Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 28 października 2010

Prezydent spotkał się z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej

Fot. J. Turczyk/PAP

Na zaproszenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w dniu 27 października br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z Prezydium PRE. W spotkaniu wzięli udział:

  • Arcybiskup Jeremiasz – Prawosławny Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej,
  • Metropolita Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski
  • Biskup Jerzy Samiec – Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
  • Biskup dr Edward Puślecki, Zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego-Metodystycznego w RP, Sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej
  • Biskup Ludwik Maria Jabłoński – Zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP,
  • Biskup Prof. dr hab. Wiktor Wysoczański – Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
  • Ks. Prezbiter Gustaw Cieślar – Przewodniczący Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
  • Małgorzata Platajs – Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce.

W trakcie spotkania omówiona została bieżąca sytuacja kościołów reprezentowanych w Radzie, kwestie administracyjno-prawne oraz plany związane z powstaniem nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zebrani przekazali zaproszenie dla Prezydenta RP do wzięcia udziału w odbywającym się corocznie w styczniu modlitewnym spotkaniu ekumenicznym. Jednocześnie Bronisław Komorowski, dziękując za spotkanie wyraził nadzieję, że takie wydarzenia staną się stałym elementem dialogu oraz będą służyć wymianie informacji oraz inspiracji do dalszych działań.

 

Poleć znajomemu