Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 listopada 2010

Podsumowanie działań prezydenta Bronisława Komorowskiego

Sprawnie funkcjonujące struktury państwa, umacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, stabilna i odpowiedzialna współpraca z rządem, dialog z opozycją – sprawując urząd głowy państwa, prezydent Bronisław Komorowski przywraca normalność w kluczowych dziedzinach.

 

OPANOWANIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ I ZAPEWNIENIE SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA PO 10 KWIETNIA 2010 R.

 

Po katastrofie smoleńskiej Bronisław Komorowski, jako Marszałek Sejmu, na mocy Konstytucji wykonujący obowiązki Prezydenta RP, wziął odpowiedzialność za przeprowadzenie Polski przez najpoważniejszą od wielu lat sytuację kryzysową w państwie. Zapewnił stabilizację i sprawne funkcjonowanie struktur administracji. Bronisław Komorowski:

 • powołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, zapraszając do jej prac liderów opozycji
 • podjął decyzję o podpisaniu 115 ustaw
 • podjął ważną inicjatywę zmian w prawie - ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • dokonał nominacji na szereg stanowisk w armii i innych instytucjach, m.in.:
  o Szefa Sztabu Generalnego
  o dowódców poszczególnych rodzajów sił zbrojnych
  o Prezesa NBP
  o członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  o Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  o Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
 • wręczył nominacje 230 sędziom i 99 profesorom
 • podpisał listy uwierzytelniające dla ponad dwudziestu ambasadorów
 • wręczył 33 awanse generalskie i mianował na pierwszy stopień oficerski blisko tysiąc żołnierzy oraz funkcjonariuszy: Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu
 • nadał wiele orderów i odznaczeń, w tym m.in. Ordery Orła Białego i Ordery Odrodzenia Polski
 • przyznał obywatelstwo polskie kilkuset osobom
1, 2, 3, NASTĘPNA
Poleć znajomemu