Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015

"Największym wyzwaniem wspieranie innowacyjności"

  |   Prezydent w drodze do Katowic VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach VII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

Największym wyzwaniem jest realny postęp w zakresie innowacyjności – przekonywał Prezydent RP Bronisław Komorowski podczas sesji inauguracyjnej VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Opowiedział się także za budowaniem wzajemnego zaufania pomiędzy państwem a przedsiębiorcami.


- Niektórzy uważają, że generalnie najlepiej by było gdyby przedsiębiorcami i przedsiębiorczością zajmowali się prokuratorzy, komornicy i urzędnicy skarbowi. Ja stawiam konsekwentnie na budowanie zaufania pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. To zaufanie musi być wzajemne – powiedział Bronisław Komorowski.

 

Dlatego – jak dodał - pod koniec ubiegłego roku zaproponował zmiany w ordynacji podatkowej wprowadzające m.in. zasadę in dubio pro tributario – rozstrzygania wątpliwości w sprawach podatkowych na korzyść podatnika, o ile wynika to z niejasności przepisów prawa. - Będę walczył o realizację tej zasady – podkreślił. Zobacz także: "Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika" Prezydent: Po pierwsze innowacyjność


Zdaniem prezydenta dzięki niej zmienią się relacje na linii państwo–przedsiębiorca. - Ale żeby wzmacniać konkurencyjność gospodarki musimy przyjąć również inne rozwiązanie, w tym proponowane w ustawie wspierającej innowacyjność - powiedział.

 

Ocenił, że wsparcia innowacyjności potrzebuje i Polska, i cała gospodarka europejska.

 

Zwrócił uwagę, że w ramach strategii „Europa 2020”, Unia Europejska opracowała politykę na rzecz badań naukowych i innowacyjności, która zakłada przekształcenie gospodarki Unii w gospodarkę opartą na wiedzy i jeszcze szerzej realizującą światowej klasy badania naukowe wzmacniające globalną konkurencyjność Europy.

 

Wskazywał także, że reindustrializacja oparta na innowacjach jest wielką szansą na przyspieszenie rozwoju Unii.

 

- Także tu – w Polsce – Kluczem do budowania konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu Polaków będzie zawsze innowacyjność. Nie da się już konkurować wyłącznie niskimi kosztami pracy – przekonywał Prezydent RP.

 

 

Bronisław Komorowski uważa, że wciąż istnieje zbyt wiele barier dla realnego rozwoju innowacyjności i wciąż brakuje mechanizmów jej wspierania. - Przez ostatnie 25 lat nie pojawiły się w polskim systemie podatkowym ulgi istotnie wpływające na tempo innowacji, zachęcające do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej – powiedział.

 

Ocenił także, że nie zaczynamy jednak od zera. Przywołał Europejski Ranking Innowacyjności, który wskazuje, że w Polsce już dzisiaj niektóre wskaźniki kształtujące innowacyjność – takie jak odsetek osób z wyższym wykształceniem są powyżej średniej unijnej. - Jednocześnie z tego rankingu jasno wynika, że najwięcej do nadrobienia mamy m.in. w dziedzinie otwarcia uczelni wyższych na doktorantów z zagranicy oraz w obszarze inwestycji małych i średnich firm w badania i rozwój – powiedział.

 

Prezydent zaznaczył, że to właśnie wzmocnienia tych słabych stron dotyczą rozwiązania z mojej ustawy wspierającej innowacje.

Jak dodał w projekcie zostały zaproponowane konkretne ułatwienie dla przedsiębiorców – sięgająca 150% ulgę podatkową na innowacje. - Po wejściu w życie ustawy mali i średni przedsiębiorcy, którzy wydadzą na badania i rozwój np. 100 tys. zł odliczą od swoich przychodów 150 tys. Duże przedsiębiorstwa będą mogły odliczyć od przychodu 120% wydatków na badania i rozwój. Różnica w ulgach będzie impulsem do tego, by duże firmy część prac badawczo-rozwojowych zlecały małym firmom. To będzie się opłacać obu stronom – wymieniał.


Prezydent wskazywał, że dzięki tej ustawie spółki podwyższonego ryzyka wspierające innowacje będą całkowicie zwolnione z CIT, obejmie to fundusze venture capital. - To będzie konkretny atut Polski w globalnym wyścigu o przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego i wsparcie innowacji powstających często w małych firmach z ograniczonym dostępem do kapitału – podkreślił Bronisław Komorowski. Dodał, że projekt ustawy wspierającej innowacje ułatwi także współpracę nauki z biznesem. 

 

Prezydentowi towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

 

Ponadto, w Katowicach Prezydent przyjął Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, komisarza ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrkiego Katainena. Rozmowa dotyczyła polityki gospodarczej Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza planu inwestycyjnego dla Europy (tzw. Planu Junckera). Prezydent Komorowski i wiceprzewodniczący Katainen omówili przebieg prac nad wdrożeniem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych.

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu