Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 września 2012

Forum Ekonomiczne w Krynicy

  |   Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem Prezydenta RP

Polska, choć do tej pory nie została dotknięta przez światowy kryzys, musi wzmocnić konkurencyjność swojej gospodarki – mówił we wtorek Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas sesji otwierającej tegoroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy, odbywające się pod hasłem „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu”. By tego dokonać, nasz kraj musi sprostać zadaniom w pięciu kluczowych obszarach: zwiększenia bezpieczeństwa finansów publicznych, umocnienia bezpieczeństwa systemu bankowego, przeprowadzenia reform rynku pracy, utrzymania chłonnego rynku wewnętrznego oraz otwarcia Polski na nowe bieguny wzrostu.


Prezydent zauważył, że obecnie z największymi kłopotami borykają się państwa, które utraciły konkurencyjność i zadłużyły się ponad miarę. Wskazał jednocześnie na rozszerzanie się grupy krajów, które podobnie jak Polska mogą pochwalić się wzrostem gospodarczym. W opinii Bronisława Komorowskiego to dowód, że przezwyciężenie kryzysu jest możliwe.

 

Zobacz także: Wystąpienie prezydenta na Forum Ekonomicznym w Krynicy

 

Zwrócił przy tym uwagę, że w tych warunkach zacierają się dotychczasowe podziały na nową i starą Unię, a w gronie państw, których gospodarki dobrze sobie radzą znajdują się zarówno Szwecja, czy Finlandia, jak też nowe kraje członkowskie: Estonia, Litwa, Łotwa i Słowacja. Zdaniem prezydenta, w najbliższych latach przyszłość będzie należała do państw dbających o stabilność ekonomiczną i konkurencyjność. Podkreślił, że przezwyciężenie kryzysu – jako zadanie stojące przed politykami – będzie sprawdzianem najważniejszych europejskich wartości: wolności, odpowiedzialności i solidarności. Zobacz także: Spotkanie prezydentów Polski i Chorwacji
 

Definiując zadania dla Polski Bronisław Komorowski zaznaczył, że w obecnych warunkach trzeba działać ofensywnie.

 

 

Po pierwsze należy zwiększyć bezpieczeństwo finansów publicznych, w szczególności dbając o stopniowe redukowanie deficytu i długu publicznego. Zmniejszanie to powinno jednak postępować w miarę ożywienia działalności sektora prywatnego, tak aby utrzymać wzrost gospodarczy Polski.
 

Drugą ważna sprawą jest według Prezydenta RP, umacnianie bezpieczeństwa systemu finansowego. W tym kontekście wymienił on potrzebę ukończenia prac nad mechanizmami tzw. głębokiej restrukturyzacji i przekształceń właścicielskich banków.


Kolejnym zadaniem są zasadnicze reformy rynku pracy. Zmianie, w opinii Bronisława Komorowskiego, powinien ulec system wsparcia bezrobotnych, tak aby aktywizacja, a nie rejestracja były podstawowym celem jego działania. Potrzebny jest też dialog społeczny pozwalający wprowadzić bardziej elastyczne rozwiązania do kodeksu pracy, dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli dostosowywać się do bieżącej koniunktury bez redukcji etatów. Należy też ujednolicać warunki pracy, aby ograniczać stosowanie umów czasowych i umów zlecenia.
 

Czwartym obszarem działań powinno być utrzymanie chłonnego rynku wewnętrznego. Kluczem do tego pozostaje wzrost zatrudnienia. Prezydent podkreślał, że musimy nadal tworzyć coraz lepsze warunki dla aktywności gospodarczej, inwestowania i zatrudniania wśród małych i średnich firm, bo to one dają pracę ponad połowie wszystkich aktywnych zawodowo Polaków. Konieczne są reformy zwiększające przejrzystość systemu podatkowego, swobodę gospodarowania oraz usprawnienie prawa i sądownictwa gospodarczego.
 

Piątym obszarem wymienionym przez Bronisława Komorowskiego jest zacieśnianie współpracy ekonomicznej z „nowymi biegunami wzrostu”, będące alternatywą dla dotychczasowej koncentracji na rynkach unijnych. Pozwoli to wzmocnić eksport – element ważny dla rozwoju całej gospodarki. Jako przykład działania w tym kierunku Prezydent RP wymienił swoją ubiegłoroczną wizytę w Chinach.
 

Na zakończenie, odnosząc się do tematu tegorocznego Forum: „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu” Bronisław Komorowski podkreślił, że wizja to słowo ze sfery wyobraźni, a dziś potrzebne są konkretne rozwiązania i zdecydowane działania.

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu