Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 12 sierpnia 2010

Prezydent zaakceptował nową strukturę BBN

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

W środę, 11 sierpnia br., Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał zarządzenie w sprawie organizacji oraz zakresu działania Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Tym samym Prezydent RP zaakceptował nowy regulamin Biura określający m.in. jego strukturę organizacyjną, na podstawie której zostaną utworzone (lub przekształcone - w przypadku już istniejących) następujące komórki organizacyjne:

- Gabinet Szefa Biura - Departament Analiz Strategicznych - Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi - Departament Bezpieczeństwa Pozamilitarnego - Departament Prawno-Organizacyjny - Pion Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z tym, że szef BBN zobowiązany jest utworzyć komórki organizacyjne, o których mowa w˙regulaminie BBN, nie później niż do 1 września 2010 roku.

Poleć znajomemu