Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 21 kwietnia 2015

„Gdynia depozytem polskich marzeń o nowoczesności”

  |   Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii Uroczystość nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii

Gdynia powstała z marzeń Polski o obecności nad morzem i na morzu, z marzeń o nowoczesności w czasach, gdy było to wyjątkowo trudne - mówił we wtorek Bronisław Komorowski podczas uroczystości odsłonięcia tablicy z okazji nadania śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii.
 

Bronisław Komorowski swoje wystąpienie w centrum miasta rozpoczął od przypomnienia hasła: "Gdynia to miasto z morza i marzeń". - To jest chyba niesłychanie trafny tytuł, bo Gdynia rzeczywiście powstała w związku z marzeniami polskimi o obecności nad morzem i na morzu, w związku z marzeniami Polski o nowoczesności w czasach, kiedy było to wyjątkowo trudne - powiedział prezydent.

 

Zobacz także: „Gdynia zawsze była polskim oknem na świat” Jego zdaniem Gdynia jest symbolem rwania się polskiego ku nowoczesności, ku lepszej przyszłości w okresie międzywojennym. - Jest to także przejaw polskiej dumy i polskiej wiary, że to od naszej pracy tak wiele może zależeć; że sukcesy możemy mieć nawet w trudnych warunkach - mówił.

 

Bronisław Komorowski wyraził radość, że mógł ukoronować proces, który jest w Gdyni widoczny: dbałości o te marzenia o nowoczesnej Polsce, dbałości o substancję zabytkową, ale po to, aby odważniej myśleć o przyszłości. Zaznaczył, że przyznanie tytułu Pomnika Historii Śródmieściu Gdyni jest podziękowaniem wszystkim, którzy dbali o polskie marzenia, którzy zabiegali, aby zabytki Gdyni nie tylko podkreślały marzenia z przeszłości, ale też ambicje w myśleniu o dniu dzisiejszym i o przyszłości.

 

Prezydent zaznaczył, że ma nadzieję, iż przyznanie tytułu będzie powodem satysfakcji dla mieszkańców Gdyni i dla przyjaciół miasta, do których też - jak powiedział - chciałby się zaliczyć. - Zawsze o Gdyni myślałem jako o miejscu, gdzie łatwo mogą się kształtować na nowo właśnie ambitne marzenia o obecności na morzu, obecności w świecie nowoczesnym, modernizującym się, w którym my Polacy potrafimy skutecznie konkurować - powiedział.

 

- To bardzo ważny, historyczny moment w dziejach naszego miasta - mówił prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podczas odsłonięcia tablicy, która znajduje się na ścianie budynku urzędu miasta od strony ul. Świętojańskiej

 

W odczytanym rozporządzeniu prezydenta Bronisława Komorowskiego z 23 lutego br. o nadaniu gdyńskiemu Śródmieściu tytułu Pomnika Historii napisano, że chodzi o zachowanie "ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe, materialne i niematerialne, unikatowego układu urbanistycznego powstałego na styku miasta z morzem". W rozporządzeniu uznano, że "zespół obiektów historycznych jest wybitnym osiągnięciem polskiego modernizmu, a ze względu na jego szczególną rolę w rozwoju kraju i budowę polskiej tożsamości po odzyskaniu niepodległości uchodzi za symbol II Rzeczypospolitej".

 

Podczas spotkania z przedstawicielami lokalnej społeczności w Muzeum Miasta Gdyni Bronisław Komorowski mówił m.in., że ochrona zabytków może stanowić zarówno źródło dumy minionej, jak i zaczyn działań na rzecz współczesnej wielkości Polski.

Mówiąc o 25 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości wskazał, że Gdynia jest przykładem społeczności, która znakomicie potrafiła wykorzystać wolność i samorządność i jako taka może być punktem odniesienia także dla innych miejscowości w kraju.

Bronisław Komorowski dodał, że podpisując decyzję o nadaniu Śródmieściu Gdyni tytułu Pomnika Historii kierował się też własną nostalgią z czasów, kiedy bywał nad morzem w dzieciństwie. Jak dodał, najbliżsi opowiadali mu wówczas, wskazując na nowoczesną Gdynię, że tak Polska wyglądałaby, gdyby nie było II wojny światowej.

 

Obszar Pomnika Historii obejmuje ukształtowaną w okresie 20-lecia międzywojennego część centrum Gdyni. "Jest największym w Polsce zespołem zaprojektowanym i zbudowanym według zasad modernizmu, a jego twórcy zaliczani są do czołowych polskich urbanistów i architektów tego okresu" - napisano w rozporządzeniu. Uznano, że "to wyjątkowy przykład miasta budowanego wraz z portem od postaw".

 

Na obszarze Śródmieścia o powierzchni ok. 88 ha znajduje się ok. 450 budynków, w większości 5- i 6-kondygnacyjnych.

 

Lista Pomników Historii funkcjonuje od 1994 r.; Śródmieście Gdyni jest 60. pozycją na liście. (PAP)

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu