Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 21 września 2010

"To słuszna droga, idziemy nią 20 lat"

Kongres Gmin Wiejskich
Kongres Gmin Wiejskich
Kongres Gmin Wiejskich
Kongres Gmin Wiejskich
Kongres Gmin Wiejskich
Kongres Gmin Wiejskich

Nawiązując do 20. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce, prezydent podkreślił, że jest to także 20-lecie mądrego zagospodarowywania naszej wolności, a reforma samorządowa była jednym z najlepszych narzędzi przekształcania rzeczywistości w Polsce. – Odzyskać wolność, odzyskać demokrację to jedno, ale mądrze to wykorzystać i zagospodarować to dzieło wcale nie mniejszej rangi i nie mniejszego znaczenia – mówił prezydent podczas Kongresu Gmin Wiejskich.

Choć, jak przypominał, wiele było lęków przed decentralizacją kraju i osób straszących przeniesieniem władzy do samorządów, to dziś, z perspektywy dwudziestolecia, warto sobie powiedzieć, że racja była po stronie odważnych, tych którzy śmiało proponowali głębokie zmiany także na wsi. – Dziś, po 20 latach, możemy cieszyć się plonem tamtych decyzji. To dzisiaj są dożynki, jeśli chodzi o rolę samorządu w gminach wiejskich – mówił prezydent. – To jest słuszna droga, idziemy nią od 20 lat – dodał.

Laboratoria samorządności

Prezydent podkreślił, że gminy wiejskie są do pewnego stopnia swoistym laboratorium doświadczalnym, gdzie niektóre rzeczy można przenieść na działania związane z pogłębianiem samorządności.

– W gminach wiejskich de facto wybiera się w okręgach jednomandatowych. Tam jest doświadczenie społeczne z tym, jak funkcjonuje mechanizm, w którym wybiera się człowieka, a nie tylko listy partyjne – przekonywał Bronisław Komorowski. Podkreślił, że być może to ogromne doświadczenie gmin wiejskich jest warte zastosowania w stosunku do całości samorządu i zapewnił, że będzie o tym chciał rozmawiać na piątkowym spotkaniu z samorządowcami. Zobacz także: Prezydent: Nie wolno dzielić Polski na miejską i wiejską Prezydent o reformie samorządowej: To się udało

Zrównoważony rozwój kraju

Innym ważnym doświadczeniem, w którym należy szukać rozwiązań jest zdaniem prezydenta obniżenie wieku szkolnego i równego traktowania gmin wiejskich i miejskich. – Trzeba konsekwentnie pokazywać, że nie można dzielić Polski na miejską i wiejską, przeciwstawiać ich sobie. Tu muszą być rozwiązania uwzględniające możliwości, ale podyktowane głównie zamiarem wyrównywania szans oraz dążenia do zrównoważonego rozwoju kraju, w tym także i obszarów wiejskich – przekonywał prezydent.

Jak przypomniał, na wsi funkcjonuje najbliższy człowiekowi szczebel samorządności, a mianowicie sołectwo. – Warto się zastanowić, czy funduszu sołeckiego nie należy tak kształtować, by był on w większym stopniu mechanizmem pobudzającym do budowy realnej wspólnoty mieszkańców – mówił prezydent. Jego zdaniem należałoby się zastanowić, czy nie byłby to dobry mechanizm wciągania mieszkańców na szczeblu podstawowym w działania, który by czyniły ludzi współodpowiedzialnymi i współdecydującymi.

Tomasz Borecki doradcą ds. wsi


Bronisław Komorowski zapowiedział, że traktuje zadania prezydentury nie tylko na rzecz wspierania samorządności, ale także bardzo konsekwentnego oddziaływania w stronę zrównoważonego rozwoju rozumianego także jako potrzeba widzenia równoległego problemów miejskich i problemów wiejskich.

Zadeklarował także, że powoła forum środowisk wiejskich oraz stały zespół aktywnych doradców ds. wsi. Pierwszym z nich będzie Tomasz Borecki, były rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. – Liczę na to, że zdobędzie on nie tylko państwa zaufanie, ale również zdoła zbudować mechanizmy współpracy z tymi, którzy reprezentują wieś polską. Obiecuję współpracę – zakończył prezydent.

Poleć znajomemu