Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 16 marca 2012

Prezydent na inauguracji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego

Prezydent na inauguracji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego   |   Prezydent na inauguracji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego Prezydent na inauguracji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego Prezydent na inauguracji IX Zjazdu Gnieźnieńskiego

Chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają do odegrania niebagatelną rolę w wypełnianiu na nowo europejskiej idei obywatelską treścią - powiedział w piątek w Gnieźnie prezydent Bronisław Komorowski, otwierając oficjalnie IX Zjazd Gnieźnieński.

 

Do Gniezna, poza prezydentem Komorowskim, przyjechali m.in. nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore, b. przewodniczący PE Jerzy Buzek, b. premier Tadeusz Mazowiecki i b. premier Słowacji Jan Carnogursky. Nuncjusz przekazał w trakcie otwarcia wydarzenia pozdrowienia od Benedykta XVI.

 

Jak podkreślił Bronisław Komorowski, w środowiskach ludzi inspirujących się swoją wiarą tkwi obywatelski potencjał stanowiący wielką szansę dla Polski i Europy. Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta RP podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego

 

Wspólnoty religijne i osoby zainspirowane swoją wiarą mają takie samo prawo do wyrażania opinii i do udziału w publicznej debacie, jak wszyscy pozostali – mówił prezydent.

 

- Źle pojmuje ideę wolności słowa i ducha demokracji ten, kto próbuje im to prawo ograniczyć, albo wręcz odebrać - podkreślił.

 

Trzydniowy Zjazd poświęcony jest roli religii w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie. Według organizatorów weźmie w nim udział ok. tysiąca osób.

 

Jak podkreślił prezydent, w środowiskach ludzi inspirujących się swoją wiarą tkwi obywatelski potencjał stanowiący wielką szansę dla Polski i Europy.

 

- Z religii czerpiemy przeświadczenie, że siła argumentów jest zawsze lepsza od argumentu siły. Przeświadczenie, że poszerzanie kręgu ludzi prowadzących dialog buduje więź zaufania, która pozwala nie tylko skuteczniej współdziałać, ale też lepiej radzić sobie z kryzysem i problemami. Życie z tym przeświadczeniem jest powołaniem chrześcijanina, ale też powołaniem każdego nowoczesnego obywatela - powiedział.

 

- W procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju powinniśmy korzystać z tego potencjału, jaki zawarty jest we wspólnotach chrześcijańskich i innych wspólnotach religijnych. To jest prawdziwy społeczny kapitał - dodał. Zdaniem Bronisława Komorowskiego w sytuacji, gdy tak wiele mówi się o deficycie demokracji, chrześcijanie i wyznawcy innych religii mają do odegrania niebagatelną rolę w wypełnianiu na nowo europejskiej idei obywatelską treścią.

 

Prezydent zaznaczył przy tym, że wspólnoty i instytucje religijne powinny pamiętać o poszanowaniu granicy między sferą sacrum a sferą profanum.

 

- Najważniejsze jest, by nie próbować podporządkowywać sfery świeckiej, własnej religijnej tradycji, a znajdować w tej ostatniej siłę do świeckiej aktywności. Niezapomnianym symbolem takiej postawy jest osoba przemawiającego w polskim Sejmie papieża Jana Pawła II. Nawołując do poszanowania zasad etycznych przez instytucje demokratycznego państwa i uznając wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności za część misji Kościoła katolickiego, papież-Polak mówił zarazem o poszanowaniu właściwej życiu wspólnoty politycznej autonomii - powiedział. Zobacz także: Prezydent Komorowski z wizytą w Wielkopolsce

 

Wcześniej Bronisław Komorowski spotkał się ze zwierzchnikami i reprezentantami Kościołów chrześcijańskich uczestniczących w Zjeździe.

 

Trzydniowe obrady odbywające się pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan" będą poświęcone m.in. możliwościom lobbingu chrześcijańskiego w UE, odpowiedzialności Europejczyków za resztę świata czy społecznemu znaczeniu wiary. W ekumenicznym wydarzeniu uczestniczą specjaliści z całej Europy, przywódcy religijni, politycy, ludzie kultury, socjologowie, ekonomiści i działacze społeczni. Zjazd rozpoczął się wniesieniem krzyża i modlitwą duchownych: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. (PAP)

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu