Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 30 marca 2011

„Prezydent potrzebuje kilku dni na decyzję ws. OFE”

Minister Irena Wóycicka
Minister Irena Wóycicka

- Prezydent zawsze przed podpisaniem ustawy jeszcze raz analizuje aspekty merytoryczne i prawne, więc jeszcze kilka dni na pewno na to potrzebuje - powiedziała prezydencka minister Irena Wóycicka, po spotkaniu prezydenta z pracodawcami i związkowcami nt. zmian w OFE.

W środę prezydent Bronisław Komorowski spotkał się w sprawie zmian w systemie emerytalnym z przedstawicielami związków zawodowych i organizacji pracodawców. Minister Wóycicka powiedziała, że środa to ostatni dzień konsultacji. - Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji po tym, jak ustawa przyjęta przez parlament wpłynie do Kancelarii. I podejmie decyzję w tym czasie. Myślę, że pan prezydent podejmie decyzję bez zwłoki, jak tylko będzie przekonany co do zasadności swojej decyzji. Raczej nie wyczerpie tych 21 dni - zapewniła.

Minister Wóycicka podkreśliła, że podczas środowego spotkania nie padły argumenty, które w istotny sposób wskazywałyby, iż ta ustawa pogorszy warunki życia przyszłych emerytów.

Zaznaczyła, że podczas spotkania prezydenta ze stroną społeczną dyskutowano nie tylko o ustawie zmieniającej system emerytalny. - Również poruszano kwestie wysokości emerytur w przyszłości, a więc relacji emerytur do wysokości zarobków, również ochrony przed ubóstwem osób pobierających emerytury. Dyskutowaliśmy również o wiarygodności systemu emerytalnego. Panowała zgodność co do tego, że te sprawy muszą zostać podjęte - powiedziała.

Minister Wóycicka dodała, że prezydent przedstawił także propozycję powołania aktuariusza krajowego, który jako niezależna instytucja monitorowałby system emerytalny. - Nie tylko system emerytalny, a w ogóle system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych z perspektywy długofalowych efektów społecznych i kosztów jego funkcjonowania - powiedziała.

Minister podkreśliła, że nie ma podstaw, aby wetować ustawę. - Takiego wariantu nie ma - powiedziała. Zaznaczyła też, że prezydent ma dostęp do rzetelnych analiz prawniczych, z których wynika, że nie ma zagrożenia dotyczącego konstytucyjności ustawy. - Oczywiście, jeśli jakieś poważne argumenty w tej dyskusji się pojawią, to prezydent je rozważy - zaznaczyła.

Powiedziała, że prezydent planuje spotkanie z byłym prezesem TK prof. Jerzym Stępniem i prawnikami, aby omówić zarzuty wobec konstytucyjności ustawy. Minister Wóycicka podkreśliła, że w świetle ekspertyz, którymi dysponuje Kancelaria Prezydenta, argumenty prof. Stępnia nie wydają się z perspektywy prawnej zasadne. (PAP)
 

Poleć znajomemu