Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 12 marca 2011

Uczestnicy Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym w Pałacu Prezydenckim

Spotkanie prof. Tomasza Nałęcza z laureatami 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Spotkanie prof. Tomasza Nałęcza z laureatami 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Spotkanie prof. Tomasza Nałęcza z laureatami 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Spotkanie prof. Tomasza Nałęcza z laureatami 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Spotkanie prof. Tomasza Nałęcza z laureatami 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Spotkanie prof. Tomasza Nałęcza z laureatami 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Listę 20 laureatów 52. Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym ogłoszono w sobotę podczas spotkania z doradcą prezydenta, prof. Tomaszem Nałęczem, w Pałacu Prezydenckim.


Zwycięska dwudziestka spośród 120 uczestników, którzy wzięli udział w etapie centralnym olimpiady, otrzyma indeksy na wybrane kierunki studiów na polskich uczelniach wyższych, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W niedzielę pierwszych dziewięciu spośród 20 laureatów weźmie udział w quizie, którego zwycięzca otrzyma stypendium ufundowane przez prezydenta RP.


Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim prof. Nałęcz osobiście pogratulował laureatom olimpiady. Z doradcą prezydenta uczestnicy olimpiady dyskutowali na temat zakresu władzy i roli prezydenta Polski w państwie.


Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizuje od 1991 roku komitet działający na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (w latach wcześniejszych funkcję organizatora pełnił Związek Harcerstwa Polskiego). Jego członkami są m.in.: dziekan tego wydziału prof. Janusz Adamowski oraz specjalista w dziedzinie systemów politycznych prof. Konstanty Wojtaszczyk.


Olimpiada jest skierowania do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju. Jej uczestnicy muszą wykazać się wiedzą na temat struktur życia politycznego w kraju i na świecie oraz przemian społeczno-politycznych.


Co roku na uczniów czekają także szczegółowe pytania z zakresu jednej z wybranych dziedzin życia społecznego. W tym roku uczniowie wykazywali się wiedzą na temat sportu. Pytani byli m.in. o prawne podstawy sportu w Polsce i Unii Europejskiej, międzynarodowe organizacje sportowe, historię sportu i Euro 2012.


52. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym na poziomie szkół rozpoczęła się w listopadzie. Wzięło w niej udział prawie 20 tys. uczniów z całej Polski. Zakwalifikowani do dalszego etapu uczniowie brali udział w zawodach okręgowych.


12 i 13 marca około 120 uczniów, którzy na etapie okręgowym wypadli najlepiej, biorą udział w zawodach na poziomie centralnym. (PAP)
 

Poleć znajomemu