przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 9 września 2011

Prezydent: Liczy się polityka oparta na wartościach

Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu   |   Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" Prezydenci Komorowski i Wulff na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"

W dłuższym horyzoncie czasowym liczy się polityka oparta na wartościach, budowana na trwalszych fundamentach niż doraźne, taktyczne interesy - mówił prezydent Bronisław Komorowski na XI konferencji z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej".

W piątek z udziałem prezydentów Polski Bronisława Komorowskiego i Niemiec Christiana Wulffa rozpoczęła się w podkrakowskich Tomaszowicach XI Konferencja z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej" pt. "Etyczny wymiar polityki".

 

Zasady a skuteczność działania

Bronisław Komorowski podkreślił, że podstawą działalności człowieka powinno być rozumne korzystanie z wolności. - W sposób szczególny, ze względu na szczególną odpowiedzialność dotyczy to oczywiście osób podejmujących działania i decyzje polityczne. Etyczne zasady, które stanęły u genezy zaangażowania obywatela w politykę, gwarantować powinny zachowanie w działalności publicznej przestrzegania i realizacji zasad prawdy, wolności, równości, zdolności przekraczania partykularyzmu na rzecz dążenia do dobra wspólnego - dodał prezydent.

- Z drugiej strony zauważamy często konflikt między zasadami, których chcemy bronić, a skutecznością działania, która jest decydująca, jeśli chodzi o ocenę polityki. Jak oddzielić racjonalność celów działania od etyki środków, jak zmieniać rzeczywistość, gdzie, w którym miejscu umieścić granicę dla skuteczności polityki, jaki charakter mają mieć te granice, jaki system moralny ma je wyznaczać i to, czy może on być wspólny dla wszystkich. Czy w dzisiejszych czasach polityka może nadal tworzyć wspólnotę, czy też musi dzielić społeczności i to w sposób często nieodwracalny - powiedział prezydent Komorowski.

 

Polityka jako odpowiedzianość

 

- Dążenie do działania w imię dobra całego narodu musi uwzględniać różne oczekiwania i poglądy, które funkcjonują w społeczeństwie - mówił prezydent Bronisław Komorowski. Jak podkreślił prezydent, każda działalność publiczna i polityczna musi być ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza z kolei dobro każdego obywatela lub maksymalnej ich liczby.

Prezydent Komorowski ocenił, że na polityków nałożona jest szczególna odpowiedzialność za podejmowane decyzje, za jakość i poziom dialogu oraz kształtowanie przestrzeni publicznej. - Walka polityczna i dążenie do utrzymania lub zdobycia władzy, także do realizacji własnego partyjnego programu, projektu własnego kraju, nie mogą usprawiedliwiać takich działań, które szkodzą społeczeństwu pojmowanemu jako wspólnota historyczna i kulturowa - powiedział.

 

Dyskusja, potem decyzje

Prezydent podkreślił, że podejmowane inicjatywy polityczne powinny być szeroko dyskutowane w ramach procesu decyzyjnego. - Reformy, które nie zyskują przyzwolenia społecznego, łatwo mogą zakończyć się niepowodzeniem. W tych trudnych dla gospodarek czasach przywódcy polityczni mogą być prawdziwymi liderami tylko wtedy, kiedy obywatele zostaną przekonani o ich zaangażowaniu w politykę ze względu na służbę wspólnocie, a nie własnym interesom. Także, jeśli przez interesy rozumiemy realizację własnych poglądów - powiedział.

- Ludzie niemający zaufania do władzy zawsze w ten czy w inny sposób powiedzą swoje "nie" każdej, nawet najmądrzejszej reformie - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Władza to służba

Prezydent przypomniał też słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w polskim parlamencie w 1999 r. - Papież życzył polskim politykom, aby budowali takie państwo, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego - powiedział Bronisław Komorowski.

Jak podkreślił, papież apelował, aby wykonywanie władzy publicznej, tak we wspólnocie, jak w instytucjach reprezentujących państwo, było służbą człowiekowi i społeczeństwu, a nie szukaniem własnych, czy też grupowych korzyści, z pominięciem dobra całego narodu.  (PAP, inf. własna)
 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.