Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 11 listopada 2014

Podziękowanie za zasługi w umacnianiu wolności

  |   Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych z okazji Święta Niepodległości

Życzę nam wszystkim wytrwałości i dalszego mądrego budowania naszej wolności, naszej niepodległości - mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczając odznaczenia państwowe z okazji Święta Niepodległości. Prezydent uhonorował osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu.

 

Prezydent podkreślał, że 11 listopada ze względu na uwarunkowania historyczne z trudną walką o przetrwanie, a potem walką o niepodległość Ojczyzny. Dodał, że w tym roku święto 11 listopada obchodzimy w ramach święta 25. rocznicy odzyskania ponownie wolności, zbudowania państwa demokratycznego, wolnego rynku, zbudowania państwa normalnego, integrującego się z całym światem zachodnim.

 

- Obchodzimy to święto 11 listopada trochę inaczej, starając się podkreślić nie tylko zasługi z tytułu walki o wolność, ale zasługi z tytułu umacniania wolności, umacniania niepodległości we wszystkich aspektach życia narodowego, społecznego, we wszystkich obszarach działania na rzecz mocnej, dobrej, sprawiedliwej Ojczyzny – powiedział Bronisław Komorowski.


- Chcę serdecznie podziękować, że mogłem w imieniu Ojczyzny, odznaczając Państwa, podziękować za zasługi bardzo różne. I te związane z odzyskiwaniem naszej wolności sprzed dwudziestu pięciu, trzydziestu lat, ale również za zasługi związane z zagospodarowywaniem wolności w obszarze kultury, gospodarki, służby publicznej, dyplomatycznej, we wszystkich tych obszarach, które współdecydują o tym, jaka jest dzisiaj i jaka będzie w przyszłości Polska – zaznaczył.

 

Prezydent akcentował, że z perspektywy 25 lat wolności lepiej widać, co już udało się osiągnąć, ale także to, co jeszcze przed nami w ramach dalszego budowania wolnej Polski.

 


W uroczystości wzięli udział Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki, ministrowie i doradcy prezydenta, a także Szef BBN Stanisław Koziej.


odznaczeni zostali


KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej

 

1. Henryka Bochniarz


KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki i restrukturyzacji górnictwa, za osiągnięcia w pracy naukowej

 

2. Józef Dubiński

 

za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za pomoc udzielaną polskim opozycjonistom i wspieranie przemian demokratycznych w Polsce

 

3. Wanda Gawrońska

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

 

4. Leon Gradoń

 

za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, za zasługi dla rozwoju falerystyki, heraldyki i grafiki użytkowej

 

5. Andrzej Heidrich

 

za wybitne zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa

 

6. Jerzy Małecki

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia publicznego, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych

 

7. Marian Przylepa

 

8. Adam Torbicki

 

za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

 

9. Bogusław Sonik

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI


za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

 

10. Mirosław Bałka

 

11. Edward Dwurnik

 

12. Jerzy „Juk” Kowarski

 

13. Jan Peszek

 

za wybitne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej

 

14. Andrzej Blikle

 

za wybitne zasługi w pracy naukowej w dziedzinie historii najnowszej, za osiągnięcia w popularyzowaniu wiedzy o tradycji polskiej dyplomacji

 

15. Włodzimierz Borodziej

 

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

 

16. Maciej Jurkowski

 

17. Maria Klonder

 

za wybitne zasługi w działalności państwowej i publicznej, za szczególne zaangażowanie w dzieło tworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego

 

18. Paweł Kowal

 

za wybitne zasługi dla rozwoju telewizji publicznej, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej

 

19. Maciej Orłoś


za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia pracowników, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

 

20. Neonila Szeszenia-Dąbrowska

 

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz przemian demokratycznych i wolności słowa w Polsce, za zasługi dla rozwoju wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa

 

21. Jacek Żakowski

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

 

22. Anna Augustynowicz Kamińska
 

23. Andrzej Kołodyński
 

24. Zygmunt Krauze

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

 

25. Adam Brodziak

 

26. Bartłomiej Piotrowski

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie archeologii, za zasługi w ochronie oraz promowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego

 

27. Aleksander Bursche

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie biotechnologii, za innowacyjność i wkład w rozwój gospodarki

 

28. Włodzimierz Grajek

 

za wybitne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

 

29. Stanisław Hniedziewicz

 

za wybitne osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

 

30. Sebastian Kawa

 

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce

 

31. Wojciech Kubiński

 

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki i polskiej przedsiębiorczości

 

32. Henryk Majchrzak

 

33. Marian Owerko

 

34. Adam Spała

 

35. Lech Stefański

 

36. Maciej Witucki

 

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

 

37. Piotr Paszkowski

 

za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej, za osiągnięcia w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 

38. Danuta Sztencel

 

za wybitne zasługi w upowszechnianiu wiedzy o najnowszej historii Polski

 

39. Ewa Szymańska-Wierzyńska

 

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, a w szczególności za zaangażowanie w obronę działaczy opozycyjnych w procesach politycznych przed rokiem 1989

 

40. Jerzy Wierchowicz.

 

 

Poleć znajomemu