Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 czerwca 2014

59 odznaczonych za zasługi dla wolności

Odznaczenia z okazji 25-lecia Wolności

Z okazji 25-lecia Wolności Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył w czwartek odznaczenia państwowe.

 

 
Odznaczeni zostali:  
 
ORDEREM ORŁA BIAŁEGO


w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla transformacji ustrojowej kraju i kształtowania demokratycznych zasad państwa prawa, za zasługi w działalności państwowej i publicznej, za wybitne osiągnięcia w służbie dyplomatycznej

1. Hanna SUCHOCKA
 
KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 

w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności niepodległościowej, państwowej i publicznej,  za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz przemian demokratycznych w Polsce

2. Olga KRZYŻANOWSKA


za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy naukowej i uczelnianej, za promowanie polskiej kultury i nauki

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

3. Zbigniew PEŁCZYŃSKI
 

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz pożarnictwa, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa

4. Feliks DELA
  

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce, za szczególne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej

5. Michał BONI


za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, za działalność państwową i publiczną

6. Juliusz BRAUN


za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

7. Siostra Małgorzata CHMIELEWSKA
 

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy

8. Maria CZARNECKA
 

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy państwowej i działalności dyplomatycznej

9. Tadeusz FISZBACH
 

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury

10. Janusz GŁOWACKI
 

za wybitne zasługi dla kultury, za osiągnięcia w popularyzowaniu polskiej sztuki współczesnej

11. Mariusz HERMANSDORFER
 

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce

12. Czesława RUDZKA-LORENTZ
 

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego

13. Marek WIERZBOWSKI
 
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz wolności słowa w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa

14. Bogusław CHRABOTA
15. Jarosław GUGAŁA
16. Tomasz LIS
17. Edward MISZCZAK


za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury

18. Emilian KAMIŃSKI
19. Marcel ŁOZIŃSKI

 

za wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy w Polsce, za pielęgnowanie wartości, jakie legły u podstaw polskich przemian demokratycznych, za wkład w rozwój nowoczesnej publicystyki i przestrzeganie wysokich standardów w pracy dziennikarskiej, redakcyjnej i menadżerskiej

20. Edward KRZEMIEŃ
21. Jarosław KURSKI
22. Krystyna NASZKOWSKA
23. Małgorzata SZEJNERT

 

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

24. Dr Irena ERIS
25. Henryk ORFINGER

 

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce

26. Waldemar DĄBROWSKI
 

za wybitne zasługi dla rozwoju ekonomii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej

27. Stanisław GOMUŁKA
 

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce

28. Hubert IZDEBSKI
 

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

29. Marek KAMIŃSKI
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

30. Stanisław KUSIŃSKI
 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, za promowanie Polski w świecie obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki

31. Richard ŁADA


za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, za działalność państwową i publiczną

32. Sławomir SIWEK
 

za wybitne zasługi dla rozwoju technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w Polsce

33. Andrzej WILK
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce


KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji społeczno-politycznej Polski, szczególnie w czasie stanu wojennego,  za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej

obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
34. Richard DAVY
 

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy, za wspieranie polskiej transformacji ustrojowej
obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

35. Stephan RICHTER


za wybitne zasługi we wpieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy Polakom w czasie stanu wojennego
obywatel Królestwa Szwecji 

36. Karol ŻYTO


KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa,  za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej

37. Mieczysław BABALSKI
38. Marek SZCZYGIELSKI
39. Walerian SZUŁCZYŃSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

40. Jerzy BAL
41. Halina FLIS-KUCZYŃSKA

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska, rozwoju samorządu terytorialnego i kontroli państwowej

42. Ewa BORKOWSKA-DOMAŃSKA
43. Stanisław FALSKI

 

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury

44. Krzysztof GRABOWSKI
45. Grzegorz MARKOWSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy

46. Jan CHMIEL

 

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

47. Andrzej SADOWSKI
48. Piotr VOELKEL 

 

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli technicznej

49. Paweł KASTORY
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju pożarnictwa, za osiągnięcia trenerskie

50. Wojciech LEWICKI
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki i infrastruktury w Polsce

51. Tomasz MAKSYMOWICZ


za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

52. Edward MIROSZ
 

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

53. Władysław PASIKOWSKI
 

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz wolności słowa w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa

54. Adam PIECZYŃSKI
 

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony morskiej granicy Polski

55. Piotr STOCKI


za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

56. Jacek SZWAJCOWSKI
 

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce

57. Janusz WARAKOMSKI


za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za promowanie polskiej kultury we Francji

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej
58. Lucjan ŚNIADOWER
 
ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI
 

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za promowanie polskiej kultury we Francji

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

59. Barbara ŚNIADOWER

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu