Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 15 marca 2011

Prezydent spotkał się z Przewodniczącym Rady Europejskiej

Prezydent RP spotkał się z Przewodniczącym Rady Europejskiej
Prezydent RP spotkał się z Przewodniczącym Rady Europejskiej
Prezydent RP spotkał się z Przewodniczącym Rady Europejskiej
Prezydent RP spotkał się z Przewodniczącym Rady Europejskiej

15 marca 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski przyjął Przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya.


Głównym tematem rozmowy były działania na rzecz stabilności gospodarczej UE, poprzez wzmocnienie koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich. Nawiązując do niedawnego spotkania szefów państw i rządów państw strefy euro, Przewodniczący Van Rompuy wyraził nadzieję na przystąpienie Polski do Paktu na rzecz konkurencyjności. Prezydent RP opowiedział się za utrzymaniem otwartego charakteru Paktu i włączeniem państw spoza strefy euro, zdecydowanych na taką współpracę.


Prezydent RP i Przewodniczący RE omówili również sytuację w Afryce Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem Libii. Odnosząc się do wydarzeń w południowym sąsiedztwie Europy, Prezydent Komorowski zwrócił uwagę na doświadczenia państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie transformacji demokratycznej. Z tej perspektywy wskazał na konieczność posiadania przez UE długofalowego projektu wspierania demokracji w europejskim sąsiedztwie.


Nawiązując do relacji UE z państwami wschodniego sąsiedztwa Unii, Prezydent RP położył nacisk na prowadzenie wszechstronnego dialogu UE z Ukrainą. Podkreślił potrzebę wysyłania pozytywnych sygnałów dla utrzymania europejskich aspiracji ukraińskiego społeczeństwa.

 


 

Poleć znajomemu