Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 2 maja 2015

"Awanse dla służb istotne dla bezpieczeństwa kraju"

  |   Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył nominacje generalskie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył awanse generalskie oficerom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

 

Podczas sobotniej uroczystości prezydent podkreślał, że wręczone awanse generalskie mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Wskazywał także na konieczność mobilizowania wszystkich zasobów sił w kontekście wojny hybrydowej poza granicami Polski.

 

- Tak już jest, że kiedy jest deficyt bezpieczeństwa, kiedy czujemy niepewność sytuacji i potencjalne zagrożenia, bardziej dostrzegamy też bezpośredni związek, jeśli chodzi o skuteczność działania na rzecz bezpieczeństwa państwa zarówno w wymiarze obrony militarnej, jak i tego wszystkiego co decyduje o poziomie bezpieczeństwa granic i poziomie bezpieczeństwa wewnętrznego - powiedział Bronisław Komorowski.

 

 

Zaznaczył, że wręczone awanse to dobra ilustracja zadania, przed którym stoimy - mobilizowania wszystkich zasobów sił, środków, którymi dysponujemy, usprawnianie ich także na rzecz wyciągnięcia odpowiednich wniosków z obserwacji tego, co dzieje się poza granicami państwa polskiego. Wskazał m.in. na zjawisko wojny hybrydowej. - Dlatego tak duże znaczenie ma sprawne działanie służb wywiadem, kontrwywiadem, ochrony granicy, a także potężną armią polskich strażaków, którzy mają swoje zadania z budowania poczucia bezpieczeństwa w kraju - powiedział.

 

Prezydent dodał, że awanse to potwierdzenie dotychczasowych zasług, ale też element zachęty do jeszcze większego wysiłku na rzecz bezpieczeństwa nas wszystkich.


Mianowani zostali:

 

na stopień generała brygady Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:


- płk Dariusz Łuczak, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

 

na stopień generała brygady Służby Kontrwywiadu Wojskowego:
 

- płk Piotr Pytel, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

 

na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej:

 

- st. bryg. Józef Galica,
- st. bryg. Tadeusz Milewski,
- st. bryg. Andrzej Szcześniak,

 

na stopień generała brygady Straży Granicznej:
 

- płk SG Andrzej Kamiński,
- płk SG Andrzej Pilaszkiewicz.


W uroczystości wzięła udział małżonka prezydenta Anna Komorowska, Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski z ministrami i doradcami prezydenta oraz Szef BBN Stanisław Koziej.  W Pałacu Prezydenckim obecni byli również wicepremier, minister obrony Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jacek Cichocki, przedstawiciele wojska oraz służb.

 

Poleć znajomemu