przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 22 czerwca 2012

Apel o śląsko-polską solidarność

  |   Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent wziął udział w katowickich obchodach 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

Prezydent Bronisław Komorowski podczas katowickich obchodów 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski apelował o śląsko-polską solidarność. - Otwórzmy nawzajem serca i czerpmy siłę z faktu bycia razem – mówił.


- Jak powietrza potrzebujemy wszyscy śląsko-polskiej solidarności. Tej samej solidarności, którą tak bardzo cenią sobie ludzie całego naszego pokolenia, pokolenia ludzi Solidarności, pamiętający o wielkim wsparciu, jakie w 1980 roku tworzący się ruch Solidarności otrzymał dzięki strajkom na Śląsku – powiedział prezydent.


- Nigdy nie zapomnimy bohaterstwa i ofiarnej walki górników strajkujących m.in. w kopalni „Wujek” i „Piast” w grudniu 1981 roku. Nigdy nie zapomnimy wielkiej roli, jaką ten region odegrał w wywalczeniu w 1989 roku wolnej i demokratycznej Polski - zapewnił. - I o taką właśnie śląsko-polską solidarność w 90-lecie złączenia Górnego Śląska z Polską jako Prezydent RP chciałbym gorąco zaapelować – dodał.
 

Zobacz także: 90. rocznica powrotu części Górnego Śląska do Polski Prezydent na Mszy św. w archikatedrze warszawskiej - Doceńmy dobro, jakie płynie dla współczesnych i przyszłych pokoleń z polskości Śląska i z obecności śląskiej kultury i śląskiej tożsamości w Polsce. Otwórzmy nawzajem serca i czerpmy siłę z faktu bycia razem – apelował Bronisław Komorowski.  Prezydent swoje wystąpienie zakończył po śląsku. - Szczęść Boże Śląskowi, Szczęść całej Polsce - mówił. 

 

W swoim wystąpieniu prezydent przywołał słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego, które cytował też na spotkaniu z delegacją ze Śląska w Warszawie. Te słowa – ocenił Bronisław Komorowski – najmocniej mówią o wielkim, epokowym znaczeniu powrotu Górnego Śląska do polskiej Macierzy. „To zespolenie naszego, to jest śląskiego i polskiego życia jest największym cudem spośród wszystkich, które przeżywaliśmy w ostatnich latach, największym triumfem spośród naszych triumfów” - cytował Marszałka Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślił, że dzięki historycznej rekonstrukcji wydarzeń sprzed 90. lat dziś czujemy, że jesteśmy kolejnym ogniwem długiego łańcucha polskich i śląskich pokoleń, że mamy wielkie wyzwania i zobowiązania przed sobą. - Czujemy to bardzo mocno także dlatego, że wśród nas są także rodziny bohaterów tamtych historycznych wydarzeń, rodziny powstańców śląskich, jest z nami pani Elżbieta Weymanowa z domu Szeptycka, bratanica generała Szeptyckiego, są jego prawnukowie - wyliczał prezydent.
 

- Dziś składamy hołd ludziom, którym zawdzięczamy ów śląski cud, składamy hołd licznym rzeszom śląskich i polskich patriotów, którzy przyszłość Górnego Śląska widzieli tylko w granicach Rzeczypospolitej – mówił prezydent Bronisław Komorowski.
 

Jak dodał, wielu Ślązaków za to polsko-śląskie marzenie zapłaciło walką w trzech kolejnych powstaniach śląskich a nawet życiem. - Dzisiaj nisko chylimy czoła przed ich ofiarą, przed ich bohaterstwem – podkreślił.
 

- Pamiętamy, a tu na Śląsku wszyscy dobrze pamiętają, o bardzo skomplikowanych, dramatycznych wyborach tamtych dni. Byli też przecież Ślązacy, którzy czuli się Niemcami i chcieli by Górny Śląsk pozostał częścią państwa niemieckiego. Nie ma powodu, dla którego nie można by mówić  ostre podziały tamtego dramatycznego czasu dzieliły nie tylko gminy i miasta, a czasami nawet poszczególne śląskie rodziny. O tym pamiętamy, ale czcimy pamięć tych, którzy swą krwią przelaną w powstaniach śląskich mocno, na wieki złączyli tę ziemie z polską Macierzą - zapewnił prezydent.
 

- Po wywalczonym przez Ślązaków zwycięstwie Górny Śląsk stał się od 1922 roku prawdziwą perłą w koronie, w koronie Rzeczypospolitej – podkreślił. Jak dodał, bez śląskiego przemysłu, naturalnych skał, bez pracowitości i talentów Ślązaków Rzeczpospolita wegetowałaby, jako zacofane rolnicze obrzeże nowoczesnej, międzywojennej Europy. Zaznaczył, że dzięki śląskiemu klejnotowi Polska zyskała swoją nową szansę na silne państwo, na nowoczesność, ta szansa została przerwana przez wybuch wojny.
 

Pamiętamy też – mówił Bronisław Komorowski - że 170 tys. Osób w wyniku podziału Górnego Śląska musiało zmienić swoje miejsce zamieszkania przenosząc się na polską bądź niemiecką stronę Górnego Śląska. – Po obu stronach granicy pozostały wtedy liczne mniejszości narodowe. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że za śląską ofiarę krwi i późniejszą pracowitość mieszkańców tej ziemi nie zawsze odpłacano dobrą monetą – przyznał.
 

Ocenił, że polsko-śląskie relacje zostały wciągnięte w okresie międzywojennym w bezlitosne , a czasami bezduszne tryby polskiej partyjnej polityki. Przypomniał postać Wojciecha Korfantego, który - jak mówił prezydent - za zdecydowaną opozycyjność wobec rządów sanacji trafił do więzienia i zmarł wkrótce po jego opuszczeniu. Zaznaczył też, że prawdziwy dramat przyniosła Górnemu Śląskowi i Ślązakom II wojna światowa.
 

- Wiele niezasłużonych krzywd spotkało też Ślązaków ze strony powojennej, komunistycznej władzy. Wiele z tych krzywd do dzisiaj nie zyskało nawet moralnego zadośćuczynienia, co bardzo boli pokrzywdzonych i ich rodziny – powiedział.

 

Zdaniem prezydenta, trzeba o tym wszystkim pamiętać także dlatego, aby podobne postawy i skłonności bezpowrotnie wykorzenić z mentalności i codziennego myślenia. - Takie skamieliny ranią tym bardziej, że żyjemy w zupełnie nowej Polsce i nowej Europie, inne też niż przed 90. laty jest też województwo śląskie, jego dzisiejsza pięciomilionowa społeczność przypomina potężną rzekę ukształtowaną przez wiele różnych i różnorodnych dopływów.
 

Bronisław Komorowski wskazywał, że ten nowy różnorodny kształt śląskiej społeczności jest naszą wspólną szansą i obyśmy potrafili z tej szansy skorzystać jak najlepiej dla Śląska i całej Polski.
 

- Nie da się dwa razy wejść do tej samej płynącej wody, bo rzeka kolejnych śląskich pokoleń żyjących w ramach polskiej wspólnoty narodowej i polskiej wspólnoty państwowej przez te 90 lat popłynęła daleko do przodu – podkreślił. Jak dodał, zmienia się Śląsk i zmienia się cała Polska – dzisiejsza Polska jest krajem ludzi wolnych, jest krajem demokratycznym, gdzie piękna idea samorządności lokalnej i regionalnej odgrywa coraz większą rolę.
 

- Nie warto powracać do historycznych już, anachronicznych koncepcji autonomii. Warto szukać rozwiązań korzystnych dla Śląska poprzez pogłębienie samorządności – podkreślał prezydent.
 

Katowickie uroczystości rocznicowe potrwają trzy dni, od piątku do niedzieli.  Prezydent Bronisław Komorowski objął obchody 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski honorowym patronatem. W środę z okazji rocznicy spotkał się wWarszawie z delegacją ze Śląska. 

Lokalizacja

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.