Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 lutego 2011

Prezydent spotkał się z przedstawicielami KRS

Spotkanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z Krajową Radą Sadownictwa

8 lutego 2011 r. odbyło się spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa, podczas którego omówiona została kwestia współdziałania Prezydenta RP z Krajową Radą Sądownictwa w procedurze nominacyjnej sędziów. Krajowa Rada Sądownictwa jest konstytucyjnym organem stojącym na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Prezydent RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa powołuje sędziów na czas nieoznaczony.


W trakcie spotkania poruszona została również kwestia zamierzeń legislacyjnych dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa oraz ustroju sądów powszechnych. Na rozpatrzenie przez Sejm i Senat oczekują dwa istotne projekty ustaw wniesione przez rząd i Senat. Senacki projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa został przez uczestników spotkania oceniony pozytywnie. Wskazano na potrzebę pilnego jego rozpatrzenia z uwagi na konsekwencję orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 listopada 2009 r., jaką jest utrata mocy przepisów regulujących tryb działania i postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa.
 

Poleć znajomemu