Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 czerwca 2015

"Dziękuję za zasługi w drodze ku polskiej wolności"

  |   Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności Odznaczenia z okazji Święta Wolności

Wręczając odznaczenia z okazji Święta Wolności prezydent Bronisław Komorowski podziękował tym, którzy służąc Polsce, wnoszą swoje własne dokonania, osiągnięcia i marzenia w to, aby Polska była coraz lepszym krajem.

- Serdecznie dziękuję tym osobom, które mają swoje zasługi w drodze ku polskiej wolności, jak i tym, które pełniąc różne funkcje, podejmując różne odpowiedzialne zadania służyły wolnej Polsce - mówił prezydent. Dodał, że ma na myśli lekarzy, ludzi kultury czy gospodarki, czyli działających we wszystkich obszarach, które się składają na dzisiejszą, polską wolność.

- Wolność to także demokracja, którą trzeba uznawać i szanować, nawet wtedy, gdy przynosi to rozwiązania i sytuacje trudne, z osobistego punktu widzenia - zaznaczył Bronisław Komorowski.

Jak podkreślił, są to ostatnie dni jego prezydentury. - Pragnę więc podziękować wszystkim, z którymi mogłem współdziałać w imię wolności przez te całe pięć lat - powiedział prezydent.

 

Dziękując członkom kapituł poszczególnych orderów i odznaczeń wyraził też nadzieję, że Polska w dalszym ciągu będzie starała się pamiętać o wszystkich, którzy mają zasługi dla polskiej wolności i o tych, którzy takie zasługi będą mieć również w przyszłości.

Mówiąc o odznaczonym o. Wiśniewskim prezydent podkreślił, że ukształtował on wielu ludzi z pokolenia polskiej wolności, ludzi podziemia, a potem Solidarności. - To myślenie o wolności w zgodzie ze światem wartości, który się wyznaje, do dzisiejszego dnia daje Polsce bardzo wiele i będzie przynosił dobre owoce także w przyszłości - ocenił prezydent Komorowski.

 

 

Odznaczeni zostali:

 

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

w uznaniu wybitnych zasług w kształtowaniu patriotycznych postaw Polaków, za działalność duszpasterską oraz chrześcijańskie świadectwo wolności, humanizmu i tolerancji

 

Ojciec Ludwik WIŚNIEWSKI

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

 

Gerard LEWANDOWSKI

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy wychowawczo-opiekuńczej

 

Longin GARKOWSKI


za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce


Marek GRZESIAK
Henryk KOWAL
Anna KOZŁOWSKA


za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w pracy samorządowej i działalności na rzecz środowisk lokalnych

 

Jacek KRUPA


za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce
 

Barbara SWAŁTEK
Krystyna WIŚNIEWSKA


pośmiertnie:
Ryszard ALESIONEK
order odebrała żona Małgorzata Alesionek

 

Jacek GAJEK
order odebrał syn Michał Gajek

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

Elżbieta SUKIENNIK-GARKOWSKA

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu, za zasługi w działalności na rzecz umacniania obronności kraju

 

generał brygady Wiesław GRUDZIŃSKI

 

za wybitne zasługi w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie, za wieloletnią działalność państwową
i publiczną

 

Andrzej SIEMASZKO


za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury, za zasługi w promowaniu proekologicznych rozwiązań w budownictwie

 

Bolesław STELMACH

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie

 

Hanna JUNG-HAUSKA


za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej na rzecz rozwoju rolnictwa i polskiej wsi

 

Józef KANIA


za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie

 

Krzysztof KWIATKOWSKI
Krzysztof PAŚNIK


za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie europeistyki, za zasługi w działalności samorządowej

 

Marek SZUSZMAN


za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie medycyny, za osiągnięcia w promowaniu polskiej nauki w świecie
 

Henryk ZIELIŃSKI

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej gospodarki oraz przedsiębiorczości, za działalność społeczną i charytatywną
 

Wojciech KOSTRZEWA

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w służbie zagranicznej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności dyplomatycznej

 

Jerzy DROŻDŻ


za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej

 

Alicja KORNASIEWICZ

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

za zasługi dla rozwoju polskiej gospodarki i przedsiębiorczości, za działalność społeczną

 

Dariusz MIODUSKI

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi dla rozwoju sportów wysokogórskich

 

Józef NYKA

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

za zasługi dla rozwoju sportów wysokogórskich

 

Kinga BARANOWSKA

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz związków zawodowych

 

Zenon JAGIEŁŁO

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy, za działalność na rzecz osób dotkniętych autyzmem

 

Bożenna ULATOWSKA

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej

 

Krystyna WYRWICKA

Maria WRONISZEWSKA

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz osób dotkniętych autyzmem

 

Joanna GROCHOWSKA
Maria RATAJCZAK

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, za osiągnięcia w propagowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego i samorządności

 

Jerzy CIEŚLIK
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz budowy instytucji społeczeństwa obywatelskiego i rozwijania obywatelskiej aktywności

 

Piotr HALBERSZTAT
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju regionalnego i aktywizacji obywatelskiej
 

Wacław IDZIAK
 

za wybitne zasługi w działalności samorządowej, za osiągnięcia w pielęgnowaniu i promowaniu lokalnej historii i kultury

 

Andrzej JARZYŃSKI
Bogusław WIERDAK
 

za wybitne osiągnięcia w pracy samorządowej, za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

 

Hanna ZDANOWSKA

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

za zasługi na rzecz rozwoju kultury, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski

 

Jan KOMASA

 

KRZYŻEM WOLNOŚCI i SOLIDARNOŚCI

 

za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 

Maciej KOROLEC

 

(inf. własna, PAP)

Poleć znajomemu