przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 30 września 2014

Prezydent: Unii potrzeba rzeczywistej dywersyfikacji dostaw gazu

  |   Zwiedzanie Międzynarodowego Iberyjskiego Laboratorium Nanotechnologicznego Zwiedzanie Międzynarodowego Iberyjskiego Laboratorium Nanotechnologicznego Zwiedzanie Międzynarodowego Iberyjskiego Laboratorium Nanotechnologicznego Zwiedzanie Międzynarodowego Iberyjskiego Laboratorium Nanotechnologicznego Trzecia sesja plenarna podczas X Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Trzecia sesja plenarna podczas X Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Trzecia sesja plenarna podczas X Spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Konferencja prasowa Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Konferencja prasowa Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Konferencja prasowa Prezydentów Państw Grupy Arraiolos Konferencja prasowa Prezydentów Państw Grupy Arraiolos

Unii Europejskiej potrzeba rzeczywistej, a nie pozornej, dywersyfikacji źródeł dostaw gazu - przekonywał w Bradze prezydent Bronisław Komorowski, krytykując w ten sposób ideę budowy gazociągu South Stream, którym ma popłynąć do Europy gaz z Rosji z pominięciem Ukrainy.

 

Prezydent wziął udział w X Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos. Tematami obrad były energetyka, a także imigracja oraz rola innowacji i badań w promocji wzrostu gospodarczego i konkurencyjności. We wtorek prezydenci odwiedzili Międzynarodowe Iberyjskie Laboratorium Nanotechnologiczne.Potem dyskutowali na temat innowacji i badań oraz ich roli w promocji rozwoju gospodarczego, konkurencyjności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Zobacz także: O unii energetycznej podczas spotkania prezydentów w Bradze

 

Bronisław Komorowski podkreślił we wtorek na konferencji prasowej kończącej spotkanie, że dla Polski ze względu na położenie, problemy bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, są szczególnie istotne. Zaznaczył, że podobnie na ten problem patrzy też położona na drugim krańcu Unii Europejskiej Portugalia.

 

 

Zdaniem prezydenta podkreślanie przez Polskę wagi bezpieczeństwa energetycznego to nie "zaściankowy punkt widzenia", ale istotny element bezpieczeństwa Unii Europejskiej jako całości. Wyraził satysfakcję, że podczas spotkania w Bradze prezydentom udało się znaleźć "pod wieloma względami absolutnie wspólny język i wspólny mianownik troski o bezpieczeństwo energetyczne i o sposoby jego zwiększania".

 

Jak mówił Bronisław  Komorowski, przywódcy państw zgodzili się m.in. co do potrzeby rozbudowy sieci wewnętrznych połączeń, tak zwanych interkonektorów, między krajami UE, a także co do "przyjęcia jako absolutnie niezbędnej" zasady dążenia do pełnej dywersyfikacji źródeł dostaw surowców energetycznych dla krajów Unii. Podkreślił, nawiązując do planów budowy gazociągu South Stream, że chodzi o rzeczywistą dywersyfikację, a nie "pozorną, czyli dostawy inną drogą tego samego gazu z tego samego źródła".

 

Jak mówił, Polska stoi na stanowisku, że nie należy pogłębiać negatywnego zjawiska, jakim jest uzależnienie od dostaw gazu z jednego źródła. - Dlatego traktujemy bardzo serio dywersyfikację rzeczywistą, a nie pozorną - zaznaczył prezydent. Jak podkreślił, "dywersyfikacja rzeczywista to inny dostawca, który nie może tego kurka (z gazem) zakręcić".

 

- Jeśli są to dwie drogi od tego samego dostawcy, to może on te dwa kurki zakręcić jedną polityczną decyzją. Tego się obawiamy wszyscy ze względu na widoczne już skutki uzależnień także w okresie kryzysu w relacjach ukraińsko-rosyjskich – podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Przekonania polskiego prezydenta nie podzielili jednak prezydenci Austrii, Węgier i Bułgarii, którzy wsparli budowę South Stream, wskazując m.in., że pozwoliłoby to zredukować ryzyko związane z transferem gazu przez niespokojne w ostatnim czasie terytorium Ukrainy. Gazociąg Południowy (South Stream) ma dostarczać rosyjski gaz Europie Zachodniej z pominięciem Ukrainy.

 

Prezydent Portugalii Anibal Cavaco Silva zaznaczył, że energia to "słaby punkt Europy" ze względu na uzależnienie się wielu krajów Unii od dostaw gazu z Rosji. Jak mówił, tylko cztery państwa UE - Portugalia, Hiszpania, Irlandia i Wielka Brytania - nie są uzależnione od rosyjskiego gazu, podczas gdy sześć krajów UE w 100 proc. zaopatruje się w gaz z Rosji. - To ewidentny problem dla bezpieczeństwa; UE koniecznie potrzebuje dywersyfikacji źródeł dostaw energii - podkreślił portugalski prezydent.

 

Jak zaznaczył Cavaco Silva, Półwysep Iberyjski może znacząco przyczynić się do poprawy sytuacji w tym względzie, poprzez budowę w Portugalii i Hiszpanii terminali do transportu gazu skroplonego dostarczanego z Algierii, Kataru, a być może także z Mozambiku.

 

- Dlatego też ważne jest zbudowanie lepszej sieci interkonektorów na terenie UE; kraje Półwyspu Iberyjskiego są bowiem źle podłączone do europejskiej sieci przesyłu gazu - zaznaczył prezydent Portugalii. Jak dodał, Portugalia, Polska i Hiszpania zgłosiły tę kwestię pod obrady Rady Europejskiej. - Mamy nadzieję, że zostanie to głęboko przedyskutowane, by rzeczywiście wzmocnić połączenie iberyjskiego systemu energetycznego z sieciami europejskimi - powiedział.

 

- Chciałbym w pełni potwierdzić wspólnotę poglądów Polski, Portugalii, Hiszpanii i wielu innych krajów UE co do pilnej potrzeby ograniczenie negatywnych skutków, zarówno gospodarczej jak i politycznej natury, istniejącego dzisiaj poważnego uzależnienia (krajów UE) od jednego dostawcy energii - dodał prezydent Polski. Jak zaznaczył, dywersyfikacja pozwoli nie tylko zmniejszyć uzależnienia, ale także pozwoli negocjować lepsze ceny za gaz, jeśli UE będzie mogła wybierać między dostawcami.

 

- Trzeba podejmować wysiłki - na czas, nie w momencie kryzysu, ale odpowiednio wcześniej - na rzecz ograniczenia negatywnych skutków monopolu dostawcy. Polska takie decyzje podjęła, Polska od marca będzie dysponować poważnym terminalem gazowym w Świnoujściu zdolnym do przesyłu gazu skroplonego na dużą skalę – powiedział Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że Polska popiera też ideę rozbudowy siei interkonektorów w całej UE, bo to pozwoli poszczególnym krajom Unii skuteczniej negocjować ceny gazu.

 

Według Bronisława Komorowskiego dywersyfikacja źródeł i dostaw, czyli zlikwidowanie monopolu dostawcy, jest drogą do zwiększenia konkurencyjności gospodarek wszystkich krajów UE, ale także konkurencyjności Unii Europejskiej jako całości.  (PAP)

 

Lokalizacja

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.