Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 11 listopada 2012

Odznaczenia państwowe w Święto Niepodległości

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości

Podczas uroczystości z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.

  Zobacz także: "Dziękuję za mądre zagospodarowywanie wolności"

Odznaczeni zostali:

 

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

 

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za działalność naukową i państwową, za wybitne osiągnięcia w działalności politycznej na arenie międzynarodowej
 

1. Jerzy Buzek

 

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za upowszechnianie wiedzy o Polsce i jej kulturze, za kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w Europie i świecie, za wspieranie przemian demokratycznych  w Polsce
 

2. Norman Davies

 

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej

 

3. Adam Strzembosz

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej


4. Jan Kobuszewski

5. Edward Pałłasz

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej

 

6. Wiesław Myśliwski

 

za wybitne zasługi dla kultury narodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo- badawczej i działalności publicystycznej w dziedzinie historii literatury, za wspieranie rozwoju muzealnictwa


7. Janusz Odrowąż-Pieniążek

 

w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu prawdy o wojennych losach Polaków, za ogromny wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej i osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie psychiatrii, za dawanie świadectwa miłości do człowieka i niesienie pomocy osobom potrzebującym


8. Wanda Półtawska

 

za wybitne zasługi w działalności oświatowej i kulturalnej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy społecznej

 

9. Stanisław Zagórski

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej,  za działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży


10. Wanda Chotomska

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz umacniania demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej

 

11. Kazimierz Czaplicki

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauk medycznych w Polsce i na świecie


12. Maria Dąbska

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i działalności dydaktycznej, za zasługi na rzecz rozwoju nauki

 

13. Leszek Dobrzański

 

za wybitne zasługi na rzecz budowy demokratycznego państwa polskiego, za osiągnięcia w działalności państwowej, publicznej i naukowo-dydaktycznej


14. Czesław Janicki

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy twórczej i artystycznej

 

15. Zygmunt Konieczny

16. Joanna Kulma

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,  za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej


17. Marek Chimiak

 

za wybitne zasługi w upowszechnianiu historii sztuki sakralnej, za osiągnięcia w pracy naukowo-publicystycznej

 

18. o. Jan Golonka

 

za wybitne zasługi dla Polskiego Radia

 

19. Piotr Kaczkowski

 

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

 

20. Stanisław Lewandowski

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa

 

21. Agnieszka Morawińska

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia

 

22. Jan Podgórski

 

za wybitne zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy, za osiągnięcia w działalności dyplomatycznej i promowanie spraw Polski w Unii Europejskiej

 

23. Maciej Popowski

 

za wybitne zasługi na rzecz architektury polskiej, za działalność na rzecz powstania samorządu zawodowego architektów

 

24. Jerzy Szczepanik-Dzikowski

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

za wybitne osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej oraz upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Europy Środkowo-Wschodniej

 

25.  Anne Applebaum-Sikorska

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, wydawniczej i społecznej


26. Jerzy Illg

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO

 

za wybitne czyny bojowe oraz osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju


27. ppor. Paweł Baron

28. st. szer. Jarosław Latała

29. st. szer. Marcin Pikula

 

Poleć znajomemu