Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 17 kwietnia 2015

"Można rozwijać przemysł, dbając o środowisko”

  |   Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy Prezydent z wizytą Grupie Azoty Puławy

W Puławach udało się pokazać, że można rozwijać przemysł, dbając też o potrzeby środowiska naturalnego - ocenił prezydent Bronisław Komorowski, który w piątek odwiedził zakłady azotowe w tym mieście. Dodał, że te zakłady i cała Grupa Azoty, dobrze wykorzystują nowe szanse w ostatnich latach.
 

- To jest miara sukcesu całej Polski. Tu widać nawarstwianie się mądrej, polskiej pracy, bo przecież od początku istnienia zakładów, od lat 60. ubiegłego wieku, do dzisiejszego dnia upłynęło kilkadziesiąt lat. To dwa i pół, a może już trzy pokolenia. Ta mądra praca musi się w dalszym ciągu nawarstwiać - powiedział Bronisław Komorowski na spotkaniu z kadrą kierowniczą i przedstawicielami załogi puławskich zakładów.

 

- Zakłady azotowe w Puławach, które zostały utworzone w latach 60., w zupełnie innych realiach ustrojowych i gospodarczych, są dorobkiem, który państwo kontynuujecie, rozwijając, doskonaląc i wykorzystując nowe szanse i nowe okoliczności na rzecz wzmocnienie wielkiego dzieła polskiej pracy - mówił prezydent.

 

Bronisław Komorowski opowiadał, że gdy przyjeżdżał dawniej do Puław, to upiorne wrażenie robiły na nim okoliczne lasy zniszczone szkodliwymi wyziewami z chemicznego kombinatu. - Ja nawet sobie myślałem: Panie Boże to się nigdy nie zmieni, będzie tylko gorzej, że to jest nie do nadrobienia - wspominał.

 

Podkreślił, że jednak udało się przywrócić w Puławach dobry stan środowiska naturalnego. - Mądrą pracą decydentów, ale także i środowiska naukowo-badawczego, przy wykorzystaniu nowych sprzyjających okoliczności, udało się zrobić coś, co dla mnie graniczy z cudem. To znaczy zatrzymać proces degradacji, uratować przekonanie, że można i należy rozwijać przemysł, gospodarkę, dbając skutecznie o elementy zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem także i potrzeb środowiska naturalnego - powiedział.

 

- To jest także jedna z wielkich zdobyczy wolnej Polski - dodał prezydent.

 

Bronisław Komorowski zaznaczył, że puławskie zakłady miały swoje wielkie i słabsze chwile i trudne chwile. - Ale bariery są pokonywane w moim przekonaniu w dobrym stylu - powiedział.

 

Podkreślił, że zakłady potrafiły skutecznie wykorzystać zupełnie nowe okazje, jakie pojawiły się wraz z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i możliwością łatwiejszego wejścia na rynki zewnętrzne. - Wiem, że cała grupa azotowa potrafi wykorzystywać nowe sprzyjające okoliczności, potrafi chwytać szanse już w wymiarze działalności globalnej, bo od pana prezesa wiem, że jest przygotowana wielka inwestycja w Senegalu - powiedział Bronisław Komorowski.

 

- Tu widać jak nieprawdziwe są opinie o traceniu szans. Nigdy jeszcze Polska nie miała tak niebywale widocznego rozwoju i tak sensownego rozwoju, jak te 25 lat wolności. To z jednej strony jest czas wielkiej próby, pokonywania gigantycznych trudności i podejmowania gigantyczny wyzwań, przejścia przez głęboki kryzys, a jednocześnie jest to naprawdę złoty wiek. To są złote lata, które warto dzisiaj docenić - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

To są lata - dodał prezydent - które musimy wykorzystać mądrze, z myślą o przyszłości, nie tylko z myślą o własnej dumie, z myślą o powodzeniu następnych polskich pokoleń w skali całego kraju, w skali także Puław. (PAP, inf. własna)

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu