Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 15 kwietnia 2011

W Belwederze o bezpieczeństwie narodowym

Konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
Konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
Konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego
Konferencja plenarna Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego

Brak strategicznych podstaw decyzji podejmowanych przez polityków był słabością polskiego życia politycznego - powiedział prezydent Bronisław Komorowski, inaugurując w piątek pierwsze plenarne posiedzenie Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

 

- Na czym polega istota tego zamysłu? Wielu z nas było praktykami i wiedziało, że często trzeba było rozstrzygać wiele kwestii, zamiast do strategii - sięgając do pewnej intuicji. Musieliśmy podejmować wiele decyzji, które były podyktowane bardziej koniecznościami niż wizją odległej przyszłości - powiedział prezydent. - Według mnie słabością polskiego życia politycznego i polskiego systemu decyzji było to, że wiele rzeczy nie wynikało z pewnego głębokiego przemyślenia i przyjęcia strategicznego zamysłu - dodał.

 

- Prezydent powinien - w moim przekonaniu - wyznaczać strategiczne kierunki rozwoju państwa polskiego w tych obszarach, za które ponosi odpowiedzialność, i może być po prostu pożyteczny - ocenił Bronisław Komorowski.

 

Zaznaczył, że przegląd nie będzie się odbywał w próżni. Przypomniał, że od jesieni ubiegłego roku NATO ma nową koncepcję strategiczną, Unia Europejska wspólnie z sojuszem podejmuje działania w reakcji na kryzys libijski, a polski rząd przygotowuje się do przewodnictwa Polski w UE, zaliczając do priorytetów pogłębienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i SPBN uwzględni wszystkie te czynniki.

 

- Odnotowuję również wczorajszą informację o zakończeniu w MON Strategicznego Przeglądu Obronnego. Oczekuję jego szczegółowych i konkretnych ustaleń. Wierzę, że będą pomocne w definiowaniu strategicznego kierunku wieloletniego rozwoju sił zbrojnych, ale także w zdefiniowaniu problemów bezpieczeństwa narodowego - powiedział prezydent.

 

Dodał, że wita SPO z ogromnym zainteresowaniem, aczkolwiek chciałoby się, aby on wynikał ze strategicznego przeglądu bezpieczeństwa - zaznaczył.

 

- Zakładam, że ustalenia Strategicznego Przeglądu Obronnego mogą być elementem dającym się wpasować, zmieścić w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Przewiduję wydanie postanowienia w tej sprawie do końca czerwca - powiedział.

 

Dodał, że liczy, iż MON ze swoim Strategicznym Przeglądem Obronnym włączy się do prac nad Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego. Poinformował, że w najbliższych tygodniach oczekuje od resortu obrony propozycji dotyczących wieloletniego rozwoju sił zbrojnych.

 

Piątkowe posiedzenie komisji określił jako próbę odpowiedzi na pytanie, czym charakteryzuje się Polska jako podmiot bezpieczeństwa, jakim dysponuje potencjałem oraz jakie ma interesy narodowe i jakie wynikają z nich cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa.

 

Za trafne uznał uwzględnienie wpływu doświadczeń historycznych na formułowanie interesów narodowych. - Na przestrzeni wieków zarówno interesy narodowe, jak i cele strategiczne podlegały zmianom. To powinno dodawać nam otuchy w myśleniu w sposób zupełnie nowatorski, nie schematyczny, nie tylko uwikłany w proste doświadczenia historyczne - podkreślił.

 

Prezydent wręczył akty powołania nowym członkom Komisji SPBN - Tadeuszowi Mazowieckiemu, Antoniemu Podolskiemu, Romanowi Polce, Marianowi Witczakowi i Justynie Zając.

 

Postanowienie w sprawie przeprowadzenia SPBN prezydent wydał w listopadzie 2010. Odpowiedzialny za jego przeprowadzenie jest szef BBN, będący zarazem przewodniczącym Komisji przygotowującej przegląd. Zadaniem SPBN jest całościowa ocena bezpieczeństwa narodowego, wykraczająca poza aspekt militarny. W skład komisji SPBN wchodzą cztery zespoły - interesów narodowych i celów strategicznych; oceny środowiska bezpieczeństwa; koncepcji działania i zespół systemu bezpieczeństwa narodowego.(PAP)

 

Poleć znajomemu