przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 13 września 2013

„Polityka rodzinna kluczowym wyzwaniem”

  |   Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP Konferencja „Rodzina we współczesnej Europie” z udziałem Prezydenta RP

Polityka rodzinna, kompleksowe podejście do problemów demograficznych jest dzisiaj jednym z kluczowych zadań dla zjednoczonej Europy i Polski – mówił prezydent Bronisław Komorowski podczas XIII Międzynarodowej Konferencji "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej".

 

Tegoroczna konferencja obyła się pod hasłem „Rodzina we współczesnej Europie”.

 

- Dzisiaj Europa i rodzina borykają się z głębokimi trudnościami i wyzwaniami. Zarówno Europa, jak i rodzina, są w kryzysie. Trzeba patrzeć na to nie tylko ze strachem, dostrzegając źródła kłopotów, ale przede wszystkim szukając szans. Te szanse można znajdować w ramach trwających procesów integracji europejskiej - powiedział prezydent Komorowski.

 

Chociaż w Europie przeżywamy najdłuższy okres pojednania i pokoju, to i bez wojen czujemy, że wykrwawiamy się jako kontynent, jesteśmy coraz mniej liczną społecznością, po prostu rodzi się coraz mniej Europejczyków, rodzi się coraz mniej Polaków - zaznaczył prezydent.

 

Bronisław Komorowski dodał, że nietrwałość więzi rodzinnych, zmiany cywilizacyjne, kryzys gospodarczy, odbijające się na stabilności materialnej rodzin, wzmacniają kryzys demograficzny. Dlatego jednym z kluczowych zadań dla zjednoczonej Europy i Polski jest dziś polityka rodzinna, kompleksowe podejście do problemów demograficznych.

 

- W demokratycznym społeczeństwie każdy ma pełne prawo wyboru zasad podziału obowiązków, aktywności zawodowej rodziców oraz sposobów organizacji opieki i wychowania nad dzieckiem. Polityka rodzina nie może narzucać rodzicom jednego modelu postępowania, lecz musi elastycznie odpowiadać na potrzeby i decyzje, musi także szanować sprawdzone, istniejące wzorce, nawet wtedy, kiedy wydają się już niemodne - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Zdaniem prezydenta celem polityki państwa powinno być ułatwianie godzenia ról, a nie zachęcanie do zawsze trudnego wyboru: praca czy dzieci. - Wszystkim, którzy zakładają rodziny i wychowują dzieci, a więc przyszłe pokolenia, musimy udzielać wsparcia na miarę naszych, państwowych, społecznych możliwości. Sprawą wagi szczególnej jest sytuacja rodzin niepełnych: samotnych matek i coraz częściej także samotnych ojców - mówił prezydent.

 

Jak powiedział, Polacy chcą mieć co najmniej dwoje dzieci, ale często rezygnują z tych planów przez brak poczucia stabilności finansowej, lęk przed utratą pracy, czy niemożność podołania wyzwaniom dobrego rodzicielstwa, ze względu na brak poczucia stabilności, także we wzajemnych relacjach małżonków.

 

- Wspierając dziś rodzicielskie aspiracje rodzin, zapewniamy rozwój Polsce jutro. O ile radość posiadania dzieci jest ważna dla rodzin, to przezwyciężanie kryzysu demograficznego jest dla Polski i dla Europy konieczne - podkreślił prezydent i jako przykład takich działań przywołał program „Dobry Klimat dla Rodziny”, realizowany przez w Kancelarię Prezydenta.

 

Zwrócił uwagę na aktywność samorządów w tym zakresie, które upowszechniają kartę dużych rodzin na poziomie gmin i województw. - Polityka wobec rodziny, jeśli ma być skuteczna, musi uwzględniać i szanować odrębności lokalne, odrębności środowiskowe, regionalne i narodowe - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Prezydent z satysfakcją odnotował coraz mocniejsze akcenty prorodzinne w polityce rządu i wyraził oczekiwanie na dalsze wsparcie i pogłębienie tej tendencji.

 

Zobacz także: Wystąpienie na konferencji „Rodzina we współczesnej Europie” Zachęcał pracodawców, by w swoich działaniach dostrzegali pracowników rodziców i ich potrzeby oraz związki zawodowe do refleksji nad tym, żeby praca i rozwiązania w zakresie organizacji pracy w jak największym stopniu odzwierciedlały potrzeby rodzin, zwłaszcza młodych matek.

 

- Warto, żeby taka refleksja towarzyszyła ostatnim wydarzeniom w Warszawie - ocenił.

 

Uczestniczący w konferencji metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz ocenił, że kryzys Europy wiąże się bezpośrednio z kryzysem rodziny. Według niego rodzina w Europie jest zagrożona w swoich fundamentach. - Przez całe wieki nikt nie podważał wzorca rodziny, opartego na prawie naturalnym, a więc, na małżeństwie jako wspólnocie miłości i życia mężczyzny i kobiety. Taka wspólnota ze swojej natury była otwarta na przekazywanie życia (…). Dzisiaj z niepokojem patrzymy na procesy i zmiany, które nie idą w kierunku umacniania rodziny, ale jej dezintegracji, rozmywaniu jej tożsamości - mówił metropolita krakowski.

 

Nuncjusz apostolski w Polsce Celestino Migliore podkreślił, że rodzina, jako instytucja, potrzebuje dziś, bardziej niż kiedykolwiek, motywowania w swoich podstawach antropologicznych.  - Rodzina musi także widzieć w działaniach władzy krajowej i międzynarodowej przejawy zaufania do siebie w zakresie ekonomicznym i finansowym, aby mogła w całości sprostać swoim ważnym obowiązkom w stosunku do całej wspólnoty - powiedział.

 

W konferencji uczestniczyli ministrowie Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka i Maciej Klimczak. 

 

Na początku konfrencji nagrodzono kard. Stanisława Dziwisza Medalem im. Roberta Schumana - odznaczeniem Frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. - Honorujemy nie tylko wieloletnią służbę kard. Dziwisza u boku największego Polaka, ale także jego osobiste zasługi po 1989 roku na rzecz tego, że Polska jest teraz jednym z najważniejszych partnerów w Unii Europejskiej. Kard. Dziwisz staje w ten sposób w jednym szeregu z innymi wielkimi Europejczykami, uhonorowanymi tym medalem - powiedział przewodniczący frakcji EPL Joseph Daul.

 

Podczas dwudniowej konferencji odbywającej się w Centrum Konferencyjnym „Dwór w Tomaszowicach” w Krakowie-Modlnicy odbywały się debaty poświęcone zagadnieniom związanym ze znaczeniem rodziny dla rozwoju człowieka i ładu społecznego, a także procesom ideologizacji życia w społeczeństwie postmodernistycznym i związanym z tym zagrożeniom na jakie narażona jest istota rodziny chrześcijańskiej.

 

Krakowskie debaty zapoczątkowane w 2000 roku, odegrały i odgrywają poważną rolę w dialogu między duchownymi, wiernymi i intelektualistami katolickimi a europosłami oraz unijnym światem polityki i mediów. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Patronuje mu kard. Stanisław Dziwisz. (PAP, inf. własna)
 

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.