Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę, która powołuje do życia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – instytucję, której zadaniem będzie budowa trwałego fundamentu w stosunkach dwustronnych pomiędzy Warszawą i Moskwą.

 

Centrum zajmie się pogłębianiem kontaktów m.in. w obszarze kultury, historii oraz dziedzictwa narodowego. Jego powstanie jest pokłosiem prac wspólnej Polsko-Rosyjskiej Grupy Ds. Trudnych, która na zakończenie swojej działalności zarekomendowała powołanie tego typu ośrodka. Ustawowe umocowanie ośrodka ma podkreślić jego szczególną rangę i znaczenie.

 

Instytucja będąca niemal lustrzanym odbiciem Centrum powstaje również w Rosji.

 

Centrum, którego siedziba znajdzie się w Warszawie, na początku swej działalności będzie mogło liczyć na budżet oscylujący wokół 1 miliona euro. Wśród jego najważniejszych obowiązków można wymienić m.in.: prowadzenie badań naukowych i działalności wydawniczej; organizację konferencji, sympozjów, wykładów i dyskusji; inicjowanie i wspieranie polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży; wspieranie współpracy pomiędzy polskimi i rosyjskimi środowiskami naukowo-eksperckimi, ośrodkami akademickimi i organizacjami pozarządowymi oraz dofinansowywanie przedsięwzięć służących dialogowi w stosunkach polsko-rosyjskich.

 

Współpracę pomiędzy bliźniaczymi ośrodkami w Polsce i Rosji będą koordynowały specjalne Międzynarodowe Rady powoływane przez Ministrów Kultury w obydwu krajach.

 

Aktywna działalność warszawskiego Centrum i jego rosyjskiego odpowiednika pozwoli na przełamywanie barier i stereotypów, wciąż stojących na drodze do zbliżenia pomiędzy obu narodami. Będzie też sprzyjać przeciwdziałaniu groźnym próbom zafałszowywania historii, które nadal stanowią zagrożenie dla rozwoju relacji polsko-rosyjskich.


 

Poleć znajomemu