Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 maja 2012

Odznaczenia z okazji Święta 3 Maja

  |   Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe Prezydent podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości na Zamku Królewskim z okazji Święta Narodowego 3 Maja wręczył odznaczenia państwowe.

 

Odznaczenia odebrali z rąk Prezydenta RP wybitni Polacy, którzy poprzez swoją pracę, talent i realizację pasji rozsławiają Polskę na świecie. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele wielu dziedzin – artyści i ludzie kultury, reprezentanci świata nauki, techniki i medycyny, sportowcy, architekci czy wreszcie osoby aktywne w sferze polskiej i międzynarodowej polityki oraz gospodarki, Polacy pracujący zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zobacz także: Prezydent: Dziękuję za pracę dla Polski

 

Idea tych wyjątkowych odznaczeń, wręczanych w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wpisuje się w promowaną przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego filozofię radosnego świętowania oraz dumy z polskich sukcesów i barw narodowych.

 

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

 

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

 

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych i wolnej Polski

1. Pan Władysław FINDEISEN

 

w uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, za wybitne osiągnięcia w pracy twórczej

2. Pan Wojciech KILAR

 

w uznaniu znamienitych zasług dla transformacji politycznej i ustrojowej kraju, za konstruktywne działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i reformy samorządu terytorialnego

3 . Pan Jerzy REGULSKI


KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej i europejskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej, za promowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

3. Pan Krzysztof POMIAN

 

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej

4. Pan Tomasz STAŃKO

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju biologii i medycyny, za zasługi dla rozwoju nauki w Polsce i na świecie

5. Pan Andrzej TARKOWSKI


KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej,

6. Pan Igor MITORAJ

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za wkład w upowszechnianie i rozwój archeologii w Polsce i na świecie

7. Pan Karol MYŚLIWIEC

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz niezależnego dziennikarstwa i przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy społecznej

8. Ojciec Wacław OSZAJCA

 

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

9. Pan Wojciech SAWICKI

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

10. Pan Henryk SKARŻYŃSKI

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki w Polsce i na świecie oraz wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

11. Pan Andrzej UDALSKI

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju fizyki, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

12. Pan Wojciech ŻUREK


KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury

13. Pan Krzysztof CHWALIBÓG

 

za wybitne zasługi w propagowaniu i upowszechnianiu polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej

14. Pan Andrzej DUDZIŃSKI
15. Pan Sławomir IDZIAK
16. Pan Rafał OLBIŃSKI
17. Pani Elżbieta PENDERECKA
18. Pan Zbigniew PREISNER

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz popularyzacji nauki w Polsce i na świecie, za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej

19. Pan Robert FIRMHOFER

 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej

20. Pan Janusz FILIPIAK
21. Pan Ryszard FLOREK

 

za wybitne zasługi na rzecz architektury polskiej, za działalność na rzecz powstania samorządu zawodowego architektów

22. Pan Ryszard JURKOWSKI

 

za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania biathlonu, za działalność społeczną i charytatywną

23. Pan Tomasz SIKORA


KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla polskiej i światowej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej

24. Pan Tomasz BAGIŃSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz polskiej motoryzacji

25. Pan Romuald CHAŁAS
26. Pan Krzysztof HOŁOWCZYC

 

za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury

27. Pan Jerzy GROCHULSKI

 

za wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej, za zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania szermierki

28. Pan Edward KORFANTY

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk medycznych,
za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia

29. Pan Marcin ZIELIŃSKI


Ponadto Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dnia 1 maja 2012 roku nadał KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI Panu Mikołajowi Dowgielewiczowi za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy europejskiej, za szczególne osiągnięcia w działalności państwowej.


Zobacz biogramy odznaczonych: 

Poleć znajomemu