Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 13 grudnia 2014

Odznaczenia w 33. rocznicę stanu wojennego

Podczas uroczystości zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim z okazji rocznicy Grudnia ‘81, Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla przemian demokratycznych w Polsce.

 

Zobacz także: "Nadzieja nie dała się zabić, nadzieja wygrała"

Odznaczeni zostali:

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce,  za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej


KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

1. Roman DUDA – działacz opozycyjny z Wrocławia, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, uczestnik obrad Okrągłego Stołu

 

2. Joanna PILARSKA – działaczka podziemnych struktur Solidarności zawiązanych z placówkami naukowymi, pracownik Biura Koordynacyjnego S w Brukseli

 

3. Bogusław SZYBALSKI – działacz opozycji demokratycznej w Gdańsku i w Elblągu, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych dla wydawnictw podziemnych

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

4. Jacek BALUCH – z Krakowa, działacz NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor popularnych w czasie stanu wojennego piosenek

 

5. Jan BOROWIEC – z Podkowy Leśnej, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Instytucie Maszyn Matematycznych, ukrywał działaczy opozycyjnych

 

6. Marian KANIA – działacz opozycyjny z Krakowa

 

7. Jerzy NAUMANN – adwokat z Warszawy, obrońca w procesach politycznych

 

8. Tomasz PRZECIECHOWSKI – adwokat z Lublina, obrońca w procesach opozycjonistów

 

9. Jan STRĘKOWSKI – z Warszawy, współpracownik Komitetu Obrony Robotników, twórca Tygodnika Wojennego, redaktor wydawnictw podziemnych i Programu Radia Solidarność

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

10. Andrzej BARAŃSKI – współzałożyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, działał na rzecz zniesienia ograniczeń działalności gospodarczej

 

11. Ignacy CZEŻYK – z Puław, nauczyciel, działacz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Solidarności, drukarz i kolporter pism podziemnych, poseł na Sejm X kadencji

 

12. Teresa DOMAŃSKA – z Pruszkowa, łączniczka Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”, kolporterka prasy podziemnej

 

13. Ewa ELSTER-GRANATOWICZ – z Sopotu, działaczka podziemnych struktur Solidarności, organizatorka spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej

  

14. Paweł JANISIEWICZ – z Krakowa, kolporter prasy i wydawnictw podziemnych

 

15.  Jadwiga JURKOWSKA – z Warszawy, współorganizatorka kolportażu „CDN-Głosu Wolnego Robotnika

 

16. Hanna KASPRZYK – z Warszawy, współpracowniczka „Tygodnika Mazowsze”

 

17. Ewa KLUPSZ – z Warszawy, współpracowniczka „Tygodnika Mazowsze”

 

18. Andrzej KOPEĆ – z Gdańska, współorganizator spotkań Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej na Pomorzu

 

19. Jarosław KOZANECKI – działacz opozycyjny z Płocka

 

20. Andrzej KRAJEWSKI – z Warszawy, dziennikarz, łącznik między Tymczasową Komisją Koordynacyjną i dziennikarzami zagranicznymi

 

21. Stefan MAŁECKI-TEPICHT – z Warszawy, kolporter materiałów Komitetu Obrony Robotników, współpracownik wydawnictwa NOWa

 

22.  Marek NIKODEMSKI – z Gdańska, współautor komputerowego systemu szyfrowania informacji dla tajnej łączności między Biurem NSZZ Solidarność w Brukseli i podziemnymi strukturami Solidarności w kraju

 

23.  Stefan PIÓREK – z Gdańska, w latach 1983-1988 organizator spotkań Lecha Wałęsy z Tymczasową Komisją Koordynacyjną NSZZ Solidarność i spotkań TKK

 

24.  Antoni POTOCKI – założyciel i członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego, udostępniał lokal na druk wydawnictw podziemnych

 

25. Ewa PRUCHNIEWICZ – adwokat z Warszawy, obrońca w procesach opozycjonistów

 

26. Bolesław SKALSKI – członek zarządu Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego

 

27.  Iwona SMOLKA-ŁASTIK - z Warszawy, pisarka, publikowała w periodykach podziemnych

 

28.  Jerzy SYNOWIEC – adwokat z Gorzowa Wielkopolskiego, obrońca w procesach politycznych

 

29.  Tadeusz SZOZDA – z Warszawy, członek Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, kolporter prasy podziemnej

 

30. Wojciech TADAJEWSKI – ze Szczecina, kolporter wydawnictw bezdebitowych

 

31. Piotr WÓJCIK – z Warszawy, drukarz podziemnego wydawnictwa „Krąg”, fotograf tygodnika „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”

 

32. Krzysztof ZALESKI – z Gdyni, konstruktor urządzenia do tajnej łączności radiowej między Biurem Solidarności w Brukseli i podziemnymi strukturami w kraju

 

33.  Tomasz ZASACKI – adwokat z Warszawy, obrońca w procesach działaczy Solidarności

 

34. Pośmiertnie - Włodzimierz MARTIN – współautor komputerowego systemu szyfrowania informacji dla tajnej łączności między Biurem NSZZ Solidarność w Brukseli i podziemnymi strukturami Solidarności w kraju – order odebrała żona, pani Ewa Martin

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

35. Maria BARANIECKA-WITKOWSKA – z Józefowa, udostępniała lokal na podziemną drukarnię

 

36. Marek FILA – z Gdańska, działacz Federacji Młodzieży Walczącej, drukarz, kolporter

 

37. Grzegorz GORCZYCA – z Krakowa, redaktor, drukarz i kolporter wydawnictwa NZS – „Indeks”

 

38. Zofia KARTANOWICZ – z Warszawy, współpracowniczka wydawnictw podziemnych, użyczała mieszkania na spotkania konspiracyjne

 

39. Andrzej KOTULA – ze Szczecina, dziennikarz, samorządowiec, współpracownik wydawnictw podziemnych

 

40. Marzena KOWALSKA – ze Szczecina, kolporterka wydawnictw bezdebitowych

 

41. Adelajda MOLĘGOWSKA – z Wołomina, kolporterka wydawnictw bezdebitowych

 

42.  Jarosław RYBICKI – działacz gdańskiej Federacji Młodzieży Walczącej, redaktor i drukarz podziemnej prasy

 

43. Andrzej WITKOWSKI z Józefowa- udostępniał lokal na podziemną drukarnię

 

Poleć znajomemu