Krzysztof BRZECHCZYN

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

6.     

Pani Wiesława BYLKA

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

7.     

Pani Mariola CIENIAWA-PUCHAŁA

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna w Krakowie

8.     

Pan Adam CIEŚLAK

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

9.     

Pani Henryka DĄBROWSKA

profesor nauk rolniczych

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni

10. 
Pan Paweł DROBNIK

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

11. 

Pani Zuzanna DRULIS-KAWA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Wrocławski

12. 
Ksiądz Stanisław DYK

profesor nauk teologicznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

13. 
Pan Tomasz FERENC

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

14. 
Pan Maciej GARSTKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Warszawski

15. 
Pan Andrzej GĘBSKI

profesor sztuk muzycznych

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

w Warszawie

16. 
Pan Mirosław GOLON

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

17. 
Pan Rafał GÓRNY

profesor nauk medycznych

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy

w Warszawie

18. 
Pani Elżbieta HURNIK

profesor nauk humanistycznych

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

19. 
Pan Zdzisław JARY

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Wrocławski

20. 
Pan Ryszard KACPRZYK

profesor nauk technicznych

Politechnika Wrocławska

21. 

Pani Małgorzata KOMOROWSKA

profesor nauk biologicznych

Politechnika Wrocławska

22. 
Pan Jacek KORCHOWIEC

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

23. 

Pani Wioletta KOWALSKA

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet w Białymstoku

24. 
Pan Ireneusz KOWALSKI

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

25. 

Pan Mieczysław KOZŁOWSKI

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

26. 
Pan Paweł KRAJEWSKI

profesor nauk medycznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

27. 
Pan Adam KRÓWCZYŃSKI

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Warszawski

28. 

Pani Beata KULIK-RECHBERGER

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

29. 
Pani Anna LANKOFF

profesor nauk biologicznych

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

w Warszawie

30. 
Pan Adam LESNER

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Gdański

31. 
Pan Paweł LIPIŃSKI

profesor nauk rolniczych

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk

w Jastrzębcu

32. 
Pan Wojciech LIPIŃSKI

profesor nauk rolniczych

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

33. 

Pani Maria ŁUCZKIEWICZ

profesor nauk farmaceutycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

34. 

Pani Barbara MADEJ-CZERWONKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

35. 
Pani Agata MAJOS

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

36. 

Pani Joanna MANKIEWICZ-BOCZEK

profesor nauk biologicznych

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

37. 
Pan Marek MARCINIAK

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

38. 

Pani Izabela MARCIŃSKA

profesor nauk rolniczych

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

39. 

Pan Tomasz MAZURKIEWICZ

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

40. 
Pan Bogdan MICHALIK

profesor sztuk teatralnych

Akademia Teatralna w Warszawie

41. 
Pan Wojciech MUELLER

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

42. 
Pan Michał OBUCHOWSKI

profesor nauk biologicznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

43. 
Pan Jacek OTTO

profesor nauk ekonomicznych

Politechnika Łódzka

44. 

Pani Jolanta PARADA-TURSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

45. 
Pan Zbigniew PASEK

profesor nauk humanistycznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

46. 
Pan Wojciech PISARSKI

profesor nauk chemicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

47. 
Pan Ryszard POGŁÓD

profesor nauk medycznych

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

w Warszawie

48. 
Pan Dariusz ROPEK

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja

w Krakowie

49. 

Pani Lidia RUTKOWSKA-SAK

profesor nauk medycznych

Instytut Reumatologii w Warszawie

50. 

Pan Krzysztof SKOTNICKI

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Łódzki

51. 

Pani Dorota SŁOWIŃSKA-KLENCKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

52. 

Pan Janusz STALMIERSKI

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

53. 
Pan Andrzej SZYJEWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

54. 
Pan Leszek TYLICKI

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

55. 
Pani Anna WESOŁOWSKA

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

56. 
Pan Jerzy WINDYGA

profesor nauk medycznych

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

w Warszawie

57. 

Pani Małgorzata WITESKA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

w Siedlcach

58. 
Pan Jan WRONISZEWSKI

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

59. 
Pan Andrzej ZACHWIEJA

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

60. 

Pani Grażyna ZAKRZEWSKA-KOŁTUNIEWICZ

profesor nauk chemicznych

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

w Warszawie

61. 
Pan Jan ZAUCHA

profesor nauk medycznych

Gdański Uniwersytet Medyczny

62. 

Pan Kazimierz ZAWIŚLAK

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

63. 
Pani Katarzyna ZIORA

profesor nauk medycznych

Śląski Uniwersytet Medyczny

 

 Podczas popołudniowej uroczystości prezydent wręczył akty nominacyjne kolejnej grupie nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki.

 

Akty nominacyjne otrzymali: 

 

1.     

                     

Pan Andrzej ARTYKIEWICZ

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna w Gdańsku

2.     

Pan Mirosław BAŃKO

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski

3.     

Pan Jarosław BAUĆ

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

4.     

Pani Jolanta BIEGAŃSKA

profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

5.     

Pan Dariusz BUTRYMOWICZ

profesor nauk technicznych

Politechnika Białostocka

6.     

Pan Dariusz CHOSZCZ

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7.     

Pan Radosław DOBROWOLSKI

profesor nauk o Ziemi

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

8.     

Pani Barbara DZIEKAN-VAJDA

profesor sztuk teatralnych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

9.     

Pan Zenon GAJDZICA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

10. 
Pan Marek GALANTY

profesor nauk weterynaryjnych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

11. 
Pan Marek GANDECKI

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna w Poznaniu

12. 
Pan Marek GRYTA

profesor nauk technicznych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

13. 
Ksiądz Andrzej HANICH

profesor nauk humanistycznych

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu

14. 

Pani Iwona JAKUBOWSKA-BRANICKA

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Warszawski

15. 
Pan Marcin KAMIŃSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Łódzka

16. 

Pan Grzegorz KECZMERSKI

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

17. 
Pan Józef KNOPEK

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

18. 
Pani Ewa KOŁODZIEJEK

profesor nauk humanistycznych

Uniwersytet Szczeciński

19. 
Pani Danuta KOZAK

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20. 

Pani Kazimiera KRAKOWIAK

profesor nauk społecznych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

21. 
Pan Andrzej KRUK

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Łódzki

22. 
Pan Krzysztof KUKUŁA 

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Rzeszowski

23. 
Pan Andrzej KWIECIEŃ

profesor nauk technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach

24. 

Pan Roman MACIUSZKIEWICZ

profesor sztuk plastycznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

25. 
Pan Jan MICIŃSKI

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

26. 
Pan Adam MIRATYŃSKI

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

27. 
Pani Marta MITEK

profesor nauk rolniczych

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

28. 
Pan Tomasz MRÓZ

profesor nauk technicznych

Politechnika Poznańska

29. 

Pani Elena NEVEROVA-DZIOPAK

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

30. 

Pani Bożena NOWAKOWICZ-DĘBEK

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

31. 

Pan Christopher NOWICKI

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

32. 
Pan Henryk OTWINOWSKI

profesor nauk technicznych

Politechnika Krakowska

im. Tadeusza Kościuszki

33. 
Pan Mariusz PAŁKA

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

34. 
Pani Elżbieta PAMUŁA

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

35. 
Pani Alicja PECIO

profesor nauk rolniczych

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

36. 

Pani Agnieszka PEDRYCZ-WIECZORSKA

profesor nauk medycznych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

37. 
Pan Krystian PYKA

profesor nauk technicznych

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

38. 
Pan Michał ROMANOWSKI

profesor nauk prawnych

Uniwersytet Warszawski

39. 

Pani Elżbieta RÓŻYCKA-PRZYBYLAK

profesor sztuk muzycznych

Akademia Muzyczna w Łodzi

40. 
Pan Jacek SIWCZYŃSKI

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

41. 
Pan Piotr SKUBAŁA

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Śląski w Katowicach

42. 
Pan Andrzej SKUMIEL

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

43. 
Pani Małgorzata SKUP

profesor nauk biologicznych

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

44. 
Pan Tomasz STAŃCZYK

profesor nauk technicznych

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

45. 
Pani Ewa SZUSZKIEWICZ

profesor nauk fizycznych

Uniwersytet Szczeciński

46. 

Pan Jarosław SZYMAŃSKI

profesor sztuk plastycznych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

47. 

Pan Krzysztof WALCZYŃSKI

profesor nauk farmaceutycznych

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

48. 
Pan Wojciech WIELEBA

profesor nauk technicznych

Politechnika Wrocławska

49. 
Pan Zdzisław WINNICKI

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Wrocławski

50. 

Pani Anna ZANIEWICZ-BAJKOWSKA

profesor nauk rolniczych

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

w Siedlcach

51. 
Pani Anna ZELLMA

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

52. 
Pan Konrad ZIELIŃSKI

profesor nauk społecznych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

53. 
Pan Piotr ZIELIŃSKI

profesor nauk biologicznych

Uniwersytet Łódzki

54. 
Ksiądz Antoni ŻUREK

profesor nauk teologicznych

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 

Poleć znajomemu