Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 14 lipca 2010

"Grunwald pogłębił sojusz Polski i Litwy"

Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem   |   Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Krakowskie uroczystości 600-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem

Podczas środowych obchodów 600. rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Krakowie Bronisław Komorowski zaznaczył, że ze szczególnym zadowoleniem odnotowuje, iż właśnie pod pomnikiem chwały grunwaldzkiej może spotkać się z prezydent Litwy Dalią Grybauskaite. Podkreślił, że każdy naród potrzebuje poczucia własnej wielkości, poczucia własnych sukcesów idących przez pokolenia, przez wieki całe.

- Możemy się spotkać razem z prezydent Litwy, aby myśleć i o pełnej chwały i wielkości przeszłości, o trudnych okresach w relacjach między naszymi narodami, ale również myśleć i snuć plany o dniu dzisiejszym relacji polsko-litewskich i o przyszłości Litwy i Polski w Unii Europejskiej, Litwy i Polski w NATO - mówił prezydent-elekt.

Jak zaznaczył, jednym ze skutków zwycięstwa grunwaldzkiego było pogłębienie współpracy i sojuszu między Polską a Litwą. - To od tamtego momentu rozpoczął się marsz obu narodów, obu państw ku Unii Lubelskiej - zaznaczył.

Jak mówił, dziś - gdy Polska i Litwa są członkami UE - na bitwę pod Grunwaldem mogą patrzeć nie tylko jak na zwycięstwo militarne. - Możemy z dumą myśleć również i mówić, pokazywać całemu światu ten wielki dorobek integracyjny, który jest przecież doświadczeniem i Litwinów i Polaków - dodał.

Bronisław Komorowski przypomniał, że właśnie w Krakowie rozpoczęła się wyprawa wojenna króla Władysława Jagiełły, a w Czerwińsku nad Wisłą spotkały się odziały polskie i litewskie, które poszły dalej, ku zwycięstwu.

Prezydent-elekt mówiąc o elementach łączących Kraków i Wilno zaznaczył, iż w Krakowie "serce współczesnego Litwina nieraz zadrży i zabije mocno, gdy odnajdzie ślady dynastii pochodzenia litewskiego, tak samo jak serce współczesnego Polaka zadrży w Wilnie".

Według niego symbolem łączącym oba miasta są losy pomników autorstwa Antoniego Wiwulskiego: Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie i Trzech Krzyży w Wilnie. Oba - mówił - "powstały z dumy i marzenia o wielkości naszych krajów i narodów" i oba zostały wysadzone w powietrze przez najeźdźców, a następnie odbudowane.

Bronisław Komorowski przypomniał, że według przekazów Jana Długosza wojska polskie i litewskie rozpoznawały się podczas bitwy pod Grunwaldem hasłami "Kraków" i "Wilno".

- Nie ma lepszej symboliki dla relacji polsko-litewskich niż poczucie związków poprzez historię - podkreślił prezydent-elekt.

Krakowskie uroczystości przed Pomnikiem Grunwaldzkim rozpoczęły się od odegrania hymnów Litwy i Polski. Po przemówieniach Komorowski i Grybauskaite złożyli wieńce u stóp pomnika. Wspólny wieniec złożyli też przedstawiciele władz miasta i regionu: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady Miasta Józef Pilch, marszałek województwa małopolskiego Marek Nawara oraz wojewoda małopolski Stanisław Kracik.

Po uroczystości prezydenci udali się na Zamek Królewski na Wawelu, gdzie złożyli wieńce na nagrobku króla Władysława Jagiełły w Katedrze oraz zwiedzili wystawę historyczną "Na znak świętego zwycięstwa".

Krakowskie obchody 600-lecia bitwy pod Grunwaldem trwać będą w lipcu i wrześniu. Połączono je z dwoma innymi wydarzeniami: setną rocznicą odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego oraz 600-leciem powstania Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

Pomnik Grunwaldzki na placu Matejki ufundował ku uczczenia 500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem Ignacy Jan Paderewski. Jego odsłonięcie nastąpiło 15 lipca 1910 roku i stało się najwznioślejszym momentem uroczystości rocznicowych. Wydarzenie to przerodziło się w wielką manifestację patriotyczną z udziałem Polaków ze wszystkich zaborów. Po raz pierwszy odśpiewano wtedy "Rotę" do słów Marii Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego.(PAP)
 

Poleć znajomemu