Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 listopada 2010

Prezydent: Zgłaszam pierwszą inicjatywę ustawodawczą

Prezydent Bronisław Komorowski zgłasza projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP
Prezydent Bronisław Komorowski
Prezydent Bronisław Komorowski zgłasza projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP
Prezydent Bronisław Komorowski zgłasza projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział, że skieruje do Sejmu projekt zmian w Konstytucji wiążący się z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Ten projekt - mówił prezydent - można określić jako "Polska w Europie".

 

Celem projektu jest wprowadzenie trojakiego rodzaju zmian w obowiązującej Konstytucji:


1) ustanowienie przepisów, które zapewnią efektywność działania polskich organów władzy publicznej w strukturach Unii Europejskiej oraz umożliwią skuteczną ochronę podstawowych wartości konstytucyjnych w procesie integracji europejskiej (umocnienie współpracy między Radą Ministrów a Sejmem i Senatem w sprawach Unii Europejskiej oraz określenie roli obu izb w tej dziedzinie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony),


2) stworzenie przepisów określających tryb przyjmowania stanowiska Polski wyrażonego w nowych procedurach przewidzianych w Traktacie z Lizbony (procedury kładkowe, decyzja o wystąpieniu z Unii Europejskiej),


3) ustanowienie bardziej efektywnych mechanizmów krajowych, gwarantujących wykonanie przez Polskę prawa Unii Europejskiej.

1, 2, NASTĘPNA
Poleć znajomemu